Drużyna (wojsko)

pododdział taktyczny

Drużyna – najmniejszy pododdział występujący w większości rodzajów wojsk. Jest przeznaczona do prowadzenia walki albo zabezpieczenia działań bojowych. W artylerii jej odpowiednikiem jest działon, w wojskach zmechanizowanych i pancernychzałoga wozu bojowego, w niektórych jednostkach rakietowych, łączności i logistycznych – obsługa wozu, urządzenia lub agregatu, a w kawalerii – sekcja. W zależności od rodzaju wojsk, ich przeznaczenia i funkcji, stan liczebny drużyny wynosi 3-15 osób.

Oznaczenie drużyny wojsk własnych piechoty na mapach NATO

Drużyna – grupa doborowych wojowników tworzących oddział przyboczny wojskowego naczelnika plemienia lub księcia (zobacz: drużyna książęca).

Skład drużyny zmechanizowanejEdytuj

Dla BWP-1Edytuj

  • dowódca drużyny (kbk AKM)
  • kierowca mechanik (PM-63)
  • działonowy operator (PM-63)
  • celowniczy granatnika ppanc. rgppanc-7, PM-63)
  • pomocnik celowniczego granatnika ppanc. (kbk AKM)
  • celowniczy karabinu maszynowego (km PKM)
  • pomocnik celowniczego karabinu maszynowego (kbk AKM)
  • strzelec karabinka granatnika (kbkg wz. 1960)
  • strzelec karabinka (kbk AKM)
  • strzelec wyborowy (w 3 drużynie) (SWD)

Wyposażenie drużyny

Dla KTO RosomakEdytuj

Wyposażenie drużyny

Podano jeden z możliwych wariantów. Struktury organizacyjne SZ RP często ulegają zmianom.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj