Drogownictwo - dziedzina budownictwa zajmująca się zagadnieniami teorii i praktyki budowy i eksploatacji dróg.

Zasadniczą działalnością drogownictwa jest projektowanie, budowa, odbudowa, remonty i organizacja prac drogowych oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Osobnym działem drogownictwa jest organizacja ruchu drogowego.

Zobacz też edytuj