Drzewo genealogiczne Emiliuszów Lepidów

Przydomek Lepidus nosiła szacowna gałąź rzymskiego rodu Emiliuszów. Jej przedstawiciele pojawiają się w historii Rzymu od III wieku p.n.e. do I wieku n.e. w którym powiązali się rodzinnie z dynastia julijsko-klaudyjską. Poniższe drzewo genealogiczne pokazuje powiązania w części hipotetyczne lub dyskusyjne (co zaznaczane jest w poszczególnych hasłach) z braku źródeł, ale ma ukazać wielowiekowe trwanie znaczenia rzymskiego rodu.

Marek Emiliusz Lepidus
konsul 285 p.n.e.
 
 
 
   
Marek Emiliusz Lepidus
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
                   
Marek Emiliusz Lepidus
konsul 232 p.n.e.
Maniusz Emiliusz Lepidus
 
 
   
 
   
 
   
 
 
               
Marek Emiliusz Lepidus
pretor 218 p.n.e.
Lucjusz Emiliusz Lepidus
Kwintus Emiliusz Lepidus
Maniusz Emiliusz Lepidus
pretor 213
 
 
   
 
 
       
Marek Emiliusz Lepidus
konsul 187 p.n.e.
Marek Emiliusz Lepidus
konsul 158 p.n.e.
 
 
   
 
 
       
Marek Emiliusz Lepidus
trybun wojskowy 190 p.n.e.
Mamerkus Emiliusz Lepidus
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
                                       
Marek Emiliusz Lepidus Porcina
konsul 137 p.n.e.
Marek Emiliusz Lepidus
konsul 126 p.n.e.
Kwintus Emiliusz Lepidus
Mamerkus Emiliusz Lepidus Liwianus
konsul 77 p.n.e.
Maniusz Emiliusz Lepidus
konsul 66 p.n.e.
 
 
   
 
 
       
Maniusz Emiliusz Lepidus
Marek Emiliusz Lepidus
konsul 78 p.n.e.
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
                   
Lucjusz Emiliusz Lepidus Paullus
konsul 50 p.n.e.
Marek Emiliusz Lepidus
konsul 46 p.n.e.;triumwir
•Junia
Scypion
adoptowany do rodu Korneliuszów Scypionów
 
 
   
 
   
 
   
 
 
               
Lucjusz Emiliusz Lepidus Paullus
konsul 34 p.n.e.; cenzor 22 p.n.e.
•1.Marcela Młodsza
•2.Cornelia
Emilia Lepida
Gnejusz Domicjusz Ahenobarbus
Marek Emiliusz Lepidus
przywódca spisku, stracony w 31 p.n.e.
•Servilia
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
                               
Lucjusz Emiliusz Paulus
konsul 1 n.e.
Wipsania Julia Agrypina
Marek Emiliusz Lepidus
konsul 6 n.e.
Emilia Lepida
Emilia Lepida
•1.Publiusz Sulpicjusz Kwiryniusz
•2.Mamerkus Emiliusz Skaurus
Maniusz Emiliusz Lepidus
konsul 11 n.e.
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
                           
Lepidus
Emilia Lepida
•Marek Juniusz Sylan Torkwat
Marek Emiliusz Lepidus
stracony w 39 n.e. za spisek przeciw Kaliguli
Julia Drusilla
Emilia Lepida
Druzus III
Emilia Lepida
cesarz Galba