Drogi w powiecie starachowickim

Drogi w zarządzie Starostwa Powiatowego w Starachowicach – całkowita długość dróg – 240,65 km, numery dróg według nowej nomenklatury[1]

Zgodnie z art. 12, pkt 11 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 6a, ust. 3 ustawy z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustalenie przebiegu dróg powiatowych leży w gestii Rady Powiatu.

Podstawa: Uchwała nr XXIV/179/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. Rady Powiatu Starachowice[2]


Drogi powiatowe objęte numeracją ewidencyjnąEdytuj

Tabela 1. Wykaz dróg powiatowych objętych numeracją ewidencyjną.
LP Numer drogi Nazwa drogi i opis przebiegu Długość w km
1 0557 T Skarżysko-Kamienna – Mirzec 5,950 km
2 0558 T (Zbijów Duży) – gr. woj. świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra 3,500 km
3 0559 T Jagodne – Gadka 2,175 km
4 0560 T Podkowalów – Mirzec – Poddąbrowa 3,960 km
5 0561 T Mirzec (Ogrody) – Poddąbrowa – Tychów Stary – dr. woj. nr 744 6,000 km
6 0563 T Mirzec – Wąchock 7,900 km
7 0564 T Przez wieś Malcówki 1,690 km
8 0565 T Tychów Nowy – Ostrożanka 5,110 km
9 0566 T (Seredzice) gr. woj. świętokrzyskiego – Tychów Nowy – Tychów Stary 3,300 km
10 0567 T Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. woj. świętokrzyskiego (Pastwiska) 4,710 km
11 0568 T Małyszyn Górny – Małyszyn Stary 3,260 km
12 0569 T Trębowiec Duży – Czerwona – Mirzec 3,445 km
13 0570 T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego (Zbijów Mały) 5,935 km
14 0573 T Majków – Marcinków – Wąchock 4,515 km
15 0574 T Przez wieś Wielka Wieś 2,830 km
16 0575 T Parszów – Majków 0,800 km
17 0576 T Skarżysko-Kamienna – Majków – Parszów 0,500 km
18 0578 T Suchedniów – Mostki – Parszów 1,230 km
19 0581 T Rataje – Starachowice 5,195 km
20 0582 T Wąchock – Siekierno – Leśna 8,445 km
21 0598 T Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów 6,500 km
22 0600 T Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezie – Łomno 7,370 km
23 0601 T Łomno – Zarzecze 1,990 km
24 0602 T Tarczek – Grabków 2,990 km
25 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka 10,05 km
26 0604 T Jadowniki – Ambrożów 4,660 km
27 0606 T Rzepinek – Świślina – Szerzawy 4,020 km
28 0607 T Radkowice – Szerzawy 4,095 km
29 0608 T Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia 10,780 km
30 0611 T Bodzentyn – Śniadka – Tarczek 1,195 km
31 0612 T Rzepin – Dąbrowa 6,270 km
32 0613 T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów 13,700 km
33 0614 T Przez wieś Kuczów 1,840 km
34 0615 T Przez wieś Adamów 2,765 km
35 0616 T Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków 6,810 km
36 0617 T Starachowice – Lubienia 10,800 km
37 0618 T Lipie – Henryk – Szyb 5,400 km
38 0619 T Komorniki – Suszarnia 1,800 km
39 0620 T Lubienia – Przymiarki – Budy Brodzkie – Działki – Młynek 6,350 km
40 0621 T Brody – Połągiew – Staw Kunowski – Rudnik 6,540 km
41 0622 T Bór Kunowski – Staw Kunowski 4,200 km
42 0623 T Krynki Duże – Rudnik 2,000 km
43 0624 T Brody – Krynki Duże – Krynki Małe 3,160 km
44 0625 T Krynki – Brody 3,770 km
45 0626 T Styków – Ruda – Brody 3,960 km
