Drugi rząd Józefa Cyrankiewicza

rząd PRL (1957-1961)

Drugi rząd Józefa Cyrankiewicza – rząd pod kierownictwem premiera Józefa Cyrankiewicza.

Drugi rząd Józefa Cyrankiewicza
 Polska
Premier

Józef Cyrankiewicz

Partie

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne

Kadencja

od 27 lutego 1957
do 18 maja 1961

Poprzedni

rząd Bolesława Bieruta i Józefa Cyrankiewicza

Następny

trzeci rząd Józefa Cyrankiewicza

Będący od 18 marca 1954 (po odwołanym tego dnia przez Radę Państwa Bolesławie Bierucie) prezesem Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz 20 lutego 1957 zgłosił dymisję rządu, którą Sejm przyjął. Tego samego dnia (tzn. 20 lutego) Sejm powołał na stanowiska prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza i powierzył mu przedstawienie składu rządu. Tydzień później Sejm powołał rząd w zaproponowanym przez niego składzie. W skład rządu weszło 30 osób: prezes Rady Ministrów, 3 wiceprezesów, przewodniczący Komisji Planowania oraz 25 ministrów. W związku z planowaną reorganizacją struktury naczelnych organów administracji pięciu ministrów sprawowało po dwie teki. Dwa ministerstwa posiadały wakaty. Rząd istniał do 18 maja 1961, trzy dni wcześniej premier złożył dymisję swoją i całego gabinetu.

Druga Rada Ministrów Józefa Cyrankiewicza (1957–1961) edytuj

Funkcja Imię i nazwisko Czas pełnienia funkcji
Od Do
Prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz (PZPR) 1957-02-20 20 lutego 1957(dts)[1] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Stefan Ignar (ZSL) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Zenon Nowak (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister zdrowia i opieki społecznej[a] Rajmund Barański 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister oświaty Władysław Bieńkowski (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1959-10-27 27 października 1959(dts)[3]
Minister żeglugi[b] Stanisław Darski 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister leśnictwa i przemysłu drzewnego Jan Dąb-Kocioł (ZSL) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister finansów Tadeusz Dietrich (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1960-07-28 28 lipca 1960(dts)
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Stefan Jędrychowski (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister kultury i sztuki Karol Kuryluk (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1958-04-29 29 kwietnia 1958(dts)[4]
Minister handlu wewnętrznego Marian Minor (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1957-08-17 17 sierpnia 1957(dts)[5]
Minister przemysłu drobnego i rzemiosła Zygmunt Moskwa (SD) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1958-02-25 25 lutego 1958(dts)[6]
Minister łączności 1958-02-25 25 lutego 1958(dts)[6] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister rolnictwa Edward Ochab (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1959-10-27 27 października 1959(dts)[3]
Minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych[c] Stefan Pietrusiewicz (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1960-03-25 25 marca 1960(dts)[7]
Przewodniczący Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1960-06-22 22 czerwca 1960(dts)[8][9] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister przemysłu spożywczego i skupu[d] Feliks Pisula (ZSL) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister łączności Jan Rabanowski (SD) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1958-02-25 25 lutego 1958(dts)[6]
Minister przemysłu chemicznego Antoni Radliński (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister spraw zagranicznych Adam Rapacki (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister sprawiedliwości Marian Rybicki (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister obrony narodowej Marian Spychalski (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister przemysłu lekkiego Eugeniusz Stawiński (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister komunikacji[e] Ryszard Strzelecki (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1960-02-17 17 lutego 1960(dts)[10]
Minister bez teki Jerzy Sztachelski (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister handlu zagranicznego Witold Trąmpczyński (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister górnictwa i energetyki[f] Franciszek Waniołka (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1959-07-27 27 lipca 1959(dts)[3]
Minister przemysłu ciężkiego 1959-07-27 27 lipca 1959(dts)[3] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister spraw wewnętrznych Władysław Wicha (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister pracy i opieki społecznej Stanisław Zawadzki (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1960-04-25 25 kwietnia 1960(dts)[11]
Minister przemysłu ciężkiego[g] Kiejstut Żemaitis (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1959-07-27 27 lipca 1959(dts)[3]
Minister szkolnictwa wyższego Stefan Żółkiewski (PZPR) 1957-02-27 27 lutego 1957(dts)[2] 1959-06-18 18 czerwca 1959(dts)[12]
Minister handlu wewnętrznego Mieczysław Lesz (PZPR) 1957-08-17 17 sierpnia 1957(dts)[5] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister kultury i sztuki Tadeusz Galiński (PZPR) 1958-07-02 2 lipca 1958(dts)[4] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości Adam Żebrowski (PZPR) 1958-07-30 30 lipca 1958(dts)[13] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister szkolnictwa wyższego Henryk Golański (PZPR) 1959-06-18 18 czerwca 1959(dts)[12] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister górnictwa i energetyki Jan Mitręga (PZPR) 1959-07-27 27 lipca 1959(dts)[3] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Eugeniusz Szyr (PZPR) 1959-10-27 27 października 1959(dts)[3] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Julian Tokarski (PZPR) 1959-10-27 27 października 1959(dts)[3] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister rolnictwa Mieczysław Jagielski (PZPR) 1959-10-27 27 października 1959(dts)[3] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister oświaty Wacław Tułodziecki (PZPR) 1959-10-27 27 października 1959(dts)[3] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister komunikacji Józef Popielas (PZPR) 1960-02-17 17 lutego 1960(dts)[10] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Marian Olewiński (PZPR) 1960-03-25 25 marca 1960(dts)[7] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Przewodniczący Komitetu do Spraw Techniki Dionizy Smoleński (PZPR) 1960-03-25 25 marca 1960(dts)[7] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac Aleksander Burski (PZPR) 1960-06-14 14 czerwca 1960(dts)[14] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)
Minister finansów Jerzy Albrecht (PZPR) 1960-11-16 16 listopada 1960(dts)[15] 1961-05-18 18 maja 1961(dts)

