Druga Komisja Jacques’a Delorsa

Druga Komisja Jacques’a DelorsaKomisja Europejska, która swoją działalność rozpoczęła w 1989, a zakończyła w 1993 roku. Przewodniczącym Komisji był Jacques Delors, a wiceprzewodniczącymi Henning Christophersen, Frans Andriessen, Martin Bangemann, Leon Brittan, Manuel Marín i Filippo Maria Pandolfi.

Komisja składała się z Przewodniczącego i 16 komisarzy. Dwóch miała Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy i Niemcy, a po jednym Dania, Belgia, Luksemburg, Holandia, Grecja, Irlandia i Portugalia.

Skład KomisjiEdytuj

Komisja Komisarz
Przewodniczący   Jacques Delors
Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi   Ray MacSharry
Europejski Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans   Waso Papandreu
Europejski Komisarz ds. Konkurencji, Europejski Komisarz ds. Budżetu i Programowania Finansowego   Leon Brittan
Europejski Komisarz ds. Budżetu i Programowania Finansowego   Peter Schmidhuber
Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Europejski Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości   Martin Bangemann
Europejski Komisarz ds. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej, Europejski Komisarz ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa   Manuel Marín
Europejski Komisarz ds. Transportu, Europejski Komisarz ds. Zdrowia i Polityki Konsumenckiej   Karel Van Miert
Europejski Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży   Jean Dondelinger
Europejski Komisarz ds. Energii, Europejski Komisarz ds. Administracyjnych   António Cardoso e Cunha
Europejski Komisarz ds. Ekonomicznych i Monetarnych   Henning Christophersen
Europejski Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, Europejski Komisarz ds. Handlu   Frans Andriessen
Europejski Komisarz ds. Badań Naukowych i Innowacji, Europejski Komisarz ds. agendy cyfrowej   Filippo Maria Pandolfi
Europejski Komisarz ds. Podatków i Unii Celnej  Christiane Scrivener
Europejski Komisarz ds. Polityki Regionalnej  Bruce Millan
Europejski Komisarz ds. Środowiska  Carlo Ripa di Meana
Europejski Komisarz ds. Polityki Śródziemnomorskiej  Abel Matutes

Linki zewnętrzneEdytuj