Drugi rząd Johna Majora

Drugi rząd Johna Majora – rząd Partii Konserwatywnej pod przewodnictwem Johna Majora powstał po wyborach powszechnych w kwietniu 1992 i przetrwał do następnych wyborów w maju 1997.

John Major, premier, pierwszy lord skarbu, minister służby cywilnej
Michael Portillo, naczelny sekretarz skarbu, minister zatrudnienia, minister obrony
Douglas Hurd, minister spraw zagranicznych
Michael Howard, minister środowiska, minister spraw wewnętrznych
Ann Widdecombe, podsekretarz stanu w ministerstwie zabezpieczenia socjalnego, podsekretarz stanu w ministerstwie zatrudnienia, minister stanu w ministerstwie zatrudnienia, minister stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych
John Gummer, minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności, minister środowiska
William Hague, podsekretarz stanu w ministerstwie zabezpieczenia socjalnego, minister stanu w ministerstwie zabezpieczenia socjalnego, minister ds. Walii

Członków ścisłego gabinetu wyróżniono tłustym drukiem.

Skład rządu

edytuj
Urząd Imię i nazwisko Kadencja
Premier
Pierwszy lord skarbu
Minister służby cywilnej
John Major 1992–1997
Lord kanclerz James Mackay, baron Mackay of Clashfern 1992–1997
Lord przewodniczący Rady Tony Newton 1992–1997
Lord tajnej pieczęci John Wakeham, baron Wakeham
Robert Gascoyne-Cecil, wicehrabia Cranborne
1992–1994
1994–1997
Kanclerz skarbu Norman Lamont
Kenneth Clarke
1992–1993
1994–1997
Naczelny sekretarz skarbu Michael Portillo
Jonathan Aitken
William Waldegrave
1992–1994
1994–1995
1995–1997
Minister stanu skarbu John Cope
Anthony Nelson
David Heathcoat-Amory
1992–1994
1994–1995
1994–1996
Parlamentarny sekretarz skarbu Richard Ryder 1992–1995
Alastair Goodlad 1995–1997
Finansowy sekretarz skarbu Stephen Dorrell 1992–1994
George Young 1994–1995
Michael Jack 1995–1997
Lord skarbu Greg Knight 1992–1993
Irvine Patnick 1992–1994
Nicholas Baker 1992–1994
Tim Wood 1992–1995
Tim Boswell 1992
Timothy Kirkhope 1992–1995
Andrew MacKay 1993–1995
Derek Conway 1994–1996
Andrew Mitchell 1994–1995
Bowen Wells 1995–1997
Simon Burns 1995–1996
David Willetts 1995
Michael Bates 1995–1996
Liam Fox 1995–1996
Patrick McLoughlin 1996–1997
Roger Knapman 1996–1997
Richard Ottaway 1996–1997
Gyles Brandreth 1996–1997
Minister spraw zagranicznych Douglas Hurd 1992–1995
Malcolm Rifkind 1995–1997
Minister stanu w Foreign Office Lynda Chalker, baronowa Chalker of Wallasey 1986–1997
Tristan Garel-Jones 1992–1993
Douglas Hogg 1992–1995
Alastair Goodlad 1992–1995
David Heathcoat-Amory 1993–1994
David Davis 1994–1997
Jeremy Hanley 1995–1997
Nicholas Bonsor 1995–1997
Podsekretarz stanu w Foreign Office Mark Lennox-Boyd 1992–1994
vacant 1994–1996
Liam Fox 1996–1997
Minister rozwoju zamorskiego Lynda Chalker, baronowa Chalker of Wallasey 1992–1997
Minister spraw wewnętrznych Kenneth Clarke 1992–1993
Michael Howard 1994–1997
Minister stanu w Home Office Robert Shirley, 13. hrabia Ferrers 1992–1994
Michael Jack 1992–1993
Peter Lloyd 1992–1994
