Drugi rząd Herberta Henry’ego Asquitha

Po klęsce desantu pod Gallipoli rządząca Partia Liberalna została zmuszona do utworzenia koalicji z Partią Konserwatywną. Nowy rząd został powołany 25 maja 1915 r. Premierem został lider liberałów Herbert Henry Asquith. Rządem od początku targały spory między liberałami a nieusatysfakcjonowanymi podziałem ministerstw konserwatystami. Rząd upadł 5 grudnia 1916 r., kiedy konserwatyści odmówili współpracy z Asquithem. Były premier i jego stronnicy przeszli do opozycji. Konserwatyści utworzyli natomiast gabinet z pozostałymi liberałami na którego czele stanął lider tych ostatnich David Lloyd George. Jego secesja oznaczała rozłam w Partii Liberalnej, który ostatecznie odsunął liberałów od władzy w Wielkiej Brytanii.

Herbert Henry Asquith, premier, pierwszy lord skarbu, przewodniczący Izby Gmin
Reginald McKenna, kanclerz skarbu
Markiz Crewe, lord przewodniczący Rady, przewodniczący Izby Lordów, przewodniczący Rady Edukacji
Hrabia Curzon of Kedleston, lord tajnej pieczęci
Herbert Samuel, poczmistrz generalny, kanclerz Księstwa Lancaster, minister spraw wewnętrznych
Wicehrabia Grey of Fallodon, minister spraw zagranicznych
Lord Robert Cecil, podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych, minister blokady
Andrew Bonar Law, minister ds. kolonii
Hrabia Kitchener, minister wojny
David Lloyd George, minister ds. amunicji, minister wojny
Harold Tennant, podsekretarz stanu w ministerstwie wojny, minister ds. Szkocji
Hrabia Derby, podsekretarz stanu w ministerstwie wojny
Henry Forster, finansowy sekretarz w ministerstwie wojny
Austen Chamberlain, minister ds. Indii
Arthur Balfour, pierwszy lord Admiralicji
Książę Devonshire, cywilny lord Admiralicji
Hrabia Crawford, przewodniczący Rady Rolnictwa
Arthur Henderson, przewodniczący Rady Edukacji, Paymaster-General
Augustine Birrell, główny sekretarz Irlandii
Winston Churchill, kanclerz Księstwa Lancaster
Markiz Lansdowne, minister bez teki
Walter Runciman, przewodniczący Zarządu Handlu
Lewis Harcourt, pierwszy komisarz ds. prac publicznych
Edward Carson, prokurator generalny

Członków ścisłego gabinetu wyróżniono tłustym drukiem.

