Drugi Powszechny Spis Ludności

Drugi Powszechny Spis Ludności – drugi spis powszechny przeprowadzony przez państwo polskie 9 grudnia 1931 roku. Według spisu, populacja Polski wynosiła 32 108 000, z czego 21 835 000 to osoby polskojęzyczne, a reszta – użytkownicy języków mniejszości narodowych (spis nie uwzględniał pytania o narodowość).

Ludność Rzeczypospolitej z językiem ojczystym polskim według spisu statystycznego z 1931 roku

Spis przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 14 października 1931 r., która ustaliła datę najbliższego spisu, a także potwierdziła, że kolejne spisy będą przeprowadzane co 10 lat, w terminach ustalanych każdorazowo przez Radę Ministrów. Zakres spisu i organizację określiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. (Dz.U. z 1931 r. nr 80, poz. 629).

Nastąpiły zmiany w stosunku do kwestionariusza statystycznego poprzedniego (pierwszego) spisu z 1921. Opuszczono pytanie o narodowość, zrezygnowano także ze spisu gospodarstw rolnych pozostawiając tylko pytanie o ogólną powierzchnię gruntów i użytków rolnych. Dodano pytanie o umiejętność czytania i pisania.

Wyniki ostateczne opublikowano w serii Statystyka Polski w 39 tomach w latach 1936–1939 w podziale administracyjnym według stanu w dniu 1 stycznia 1933 r. (dla województw centralnych i wschodnich), bądź w dniu 1 sierpnia 1934 r. (dla województw zachodnich i południowych). Publikację skorowidzu miejscowości przerwał wybuch II wojny światowej, wydano jedynie zeszyt dotyczący województwa wileńskiego i skorowidz gmin z podaniem liczby budynków mieszkalnych i liczby ludności według płci.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego spisu, wiarygodność spisu z 1931 r. w odniesieniu do statystyki narodowościowej na terenach wschodnich była kwestionowana przez polskich statystyków i historyków już przed wojną (Alfons Krysiński, 1932, 1937, Eugeniusz Romer 1938 ), a także po wojnie (Edward Szturm de Sztrem (prezes GUS w latach 30.), 1946; Zbigniew Landau i Jerzy Tomaszewski, 1971; Janusz Żarnowski, 1973; Waldemar Michowicz, 1982).

Języki według spisuEdytuj

Razem[1] polski ukraiński żydowski ruski[2][3] białoruski niemiecki tutejszy[4] hebrajski rosyjski litewski nie podany czeski inny
31.915.779 21.993.444 3.221.975 2.489.034 1.219.647 989.852 740.992 707.088 243.539 138.713 83.116 39.163 38.097 11.119
100% 68,91% 10,10% 7,80% 3,82% 3,10% 2,32% 2,22% 0,76% 0,43% 0,26% 0,12% 0,12% ~0,04%
 
Ludność Rzeczypospolitej z językiem ojczystym niemieckim, według spisu powszechnego 1931 roku
 
Ludność Rzeczypospolitej z językiem ojczystym hebrajskim i jidysz według spisu statystycznego z 1931 roku
 
Ludność Rzeczypospolitej z językiem ojczystym ukraińskim i ruskim, według spisu powszechnego 1931 roku
 
Ludność Rzeczypospolitej z językiem ojczystym białoruskim, według spisu powszechnego 1931 roku
 
Ludność Rzeczypospolitej z językiem ojczystym litewskim, według spisu powszechnego 1931 roku

BibliografiaEdytuj

LiteraturaEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Na podstawie zeszytu spisu statystycznego – Tablica 10, strona 30 pliku pdf.
  2. Głównie języki ruskich grup etnicznych (m.in. Łemków, Bojków etc.).
  3. Uwzględniany we wszystkich województwach oprócz poleskiego.
  4. Tylko w województwie poleskim.