David Maclean 1993–1997
Michael Forsyth 1994–1995
Emily Blatch, baronowa Blatch 1994–1997
Ann Widdecombe 1995–1997
Podsekretarz stanu w Home Office Charles Wardle 1992–1994
Nicholas Baker 1994–1995
Timothy Kirkhope 1995–1997
Tom Sackville 1995–1997
Minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności John Gummer 1992–1993
Gillian Shephard 1994–1994
William Waldegrave 1994–1995
Douglas Hogg 1995–1997
Minister stanu w ministerstwie rolnictwa, rybołówstwa i żywności David Curry 1992–1993
Michael Jack 1993–1995
Tony Baldry 1995–1997
Posekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa, rybołówstwa i żywności Nicholas Soames 1992–1994
Frederick Curzon, 7. hrabia Howe 1992–1995
Angela Browning 1994–1997
Tim Boswell 1995–1997
Minister obrony Malcolm Rifkind 1992–1995
Michael Portillo 1995–1997
Minister stanu ds. sił zbrojnych Archie Hamilton 1992–1993
Jeremy Hanley 1994–1994
Nicholas Soames 1994–1997
Minister stanu ds. zaopatrzenia armii Jonathan Aitken 1992–1994
Roger Freeman 1994–1995
James Arbuthnot 1995–1997
Podsekretarz stanu w ministerstwie obrony Robert Gascoyne-Cecil, wicehrabia Cranborne 1992–1994
Oliver Eden, 8. baron Henley 1994–1995
Frederick Curzon, 7. hrabia Howe 1995–1997
Minister edukacji John Patten 1992–1994
Gillian Shephard 1994–1995
Minister edukacji i zatrudnienia Gillian Shephard 1995–1997
Minister stanu w ministerstwie edukacji Emily Blatch, baronowa Blatch 1992–1994
Eric Forth 1994–1995
Minister stanu w ministerstwie edukacji i zatrudnienia Eric Forth 1995–1997
Oliver Eden, 8. baron Henley 1995–1997
Podsekretarz stanu w ministerstwie edukacji Eric Forth 1992–1994
Nigel Forman 1992
Tim Boswell 1992–1995
Robin Squire 1993–1995
Podsekretarz stanu w ministerstwie edukacji i zatrudnienia Robin Squire 1995–1997
James Paice 1995–1997
Cheryl Gillan 1995–1997
Minister zatrudnienia Gillian Shephard 1992–1993
David Hunt 1994–1994
Michael Portillo 1994–1995
Minister stanu w ministerstwie zatrudnienia Michael Forsyth 1992–1994
Ann Widdecombe 1995
Podsekretarze stanu w ministerstwie ds. zatrudnienia Nicholas Lowther, 2. wicehrabia Ullswater 1992–1993
Patrick McLoughlin 1992–1993
Ann Widdecombe 1993–1994
Oliver Eden, 8. baron Henley 1993–1994
James Paice 1994–1995
Phillip Oppenheim 1994–1995
Minister środowiska Michael Howard 1992–1993
John Gummer 1994–1997
Minister stanu ds. samorządu lokalnego John Redwood 1992–1993
David Curry 1994–1997
Minister stanu ds. budownictwa George Young 1992–1994
Nicholas Lowther, 2. wicehrabia Ullswater 1994–1995
Robert Jones 1995–1997
Minister stanu ds. środowiska i terenów wiejskich David Maclean 1992–1993
Tim Yeo 1994–1994
Robert Atkins 1994–1995
Robert Shirley, 13. hrabia Ferrers 1995–1997
Podsekretarz stanu w ministerstwie środowiska Tony Baldry 1992–1994
Thomas Galbraith, 2. baron Strathclyde 1992–1993
Robin Squire 1992–1993
Jean Denton, baronowa Denton 1993–1994
Arthur Gore, 9. hrabia Arran 1994–1994
Paul Beresford 1994–1997
Robert Jones 1994–1995
James Clappison 1995–1997
