Drużyna (wojsko)

pododdział taktyczny

Drużyna – najmniejszy pododdział występujący w większości rodzajów wojsk. Jest przeznaczona do prowadzenia walki albo zabezpieczenia działań bojowych. W artylerii jej odpowiednikiem jest działon, w wojskach zmechanizowanych i pancernychzałoga wozu bojowego, w niektórych jednostkach rakietowych, łączności i logistycznych – obsługa wozu, urządzenia lub agregatu. W zależności od rodzaju wojsk, ich przeznaczenia i funkcji, stan liczebny drużyny wynosi 3–15 osób.

Drużyna armii rumuńskiej
Oznaczenie drużyny piechoty wojsk własnych na mapach NATO

Niekiedy drużyny dzielą się na mniejsze jednostki organizacyjne, określane jako sekcje.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj