Drzewo genealogiczne Klaudiuszów

Klaudiusze to patrycjuszowski ród rzymski, pochodzenia sabińskiego, którego przedstawiciele pełnili najwyższe funkcje przez cały okres trwania republiki rzymskiej.

Marek Klaudiusz
Sabińczyk, obywatel Regillus
 
 
Appiusz Klaudiusz Sabinus Inregillensis
konsul 495 p.n.e.
 
 
 
Appiusz Klaudiusz Krassinus Inregillensis Sabinus
konsul 471,451 p.n.e.; decemwir 451–449 p.n.e.
Gajusz Klaudiusz Inregillensis Sabinus
konsul 460 p.n.e.
 
 
 
Appiusz Klaudiusz Krassinus
trybun wojskowy 424 p.n.e.
Publiusz Klaudiusz Krassus Inregillensis
 
 
Appiusz Klaudiusz Krassus Inregillensis
trybun wojskowy 403 p.n.e.; konsul 349 p.n.e.
 
 
Gajusz Klaudiusz Krassus Inregillensis
dyktator 337 p.n.e.
 
 
Appiusz Klaudiusz Cekus
cenzor 312 p.n.e.; konsul 307, 296 p.n.e.
 
 
 
Gajusz Klaudiusz
Appiusz Klaudiusz Russus
konsul 268 p.n.e.
Tyberiusz Klaudiusz Neron
konsul 268 p.n.e.
 
 
 
Appiusz Klaudiusz Kaudeks
konsul 264 p.n.e.
Gajusz Klaudiusz
trybun wojskowy 264 p.n.e.
protoplasta gałęzi Klaudiuszów z przydomkiem Neron; zobacz Drzewo genealogiczne Klaudiuszów Neronów
 
 
 
Publiusz Klaudiusz Pulcher
konsul 249 p.n.e.
Klaudia
Gajusz Klaudiusz Cento
konsul 240 p.n.e.; cenzor 225 p.n.e.
 
 
 
Potomkowie nosili przydomek Pulcher; zobacz:Drzewo genealogiczne Klaudiuszów Pulcher
Appiusz Klaudiusz Cento
pretor 175 p.n.e.
Gajusz Klaudiusz Cento
legat 200 p.n.e.
 
 
Gajusz Klaudiusz Cento
legat 155 p.n.e.