Minister zdrowia Virginia Bottomley 1992–1995
Stephen Dorrell 1995–1997
Minister stanu w ministerstwie zdrowia Brian Mawhinney 1992–1994
Gerry Malone 1994–1997
Podsekretarze stanu w ministerstwie zdrowia i bezpieczeństwa socjalnego Tom Sackville 1992–1995
Julia Cumberlege, baronowa Cumberlege 1992–1997
Tim Yeo 1992–1993
John Bowis 1993–1996
John Horam 1995–1997
Simon Burns 1996–1997
Minister zabezpieczenia socjalnego Peter Lilley 1992–1997
Minister stanu w ministerstwie zabezpieczenia socjalnego Nicholas Scott 1992–1994
William Hague 1994–1995
John MacKay, baron MacKay of Ardbrecknish 1994–1997
Alistair Burt 1995–1997
Podsekretarz stanu w ministerstwie zabezpieczenia socjalnego Ann Widdecombe 1992–1993
Alistair Burt 1992–1995
William Hague 1993–1994
William Astor, 4. wicehrabia Astor 1993–1994
James Arbuthnot 1994–1995
Roger Evans 1994–1997
Andrew Mitchell 1995–1997
Oliver Heald 1995–1997
Kanclerz Księstwa Lancaster William Waldegrave 1992–1994
David Hunt 1994–1995
Roger Freeman 1995–1997
Parlamentarny sekretarz ds. służby publicznej Robert V. Jackson 1992–1993
David Davis 1994–1994
Robert Gurth Hughes 1994–1995
John Horam 1995
David Willetts 1995–1996
vacant 1996
Michael Walton Bates 1996–1997
Minister dziedzictwa narodowego David Mellor 1992
Peter Brooke 1992–1994
Stephen Dorrell 1994–1995
Virginia Bottomley 1995–1997
Minister stanu w ministerstwie dziedzictwa narodowego Iain Sproat 1995–1997
Podsekretarz stanu w ministerstwie dziedzictwa narodowego Robert Key 1992–1993
Iain Sproat 1993–1995
William Astor, 4. wicehrabia Astor 1994–1995
Richard Fletcher-Vane, 2. baron Inglewood 1995–1997
Minister ds. Irlandii Północnej Patrick Mayhew 1992–1997
Minister stanu w ministerstwie ds. Irlandii Północnej Robert Atkins 1992–1994
Michael Mates 1992–1993
John Wheeler 1993–1997
Michael Ancram 1994–1997
Podsekretarz stanu w ministerstwie ds. Irlandii Północnej Jeremy Hanley 1992–1993
Arthur Gore, 9. hrabia Arran 1992–1994
Michael Ancram 1993–1994
Jean Denton, baronowa Denton 1994–1997
Tim Smith 1994
Malcolm Moss 1994–1997
Paymaster-General John Cope 1992–1994
David Heathcoat-Amory 1994–1996
David Willetts 1996
Michael Walton Bates 1996–1997
Minister bez teki Jeremy Hanley 1994–1995
Brian Mawhinney 1995–1997
Minister ds. Szkocji Ian Lang 1992–1995
Michael Forsyth 1995–1997
Minister stanu w ministerstwie ds. Szkocji Peter Fraser, baron Fraser of Carmyllie 1992–1995
Lord James Douglas-Hamilton 1995–1997
Podsekretarz stanu w ministerstwie ds. Szkocji Lord James Douglas-Hamilton 1992–1995
Allan Stewart 1992–1995
Hector Monro 1992–1995
George Kynoch 1995–1997
James Lindesay-Bethune, 16. hrabia Lindsay 1995–1997
Raymond Robertson 1995–1997
Minister spraw konsumentów Robert Shirley, 13. hrabia Ferrers 1994–1995
Minister ds. handlu Richard Needham 1992–1995
Anthony Nelson 1995–1997
Minister handlu i przemysłu Michael Heseltine 1992–1995
Ian Lang 1995–1997
Minister ds. przemysłu Tim Sainsbury 1992–1994
Minister stanu w ministerstwie handlu i przemysłu Thomas Galbraith, 2. baron Strathclyde 1994
