Drugi rząd Antoniego Ponikowskiego

Drugi rząd Antoniego Ponikowskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Antoniego Ponikowskiego, utworzony 10 marca 1922 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Rząd ustąpił 6 czerwca 1922 roku. Zlikwidowano Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Drugi rząd Antoniego Ponikowskiego
 Polska
Ilustracja
Premier

Antoni Ponikowski

Partie

ChD, SPN

Ideologia

-

Kadencja

od 10 marca 1922
do 6 czerwca 1922

Poprzedni

Pierwszy rząd Antoniego Ponikowskiego

Następny

Rząd Artura Śliwińskiego

Utworzenie rządu edytuj

Dymisja I rządu Antoniego Ponikowskiego spowodowana niemożnością przeforsowania własnej koncepcji włączenia Ziemi wileńskiej do Polski spowodowała przesilenie rządowe. Wincenty Witos (PSL "Piast") i Stanisław Głąbiński (ZLN) odmówili kolejno podjęcia się misji formowania nowego gabinetu. PSL "Piast" nie chciało wejść do większości rządowej bez udziału NPR. W Konwencie Seniorów doszło wobec tego do głosowania na kandydatów pozaparlamentarnych.

Za Ponikowskim wypowiedziały się oprócz macierzystego Narodowo-Chrześcijańskiego Stronnictwa Pracy również PSL "Piast", Polska Partia Socjalistyczna, PSL "Wyzwolenie", Narodowa Partia Robotnicza, Klub Pracy Konstytucyjnej, Narodowe Zjednoczenie Ludowe i Klub Mieszczański (łącznie 247 posłów), przeciwko były zaś Związek Ludowo-Narodowy, Narodowo-Chrześcijański Klub Robotniczy i Stronnictwo Katolicko-Ludowe (łącznie 135 posłów). Wobec tego Antoni Ponikowski przystąpił do tworzenia rządu.

Równocześnie (1 marca) przedstawiciele dyplomatyczni akredytowani w Polsce ostrzegli władze przed "fatalnym wrażeniem", które wywołałaby prosta inkorporacja Wilna.

W skład rządu weszli:

Zmiany w rządzie edytuj

Przypisy edytuj

  1. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 13 z 8 czerwca 1922 roku, s. 382.

Bibliografia edytuj