Dudnienia dla częstotliwości 440 i 441 Hz

Dudnienieokresowe zmiany amplitudy drgania wypadkowego powstałego ze złożenia dwóch drgań o zbliżonych częstotliwościach[1][2]. Obserwuje się je dla wszystkich rodzajów drgań, w tym i wywołanych falami.

Przykładowy przebieg dudnienia (krzywa niebieska) jako złożenie fal o okresach T1 i T2.

W roku 1955 A.T. Forrester, R.A. Gudmundsen i P.O. Johnson obserwowali dudnienie światła pochodzącego z dwóch niezależnych źródeł światła widzialnego o prawie identycznej częstotliwości. Uzyskano częstotliwość dudnień w zakresie mikrofal.

Przykłady występowania:

  • dudniący dźwięk powstający ze złożenia dwóch dźwięków źle zestrojonych instrumentów muzycznych;
  • dźwięk (drgania) powstający ze złożenia dźwięku odbieranego bezpośrednio i odbitego od poruszającej się powierzchni (wskutek zjawiska Dopplera dźwięk odbity od ruchomej powierzchni jest odbierany jako dźwięk o zmienionej częstotliwości).

Za dudnienie uznaje się także okresowe zmiany amplitudy drgań w układzie dwóch słabo sprzężonych oscylatorów.

Dudnienie drgań harmonicznych

edytuj

W przypadku dwóch drgań harmonicznych o częstościach     i jednakowej amplitudzie, przebieg drgań można opisać funkcjami[a]:

 
 

Przebieg powstały w wyniku dodania tych drgań:

 

z sumowania funkcji trygonometrycznych wynika:

 

lub po wprowadzeniu nowych oznaczeń:

 

gdzie:

 
 

Powstające w wyniku złożenia drganie można traktować jako drganie, którego częstość jest równa średniej arytmetycznej częstości drgań składowych, zaś amplituda zmienia się znacznie wolniej, co można ująć matematycznie:

 

gdzie:

 

Funkcja   przyjmuje na przemian wartości dodatnie i ujemne. Jej wartość bezwzględna   nosi nazwę obwiedni; jest to funkcja zmieniająca się z częstością   a zatem równą różnicy częstości składanych drgań (nie zaś połowie tej różnicy).

Efektem fizycznym opisanego sumowania drgań jest to, że zachowują one swój szybkooscylujący charakter (z częstością  ), a przy tym ich obwiednia zmienia się powoli w czasie, co dla dźwięku oznacza słyszalną, pulsacyjną modulację głośności z częstością  

Wybrane zastosowania

edytuj
 
Wykres sumy funkcji sin(x) i sin(0,95x), z zaznaczoną (kolor czarny) obwiednią o postaci 2 cos(0,025x)

Efekt dudnień jest wykorzystywany do:

  • strojenia instrumentów muzycznych, ponieważ im dwie częstotliwości są sobie bliższe, tym dudnienie jest wyraźniejsze i znika dopiero przy idealnym dobraniu częstotliwości;
  • zmiany częstości odbieranych drgań w odbiornikach fal radiowych (superheterodyna z mieszaczem);
  • określania częstotliwości drgań lub fal poprzez sumowanie fali odebranej i wzorcowej, stosowane np. w radarach dopplerowskich;
  • uzyskiwania tzw. różnicowych współtonów kombinacyjnych – popularny „bas akustyczny” w organach: współbrzmienie głosu 16′ i 10 2/3′ daje złudzenie głosu 32′.

Zobacz też

edytuj
  1. Poniższe wzory ilustrują jedynie zjawisko, w ogólności drgania mogą być dowolnie przesunięte w fazie, jednak pełny opis jedynie utrudniłby zapis.

Przypisy

edytuj
  1. dudnienie, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-10-16].
  2. Jerzy Krajewski: Głośniki i zestawy głośnikowe. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003, s. 16. ISBN 83-206-1491-0.

Linki zewnętrzne

edytuj