W dniu zaprzysiężenia 27 lutego 1957 edytuj

Zmiany w składzie Rady Ministrów edytuj

 • 5 kwietnia 1957
  • Przekształcenia:
   • Ministerstwo Budownictwa oraz Ministerstwo Przemysłu Materiałów Budowlanych przekształcono w Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
   • Ministerstwo Energetyki oraz Ministerstwo Górnictwa Węglowego przekształcono w Ministerstwo Górnictwa i Energetyki.
   • Ministerstwo Hutnictwa oraz Ministerstwo Przemysłu Maszynowego przekształcono w Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego.
   • Ministerstwo Kolei oraz Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego przekształcono w Ministerstwo Komunikacji.
   • Ministerstwo Przemysłu Spożywczego oraz Ministerstwo Skupu przekształcono w Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu.
 • 11 czerwca 1957
  • Przekształcenie:
   • Ministerstwo Żeglugi przekształcono w Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Wodnej.
 • 17 sierpnia 1957
  • Odwołanie:
   • Mariana Minora z urzędu ministra handlu wewnętrznego (powołany na ten urząd 27 lutego 1957).
  • Powołanie:
 • 25 lutego 1958
  • Odwołanie:
   • Zygmunta Moskwy z urzędu ministra przemysłu drobnego i rzemiosła (powołany na ten urząd 27 lutego 1957).
   • Jana Rabanowskiego z urzędu ministra łączności (powołany na ten urząd 27 lutego 1957).
  • Powołanie:
 • 29 kwietnia 1958
  • Odwołanie:
   • Karola Kuryluka z urzędu ministra kultury i sztuki (powołany na ten urząd 27 lutego 1957).
 • 2 lipca 1958
 • 30 lipca 1958
 • 18 czerwca 1959
 • 18 czerwca 1959
 • 27 października 1959
 • 17 lutego 1960
 • 25 marca 1960
 • 25 kwietnia 1960
  • Przekształcenia:
   • Zniesiono Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, Stanisław Zawadzki, minister pracy i opieki społecznej (powołany na ten urząd 27 lutego 1957).
   • Ministerstwo Zdrowia przekształcono w Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
 • 14 czerwca 1960
 • 22 czerwca 1960
  • Powołanie:
 • 1 lipca 1960
  • Przekształcenie:
   • Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Wodnej przekształcono w Ministerstwo Żeglugi.
 • 28 lipca 1960
  • Śmierć:
 • 16 listopada 1960

Uwagi edytuj

 1. Do 25 kwietnia 1960 minister zdrowia (Dz.U. z 1960 r. nr 20, poz. 119).
 2. Od 11 czerwca 1957 (Dz.U. z 1957 r. nr 31, poz. 130) do 1 lipca 1960 minister żeglugi i gospodarki wodnej (Dz.U. z 1960 r. nr 29, poz. 163).
 3. Do 5 kwietnia 1957 minister budownictwa oraz minister przemysłu materiałów budowlanych (Dz.U. z 1957 r. nr 17, poz. 86).
 4. Do 5 kwietnia 1957 minister przemysłu spożywczego oraz minister skupu (Dz.U. z 1957 r. nr 17, poz. 86).
 5. Do 5 kwietnia 1957 minister kolei oraz minister transportu drogowego i lotniczego (Dz.U. z 1957 r. nr 17, poz. 86).
 6. Do 5 kwietnia 1957 minister energetyki oraz minister górnictwa węglowego (Dz.U. z 1957 r. nr 17, poz. 86).
 7. Do 5 kwietnia 1957 minister hutnictwa oraz minister przemysłu maszynowego (Dz.U. z 1957 r. nr 17, poz. 86).

Przypisy edytuj

 1. Sprawozdanie stenograficzne z 1. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 20 lutego 1957.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac Sprawozdanie stenograficzne z 2. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 27 lutego 1957.
 3. a b c d e f g h i j Sprawozdanie stenograficzne z 39. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 25 listopada 1959.
 4. a b Sprawozdanie stenograficzne z 25. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 2 lipca 1958.
 5. a b Sprawozdanie stenograficzne z 9. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 30 października 1957.
 6. a b c Sprawozdanie stenograficzne z 15. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 25 lutego 1958.
 7. a b c Sprawozdanie stenograficzne z 45. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 13 kwietnia 1960.
 8. Dz.U. z 1960 r. nr 29, poz. 164
 9. M.P. z 1960 r. nr 51, poz. 241
 10. a b Sprawozdanie stenograficzne z 44. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 16 i 17 lutego 1960.
 11. Dz.U. z 1960 r. nr 20, poz. 119
 12. a b Sprawozdanie stenograficzne z 38. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 18 czerwca 1959.
 13. Sprawozdanie stenograficzne z 27. posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 2 grudnia 1958.
 14. M.P. z 1960 r. nr 51, poz. 240
 15. M.P. z 1960 r. nr 85, poz. 386