46 0627 T Styków – Kałków 4,550 km
47 0628 T Dąbrowa – Kałków 2,000 km
48 0629 T Pawłów – Bukówka – Broniewice 4,700 km
49 0630 T Trzeszków – Pokrzywnica 2,420 km
50 0631 T Przez wieś Chybice 1,267 km
51 0632 T Sosnówka – Włochy – Wieloborowice 0,400 km
52 0903 T Kałków – „Wióry” Zapora – Doły Biskupie 2,760 km
53 0904 T Starachowice – ul. Dworcowa – ul. Marszałka Piłsudskiego 2,371 km
54 0905 T Starachowice, ul. Radomska 1,010 km
55 0906 T Starachowice, ul. 17 Stycznia 1,186 km
56 0907 T Starachowice, ul. Szkolna – ul. Mrozowskiego – ul. Majówka – ul. Leśna 4,520 km

Drogi powiatowe nieobjęte numeracją ewidencyjnąEdytuj

LP Nazwa drogi/odcinka Przebieg drogi/odcinka
1 Kałków – „Wióry” Zapora – Doły Biskupie Przebieg drogi: (była dr. gminna nr 1552029 Kałków – „Wióry”) od dr. powiat. nr 0627 T – Kałków – „Wióry” Zapora – do gr. administr. powiatu (Doły Biskupie)
2 Starachowice ul. Radomska Przebieg drogi: od skrzyżowania z ul. 1-go Maja i ul. Krzosa – ul. Radomska – do skrzyżowania z ul. Hutniczą oraz odc. jednokierunkowy do skrzyżowania z ul. Sportową
3 Starachowice ul. Dworcowa – ul. M. Piłsudskiego Przebieg drogi: od skrzyżowania z ul. Kolejową – ul. Dworcowa – do skrzyżowania z ul. M. Piłsudskiego – ul. M. Piłsudskiego (odc. jednokierunkowy) – do ul. Kościuszki
4 Starachowice ul. Szkolna – ul. Mrozowskiego – ul. Majówka – ul. Leśna Przebieg drogi: od skrzyżowania z ul. Radomską (dr. woj. nr 744) – ul. Szkolna – ul. J. Mrozowskiego – ul. Majówka – ul. Leśna – do skrzyżowania z dr. powiat. nr 0618 T
5 Starachowice ul. 17 Stycznia Przebieg drogi: od skrzyżowania z dr. kraj. nr 42 – ul. 17 Stycznia – do ul. Targowej (przejazd kolejowy)
Drogi powiatowe – stara i nowa numeracja
Lp. Nr ewid. dogi Stary nr ewid. drogi Nazwa drogi i opis przebiegu
1 0557 T 15853 Nazwa drogi: Skarżysko-Kamienna – Mirzec
Przebieg drogi: odc. (Grzybowa Góra) gr. admin.powiatu– Gadka – Mirzec Ogrody –Mirzec – do dr. woj. nr 744
2 0558 T 15854 Nazwa drogi: (Zbijów Duży) – gr. woj. świętokrzysk. – Jagodne – Grzybowa Góra
Przebieg drogi: odc. (Zbijów Duży) gr. woj. świętokrzys., gr. powiatu – Jagodne – gr. administr. powiatu (Grzybowa Góra)
3 0559 T 15855 Nazwa drogi: Jagodne – Gadka
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0558 T – Jagodne – Gadka – do dr. powiat. nr 0557 T
4 0560 T 15856 Nazwa drogi: Podkowalów – Mirzec – Poddąbrowa
Przebieg drogi: od dr. pojazdowej do pól –Podkowalów – Mirzec – Poddąbrowa – do dr. powiat. nr 0561 T
5 0561 T 15857 Nazwa drogi: Mirzec (Ogrody) – Poddąbrowa – Tychów Stary – dr. woj. nr 744
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0557 T – Mirzec Ogrody – Poddąbrowa – Malcówki – Tychów Stary – od dr. woj. nr 744
6 0563 T 15858 Nazwa drogi: Mirzec – Wąchock
Przebieg drogi: odc. od dr. woj. nr 744 – Mirzec – ul. Langiewicza– Wąchock, ul. Radomska – ul. Kolejowa – do dr. kraj nr 42
7 0564 T 15859 Nazwa drogi: przez wieś Malcówki
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 744 – Mirzec – przez wieś Malcówki – do dr. powiat. nr 0561 T
8 0565 T 15860 Nazwa drogi: Tychów Nowy – Ostrożanka