Skład rządu edytuj

Urząd Imię i nazwisko Kadencja
Premier
Pierwszy lord skarbu
Przewodniczący Izby Gmin
Herbert Henry Asquith 1915–1916
Kanclerz skarbu Reginald McKenna 1915–1916
Parlamentarny sekretarz skarbu John Gulland
lord Edmund Talbot
1915–1916
1915–1916
Finansowy sekretarz skarbu Edwin Samuel Montagu
Thomas McKinnon Wood
1915–1916
1916
Młodsi lordowie skarbu Geoffrey Howard
George Henry Roberts
William Bridgeman
Walter Rea
1915–1916
1915–1916
1915–1916
1915–1916
Lord kanclerz Stanley Buckmaster, 1. baron Buckmaster 1915–1916
Lord przewodniczący Rady
Przewodniczący Izby Lordów
Robert Crewe-Milnes, 1. markiz Crewe 1915–1916
Lord tajnej pieczęci George Curzon, 1. hrabia Curzon of Kedleston 1915–1916
Minister spraw wewnętrznych John Simon
Herbert Samuel
1915–1916
1916
Podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych William Brace 1915–1916
Minister spraw zagranicznych Edward Grey, 1. wicehrabia Grey of Fallodon 1915–1916
Podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych lord Robert Cecil 1915–1916
Minister ds. kolonii Andrew Bonar Law 1915–1916
Podsekretarz stanu w ministerstwie ds. kolonii Arthur Steel-Maitland 1915–1916
Minister wojny Horatio Kitchener
David Lloyd George
1915–1916
1916
Podsekretarz stanu w ministerstwie wojny Harold Tennant
Edward Stanley, 17. hrabia Derby
1915–1916
1916
Finansowy sekretarz w ministerstwie wojny Henry Forster 1915–1916
Minister ds. Indii Austen Chamberlain 1915–1916
Podsekretarz stanu w ministerstwie ds. Indii John Dickson-Poynder, 1. baron Islington 1915–1916
Pierwszy lord Admiralicji Arthur Balfour 1915–1916
Parlamentarny i finansowy sekretarz przy Admiralicji Thomas Macnamara 1915–1916
Cywilny lord Admiralicji Victor Cavendish, 9. książę Devonshire
Victor Bulwer-Lytton, 2. hrabia Lytton
1915–1916
1916
Przewodniczący Rady Rolnictwa i Rybołówstwa William Palmer (2. hrabia Selborne)
David Lindsay, 27. hrabia Crawford
1915–1916
1916
Parlamentarny sekretarz przy Radzie Rolnictwa i Rybołówstwa Francis Dyke Acland 1915–1916
Minister blokady lord Robert Cecil 1916
Przewodniczący Rady Edukacji Arthur Henderson
Robert Crewe-Milnes, 1. markiz Crewe
1915–1916
1916
Parlamentarny sekretarz przy Radzie Edukacji Herbert Lewis 1915–1916
Przewodniczący Rady Zarządu Lokalnego Walter Long 1915–1916
Parlamentarny sekretarz przy Radzie Zarządu Lokalnego William Fisher 1915–1916
Główny sekretarz Irlandii Augustine Birrell
Henry Duke
1915–1916
1916
Wiceprzewodniczący Departamentu Rolnictwa dla Irlandii Thomas Wallace Russell 1915–1916
Kanclerz Księstwa Lancaster Winston Churchill
Herbert Samuel
Edwin Samuel Montagu
Thomas McKinnon Wood
1915
1915–1916
1916
1916
Minister ds. amunicji David Lloyd George
Edwin Samuel Montagu
1915–1916
1916
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie ds. amunicji Christopher Addison
Arthur Lee
1915–1916
1915–1916
Paymaster-General Thomas Legh, 2. baron Newton
Arthur Henderson
1915–1916
1916
Minister bez teki Henry Petty-Fitzmaurice, 5. markiz Lansdowne 1915–1916
Poczmistrz generalny Herbert Samuel
Jack Pease
1915–1916
1916
Asystent poczmistrza generalnego Herbert Pease 1915–1916
Minister ds. Szkocji Thomas McKinnon Wood
Harold Tennant
1915–1916
1916
Przewodniczący Zarządu Handlu Walter Runciman 1915–1916
Parlamentarny sekretarz przy Zarządzie Handlu Ernest George Pretyman 1915–1916
Pierwszy komisarz ds. prac publicznych Lewis Harcourt 1915–1916
Prokurator generalny Edward Carson
Frederick Smith
1915
1915–1916
Radca generalny Anglii i Walii Frederick Smith
George Cave
1915
1915–1916
Lord adwokat Robert Munro 1915–1916
Solicitor General dla Szkocji Thomas Brash Morison 1915–1916
Prokurator Generalny dla Irlandii John Gordon
James Campbell
1915–1916
1916
Solicitor General dla Irlandii James O’Connor 1915–1916
Lord steward Horace Farquhar, 1. baron Farquhar 1915–1916
Lord szambelan William Mansfield, 2. baron Sandhurst 1915–1916
Wiceszambelan Dworu Królewskiego Cecil Beck 1915–1916
Koniuszy królewski Edwyn Scudamore-Stanhope, 10. hrabia Chesterfield 1915–1916
Skarbnik Dworu Królewskiego James Hope 1915–1916
Kontroler Dworu Królewskiego Charles Henry Roberts 1915–1916
Kapitan Gentelmen-at-Arms Edward Colebrooke, 1. baron Colebrooke 1915–1916
Kapitan Ochotników Gwardii Charles Harbord, 6. baron Suffield 1915–1916
Lord-in-waiting Richard Herschell, 2. baron Herschell
Wentworth Beaumont, 1. wicehrabia Allendale
George Hamilton-Gordon, 2. baron Stanmore
John Brocklehurst, 1. baron Ranksborough
Arthur Annesley, 11. wicehrabia Valentia
Hylton Jolliffe, 3. baron Hylton
1915–1916
1915–1916
1915–1916
1915–1916
1915–1916
1915–1916