Peter Fraser, baron Fraser of Carmyllie 1995–1997
Minister stanu ds. energii i przemysłu Timothy Eggar 1994–1996
Greg Knight 1996–1997
Podsekretarz stanu w ministerstwie handlu i przemysłu Edward Leigh 1992–1993
Neil Hamilton 1992–1994
Jean Denton, baronowa Denton 1992–1993
Jonathan Evans 1994–1995
Patrick McLoughlin 1993–1994
Thomas Galbraith, 2. baron Strathclyde 1993–1994
Charles Wardle 1994–1995
Ian Taylor 1994–1997
Richard Page 1995–1997
Phillip Oppenheim 1995–1997
John Mark Taylor 1995–1997
Minister transportu John MacGregor 1992–1994
Brian Mawhinney 1994–1995
George Young 1995–1997
Minister ds. transportu publicznego Roger Freeman 1992–1994
Minister ds. dróg i kolei Malcolm Sinclair, 20. hrabia Caithness 1992–1994
John Watts 1994–1997
Podsekretarz stanu w ministerstwie transportu Kenneth Carlisle 1992–1993
Steven Norris 1992–1996
Robert Key 1993–1994
John MacKay, baron MacKay of Ardbrecknish 1994
Giles Goschen, 4. wicehrabia Goschen 1994–1997
John Bowis 1996–1997
Minister ds. Walii David Hunt 1992–1993
John Redwood 1994–1995
William Hague 1995–1997
Minister stanu w ministerstwie ds. Walii Wyn Roberts 1992–1994
Podsekretarz stanu w ministerstwie ds. Walii Nicholas Bennett 1992–1994
Gwilym Jones 1992–1997
Rod Richards 1994–1996
Jonathan Evans 1996–1997
Prokurator generalny Anglii i Walii Nicholas Lyell 1992–1997
Solicitor General Anglii i Walii Derek Spencer 1992–1997
Lord adwokat Alan Rodger, baron Rodger of Earlsferry 1992–1995
Donald Mackay, baron Mackay of Drumadoon 1995–1997
Solicitor General Szkocji Thomas Dawson 1992–1995
Donald Mackay, baron Mackay of Drumadoon 1995
Paul Cullen 1995–1997
Skarbnik Dworu Królewskiego David Heathcoat-Amory 1992–1993
Greg Knight 1994–1996
Andrew MacKay 1996–1997
Kontroler Dworu Królewskiego David Lightbown 1992–1995
Timothy Wood 1995–1997
Wiceszambelan Dworu Królewskiego Sydney Chapman 1992–1995
Timothy Kirkhope 1995
Andrew MacKay 1995–1996
Derek Conway 1996–1997
Kapitan Gentlemen-at-Arms Alexander Fermor-Hesketh, 3. baron Hesketh 1992–1993
Nicholas Lowther, 2. wicehrabia Ullswater 1994–1994
Thomas Galbraith, 2. baron Strathclyde 1994–1997
Kapitan Ochotników Gwardii Michael Bowes-Lyon, 18. hrabia Strathmore i Kinghorne 1992–1994
Arthur Gore, 9. hrabia Arran 1994–1995
Richard Fletcher-Vane, 2. baron Inglewood 1995
Nicholas Cavendish, 6. baron Chesham 1995–1997
Lord-in-waiting Richard Long, 4. wicehrabia Long 1992–1997
Hugh Cavendish, baron Cavendish of Furness 1992–1993
William Astor, 4. wicehrabia Astor 1992–1993
Colwyn Philipps, 3. wicehrabia St Davids 1992–1994
Giles Goschen, 4. wicehrabia Goschen 1992–1994
Jean Barker, baronowa Trumpington 1992–1997
John MacKay, baron MacKay of Ardbrecknish 1993–1994
Luke White, 6. baron Annaly 1994
Ralph Palmer, 12. baron Lucas 1994–1997
Doreen Miller, baronowa Miller of Hendon 1994–1997
Richard Fletcher-Vane, 2. baron Inglewood 1994–1995
James Lindesay-Bethune, 16. hrabia Lindsay 1995
James Stopford, 9. hrabia Courtown 1995–1997