Przebieg drogi: od m. Tychów Nowy – przez wieś (wspólny przebieg z drogą powiat. nr 0566 T od drogi do ujęcia wody w m. Trębowiec do skrzyżowania z dr. powiat. nr 0566 T w kierunku m. Seredzice) – Ostrożanka przez wieś – do dr. powiat. nr 0567 T
9 0566 T 15861 Nazwa drogi: (Seredzice) gr. woj. świętokrzyskiego – Tychów Nowy – Tychów Stary
Przebieg drogi: (Seredzice) gr. administr. woj. świętokrz., gr. powiatu – Tychów Nowy (wspólny przebieg z dr powiat. nr 0565 T do skrzyżowania z dr. do ujęcia wody w m. Trębowiec) – Tychów Stary – do dr. woj. nr 744
10 0567 T 15862 Nazwa drogi: Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn – gr. woj. świętokrzysk.(Pastwiska)
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 744 – Tychów Stary – Ostrożanka – Małyszyn Górny – gr. powiatu, gr. woj. świętokrz. (Pastwiska)
11 0568 T 15863 Nazwa drogi: Małyszyn Górny – Małyszyn Stary
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0567 T –Małyszyn Górny – Małyszyn Stary – do dr. powiat. nr 0567 T
12 0569 T 15864 Nazwa drogi: Trębowiec Duży – Czerwona – Mirzec
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0570 T –Trębowiec Duży – Czerwona – Mirzec Podborki – do dr. woj. nr 744
13 0570 T 15865 Nazwa drogi: Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzys.(Zbijów Mały)
Przebieg drogi: od dr. gminnej (byłej dr. powiat. nr 0571 T) – Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży –skrzyżowanie z dr. woj. nr 744 – Trębowiec Duży – gr. administr. powiatu, gr. woj. świętokrzysk. (Zbijów Mały)
14 0573 T 15870 Nazwa drogi: Majków-Marcinków – Wąchock
Przebieg drogi: odc.(Michałów) gr. administr. powiatu –Marcinków – Wąchock, ul. św. Rocha – do dr powiat. nr 0563 T (ul. Kolejowa)
15 0574 T 15871 Nazwa drogi: przez wieś Wielka Wieś
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42 – Wielka Wieś przez wieś– do drogi wewnętrznej UMiG Wąchock
16 0575 T 15872 Nazwa drogi: Parszów – Majków
Przebieg drogi: odc. dr. kraj nr 42 – przez wieś Parszów – do gr. administr. powiatu (Majków)
17 0576 T 15873 Nazwa drogi: Skarżysko-Kamienna – Majków – Parszów
Przebieg drogi: odc. (Majków) dr. administr. powiatu – Parszów, ul. Górna – do dr. kraj. nr 42
18 0578 T 15875 Nazwa drogi: Suchedniów – Mostki – Parszów
Przebieg drogi: odc. (Mostki) gr. administr. powiatu– Parszów, ul. Kamieniczki – do dr. kraj. nr 42
19 0581 T 15878 Nazwa drogi: Rataje – Starachowice
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0582 T – Rataje –Starachowice – ul. Nowowiejska – ul. 6-go Września – ul. Miodowa – na odc. od ul. 6-go Września do skrzyżow. z dr. kraj. nr 42
20 0582 T 15879 Nazwa drogi: Wąchock – Siekierno – Leśna
Przebieg drogi: odc. od dr. kraj nr 42 – Wąchock, ul. Langiewicza – Rataje – do gr. administr. powiatu (Siekierno)
21 0598 T 15898 Nazwa drogi: Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów
Przebieg drogi: (Dabrowa Dolna) gr. administr. gminy – Grabków – Krajków – Łomno – Modrzewie – Bostów – do dr. woj. nr 756
22 0600 T 15907 Nazwa drogi: Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezie – Łomno
