Drugi rząd Marka Belki

Drugi rząd Marka BelkiRada Ministrów kierowana przez premiera Marka Belkę.

Drugi rząd Marka Belki
 Polska
Ilustracja
Drugi rząd Marka Belki z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim (19 października 2005)
Premier

Marek Belka

Partie

Sojusz Lewicy Demokratycznej, czasowo także Unia Pracy, Unia Lewicy i Socjaldemokracja Polska

Kadencja

od 11 czerwca 2004
do 31 października 2005

Poprzedni

pierwszy rząd Marka Belki

Następny

rząd Kazimierza Marcinkiewicza

Drugi rząd Marka Belki został powołany przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 11 czerwca 2004 po pierwszej nieudanej próbie stworzenia przez niego rządu 2 maja 2004. W pierwszym konstytucyjnym kroku premier nie uzyskał wotum zaufania, w drugim kroku Sejm nie zgłosił swojego kandydata na premiera, w trzecim ostatnim, prezydent Aleksander Kwaśniewski ponownie powierzył urząd premiera Markowi Belce. Jedyną zmianą personalną w stosunku do poprzedniego składu była nominacja Mariana Czakańskiego na stanowisko ministra zdrowia. Podobnie jak pierwszy gabinet Marka Belki, drugi był rządem mniejszościowym.

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi po wygłoszeniu exposé przez premiera 24 czerwca 2004. Wniosek poparły kluby Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracji Polskiej i Unii Pracy, Federacyjny Klub Parlamentarny oraz niemal wszyscy posłowie niezrzeszeni (w liczbie 16). Przeciw opowiedziały się kluby Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej i Ligi Polskich Rodzin, koło Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (z wyjątkiem lidera, który był za), a także koła Ruchu Katolicko-Narodowego, Domu Ojczystego, Polskiego Bloku Ludowego, Porozumienia Polskiego i Ruchu Odbudowy Polski.

15 października 2004 Sejm ponownie udzielił rządowi wotum zaufania. Wyniki głosowania były podobne, jak za pierwszym razem. Po decyzji Sejmu z 5 maja 2005 o nieskracaniu kadencji, następnego dnia premier Marek Belka wraz z rządem podał się do dymisji, jednak prezydent Aleksander Kwaśniewski dymisji nie przyjął. W sierpniu, w związku z odejściem premiera z SLD i jego poparciem dla Partii Demokratycznej, Sojusz wycofał poparcie dla rządu Marka Belki. Rząd podał się do dymisji 19 października 2005, na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu V kadencji.

Wotum zaufania 24 czerwca 2004

edytuj
Klub/koło Głosowanie Nieobecni
Za Wstrzymali się Przeciw
Sojusz Lewicy Demokratycznej   156   0   0   1
Platforma Obywatelska   0   0   55   0
Prawo i Sprawiedliwość   0   0   43   0
Polskie Stronnictwo Ludowe   0   1   36   1
Socjaldemokracja Polska   33   0   0   0
Samoobrona RP   0   0   31   0
Liga Polskich Rodzin   0   0   24   1
Posłowie niezrzeszeni   16   0   2   1
Federacyjny Klub Parlamentarny   15   0   0   2
Unia Pracy   15   0   0   0
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe   1   0   6   1
Ruch Katolicko-Narodowy   0   0   5   0
Dom Ojczysty   0   0   4   0
Polski Blok Ludowy   0   0   3   0
Porozumienie Polskie   0   0   3   0
Ruch Odbudowy Polski   0   0   3   0
ŁĄCZNIE   236   1   215   7
Większość zwykła: 226, wotum zaufania udzielono[1]

