Drug Enforcement Administration

amerykańska agencja federalna

Drug Enforcement Administration (oficjalny skrót DEA, Agencja do Walki z Narkotykami) – amerykańska agencja rządowa utworzona 1 lipca 1973 przez prezydenta Richarda Nixona, której zadaniem jest egzekwowanie prawa zawartego w Controlled Substances Act z 1970 roku i „walka z narkotykami”, w tym sprawy narkotykowe związane z USA odbywające się poza granicami kraju.

Logo DEA
Odznaka DEA
Agenci specjalni DEA podczas ćwiczeń

EfektywnośćEdytuj

W roku 2005 agencja skonfiskowała 1,4 miliarda dolarów zdobytych w nielegalny sposób związany z narkotykami oraz same narkotyki o wartości 477 milionów dolarów. Jednak według urzędu Białego Domu, Office of Drug Control Policy, ogólna wartość narkotyków na samym rynku amerykańskim wynosi 64 miliardy dolarów rocznie. Statystyka ta wykazuje, że DEA w rzeczywistości pozbawiła rynek mniej niż 1% narkotyków. Obrońcy agencji twierdzą, że nie zajmuje się ona tylko konfiskatą narkotyków, ale podejmuje też inne działania, aby zapobiec ich sprzedaży, np. wpływa na dilerów oraz ich aresztuje, żeby zwiększyć cenę substancji. Krytycy tej teorii (wraz z Miltonem Friedmanem, laureatem Nagrody Nobla) twierdzą, że zapotrzebowanie na narkotyki nie ma związku z ich ceną, ponieważ kupujący i tak będą je kupować, niezależnie od ich ceny, a działanie takie przyczynia się do wzrostu przestępczości.

StrukturaEdytuj

DEA jest kierowane przez Administratora (Administrator of Drug Enforcement) wyznaczanego przez prezydenta USA i zaakceptowanego przez Senat. Administrator musi zdawać raporty Prokuratorowi Generalnemu USA, który z urzędu kieruje Departamentem Sprawiedliwości USA. Jego zastępca także wyznaczany jest przez prezydenta. Siedziba agencji znajduje się w Arlington (Wirginia), niedaleko Pentagonu. Utrzymuje własną Akademię, szkolącą personel w bazie Marines w Quantico (Wirginia). DEA posiada 237 biur ulokowanych w kraju oraz 80 poza jego granicami (w 58 państwach). Budżet wynosi ponad 2,4 miliardy dolarów, liczba zatrudnionych osób to 10 800 (w tym 5 000 agentów specjalnych).

Polityka agencji zabrania zatrudniania osób, które w przeszłości używały twardych narkotyków.

LekiEdytuj

Ponieważ wiele leków jest środkami psychoaktywnymi, pobudzającymi lub też mają inne właściwości, które mogą spowodować ich niewłaściwe użycie, DEA sprawuje nad nimi nadzór. Każda firma, która produkuje lub rozprowadza takie farmaceutyki, wszyscy lekarze uprawnieni do wydawania lub przepisywania ich oraz wszystkie apteki uprawnione do realizacji takich recept muszą być zarejestrowane w DEA. Wszyscy rejestrujący muszą spełnić określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa, odpowiedzialności oraz spełniania standardów.