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0608T – Kolonia – Rzepin I – Rzepinek – Szerzawy Nowe – skrzyż. z dr. woj. nr 752 – Brzezie – dr. powiat nr 0603 T(wspólny przebieg z drogą powiat. nr 0603 T do skrzyżow. do m. Łomno) –Łomno Parcele – do dr. powiat. nr 0598 T
23 0601 T 15902 Nazwa drogi: Łomno – Zarzecze
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0598 T – Łomno Parcele –Zarzecze – do dr. gminnej nr 002814 T
24 0602 T 15903 Nazwa drogi: Tarczek – Grabków
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 752 – Tarczek – Komorniki –Grabków – do dr. powiat. nr 0598 T
25 0603 T 15904 Nazwa drogi: Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 752 –Szerzawy – Brzezie – Wawrzęczyce – Chybice – skrzyżow. z dr. woj. nr 756 – Chybice – Trzeszków – Wieloborowice – do gr. administr. powiatu (Szarotka)
26 0604 T 15905 Nazwa drogi: Jadowniki – Ambrożów
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 752 – Jadowniki – Jadowniki Górne – Jawór Stary – Jawór Nowy – Ambrożów – do dr. woj. nr 756
27 0606 T 15908 Nazwa drogi: Rzepinek – Świślina – Szerzawy
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0600 T – Rzepinek– Świślina Dolna – Świślina Górna – Szerzawy Stare Drugie – Szerzawy – do dr. woj. nr 752
28 0607 T 15909 Nazwa drogi: Radkowice – Szerzawy
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0608 T – Radkowice –Kolonia Brogowiec – Izwola – Szerzawy – do dr. powiat. nr 0606T
29 0608 T 15910 Nazwa drogi: Siekierno – Radkowice – Rzepin Kolonia
Przebieg drogi: (Siekierno) gr. administr. powiatu – Bronkowice Jaźwiny – Bronkowice – Radkowice Kolonia – Radkowice – Rzepin Kolonia – do dr. woj. nr 756.
30 0611 T 15913 Nazwa drogi: Bodzentyn – Śniadka – Tarczek
Przebieg drogi: odc. Śniadka – gr. administr. powiatu – Tarczek – do dr. woj. nr 752
31 0612 T 15914 Nazwa drogi: Rzepin – Dąbrowa
Przebieg drogi: od dr. gminnej nr 002797 – przez wieś Rzepin I –skrzyżow. z dr. woj. nr 756 – przez wieś Rzepin II – Dąbrowa – do dr. powiat. nr 0613 T
32 0613 T 15918 Nazwa drogi: Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów
Przebieg drogi: Starachowice, od skrzyżow. z ul. Iłżecką – ul. Długa – Adamów, ul. Starachowicka, ul. Szkolna – Styków, ul. Sosnowa, ul. Słoneczna – skrzyżow. z dr. kraj. nr 42 – Styków, ul. Kościelna i ul. Szeroka – Jabłonna- Dąbrowa- Dąbrowa Pawłowska – Biedów– Pawłów – do dr. woj. nr 756
33 0614 T 15917 Nazwa drogi: przez wieś Kuczów
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42- Kuczów przez wieś, ul. Łączna, ul. Wysoka – do gr. administr. m. Starachowice
34 0615 T 15919 Nazwa drogi: przez wieś Adamów
Przebieg drogi: od dr. powiat nr 0613 T – Adamów przez wieś, ul. Sosnowa, ul. Górna – do dr. powiat. nr 0613 T
35 0616 T 15920 Nazwa drogi: Starachowice – Warszawka – Dziurów – Styków
Przebieg drogi: Starachowice – od skrzyżow. z ul. Armii Krajowej – ul. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego – do skrzyżow. z ul. Iłżecką – ul. Zgodna – ul. Warszawka –Dziurów, ul. Słoneczna, ul. Spokojna, ul. św. Jana – Styków, ul. Starotorze – do dr. powiat. nr 0613 T
36 0617 T 15921 Nazwa drogi: Starachowice – Lubienia