Wotum zaufania 15 października 2004

edytuj
Klub/koło Głosowanie Nieobecni
Za Wstrzymali się Przeciw
Sojusz Lewicy Demokratycznej   156   0   0   1
Platforma Obywatelska   0   0   56   0
Prawo i Sprawiedliwość   0   0   44   0
Polskie Stronnictwo Ludowe   0   0   37   3
Socjaldemokracja Polska   33   0   0   0
Samoobrona RP   0   0   29   2
Liga Polskich Rodzin   0   0   25   0
Posłowie niezrzeszeni   18   0   4   2
Unia Pracy   15   0   0   0
Partia Ludowo-Demokratyczna   11   0   0   0
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe   1   0   5   0
Ruch Katolicko-Narodowy   0   0   5   0
Dom Ojczysty   0   0   4   0
Polski Blok Ludowy   0   0   3   0
Porozumienie Polskie   0   0   3   0
Ruch Odbudowy Polski   0   0   3   0
ŁĄCZNIE   234   0   218   8
Większość zwykła: 227, wotum zaufania udzielono[2]

Druga Rada Ministrów Marka Belki (2004–2005)

edytuj
Funkcja Imię i nazwisko Czas pełnienia funkcji
Od Do
Prezes Rady Ministrów Marek Belka 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[3] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[4] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister sportu 2005-09-01T00:00:00.001 1 września 2005(dts)[5] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Wiceprezes Rady Ministrów Jerzy Hausner 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2005-03-31 31 marca 2005(dts)[7]
Minister gospodarki i pracy 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2005-03-31 31 marca 2005(dts)[7]
Wiceprezes Rady Ministrów Izabela Jaruga-Nowacka (UL) 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister-członek Rady Ministrów 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2004-11-24 24 listopada 2004(dts)[8]
Minister polityki społecznej 2004-11-24 24 listopada 2004(dts)[8] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz (SLD) 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2005-01-05 5 stycznia 2005(dts)[9]
Minister-członek Rady Ministrów Sławomir Cytrycki (SLD) 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister zdrowia Marian Czakański 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2004-07-15 15 lipca 2004(dts)[10]
Minister kultury Waldemar Dąbrowski 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister spraw wewnętrznych i administracji Ryszard Kalisz (SLD) 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister nauki i informatyzacji Michał Kleiber 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Wojciech Olejniczak (SLD) 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2005-05-31 31 maja 2005(dts)[11]
Minister infrastruktury Krzysztof Opawski 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister polityki społecznej Krzysztof Pater 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2004-11-24 24 listopada 2004(dts)[12]
Minister finansów Andrzej Raczko 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2004-07-21 21 lipca 2004(dts)[13]
Minister sprawiedliwości Marek Sadowski 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2004-09-06 6 września 2004(dts)[14]
Minister edukacji narodowej i sportu Mirosław Sawicki 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2005-09-01T00:00:00.001 1 września 2005(dts)[15]
Minister edukacji narodowej 2005-09-01T00:00:00.001 1 września 2005(dts)[15] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister skarbu państwa Jacek Socha 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister środowiska Jerzy Swatoń 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2005-04-25 25 kwietnia 2005(dts)[16]
Minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński (SLD) 2004-06-11 11 czerwca 2004(dts)[6] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister zdrowia Marek Balicki (SDPL) 2004-07-15 15 lipca 2004(dts)[10] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister finansów Mirosław Gronicki 2004-07-21 21 lipca 2004(dts)[13] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister sprawiedliwości Andrzej Kalwas 2004-09-06 6 września 2004(dts)[14] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister spraw zagranicznych Adam Rotfeld 2005-01-05 5 stycznia 2005(dts)[9] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister gospodarki i pracy Jacek Piechota (SLD) 2005-03-31 31 marca 2005(dts)[7] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister środowiska Tomasz Podgajniak 2005-05-24 24 maja 2005(dts)[17] 2005-10-31 31 października 2005(dts)
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Józef Pilarczyk (SLD) 2005-05-31 31 maja 2005(dts)[11] 2005-10-31 31 października 2005(dts)

W dniu zaprzysiężenia 11 czerwca 2004

edytuj
 
Uroczysta zmiana w składzie rządu, Pałac Prezydencki 30 marca 2005. Od lewej: premier Marek Belka, odchodzący minister Jerzy Hausner, prezydent Aleksander Kwaśniewski, nowo mianowany minister Jacek Piechota

Prace rządu

edytuj

Zmiany w składzie Rady Ministrów

edytuj

Przypisy

edytuj