Droga wojewódzka nr 897

Droga wojewódzka nr 897 - droga wojewódzka o długości 111 km w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego, łącząca Tylawę z granicą państwa na przełęczy Beskid na południe od Wołosatego.

DW897
Długość 110,889 km
Województwa podkarpackie
Zdjęcie
Odcinek pomiędzy Wolą Michową a Smolnikiem, wraz z mostem na Osławie
Odcinek pomiędzy Wolą Michową a Smolnikiem, wraz z mostem na Osławie

Droga biegnie przez obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Jej odcinek między Cisną i Ustrzykami Górnymi jest fragmentem wielkiej obwodnicy bieszczadzkiej.

Dojazd ze wsi Wołosate do samej przełęczy jest zamknięty dla ruchu kołowego.

Ważniejsze miejscowości leżące przy trasie DW897Edytuj