Przebieg drogi: Starachowice, od skrzyżowania z dr. kraj. nr 42 – ul. Radomska (do skrzyżow. z ul. Sportową) – ul. Hutnicza – ul. Marszałka Piłsudskiego – ul. Kolejowa – ul. Spółdzielcza – ul. Targowa – ul. Iłżecka – Szyb – Henryk – Suszarnia (Gajówka) – Lubienia, ul. Starachowicka – do dr. kraj. nr 9
37 0618 T 15922 Nazwa drogi: Lipie – Henryk – Szyb
Przebieg drogi: od gr. Lasów Państwowych – Lipie przez wieś, ul. Starachowicka – Henryk – Szyb – dr. powiat. nr 0617 T
38 0619 T 15923 Nazwa drogi: Komorniki – Suszarnia
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 9 – przez wieś Komorniki, ul. Zachodnia, ul. Leśna – do dr. powiat. nr 0617 T
39 0620 T 15924 Nazwa drogi: Lubienia – Przymiarki – Budy Brodzkie – Działki – Młynek
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 9 – Lubienia, ul. Wschodnia – Przymiarki, ul. Przymiarki – Budy Brodzkie, ul. Północna – Działki, ul. Działki –Młynek, ul. Podgórska – do dr. kraj. nr 9
40 0621 T 15925 Nazwa drogi: Brody – Połągiew – Staw Kunowski – Rudnik
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0625 T– Brody, ul. Radomska, ul. Szkolna – Połągiew, ul. Piaskowa – Staw Kunowski, ul. Klonowa – Rudnik, ul. Stawowa – do dr. kraj. nr 9
41 0622 T 15926 Nazwa drogi: Bór Kunowski – Staw Kunowski
Przebieg drogi: od początku wsi Bór Kunowski, ul. 4-go Lipca, ul. Leśna – Staw Kunowski, ul. Szkolna – do dr. powiat. nr 0621 T
42 0623 T 15927 Nazwa drogi: Krynki Duże – Rudnik
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0624 T – Krynki Duże, ul. Długa – Rudnik – do dr. kraj. nr 9
43 0624 T 15928 Nazwa drogi: Brody – Krynki Duże – Krynki Małe
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0625 T – Brody– Krynki, ul. Kościelna – Krynki Duże, ul. Górna – Krynki Małe, ul. Górna – do dr. kraj nr 42
44 0625 T 15929 Nazwa drogi: Krynki – Brody
Przebieg drogi: od dr. kraj. nr 42 – Krynki, ul. Starachowicka –Brody, ul. Starachowicka, ul. Ostrowiecka – do dr. kraj nr 9
45 0626 T 15930 Nazwa drogi: Styków – Ruda – Brody
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0613 T – Styków, ul. Kolejowa – Ruda, ul. Widok – Brody, ul. Nad Zalewem – do dr. powiat nr 0621 T
46 0627 T 15931 Nazwa drogi: Styków – Kałków
Przebieg drogi: odc. od dr. kraj. nr 42 – Styków – Kolonia Godów –Kałków- do dr. gminnej nr 002790 T
47 0628 T 15932 Nazwa drogi: Dąbrowa – Kałków
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0613 T – Dabrowa Chybicka –Kałków – do dr. powiat nr 0627 T
48 0629 T 15934 Nazwa drogi: Pawłów – Bukówka – Broniewice
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 756 – Pawłów – -Bukówka – Zapniów – Kobiałki – Broniewice – do zbiornika „Wióry”
49 0630 T 15936 Nazwa drogi: Trzeszków – Pokrzywnica
Przebieg drogi: od dr. powiat. nr 0603 T – Trzeszków –Pokrzywnica (szkoła)
50 0631 T 15937 Nazwa drogi: przez wieś Chybice
Przebieg drogi: od dr. woj. nr 756 – Chybice przez wieś – do końca wsi
51 0632 T 15938 Nazwa drogi: Sosnówka – Włochy – Wieloborowice
Przebieg drogi: (Włochy) gr. administr. powiatu– Wieloborowice – do dr. powiat. nr 0603 T

PrzypisyEdytuj