Dunit – ultrazasadowa głębinowa skała pochodzenia magmowego z rodziny perydotytów, niezawierająca w swym składzie mineralnym wolnej krzemionki (SiO2), a jedynie krzemionkę związaną w innych minerałach, której zawartość jest niższa od 45% wagowych. Zasobna w żelazo, a uboga w alkaliasód i potas. Zbudowana jest głównie z oliwinu z domieszką niewielkich ilości chromitu, z domieszką piroksenu, amfiboli, magnetytu i innych, których zawartość może przekraczać 90% objętościowych. Skała o barwie brunatnoczarnej lub zielonoczarnej. W skład mineralny niektórych dunitów wchodzą hornblenda oraz granaty. Nazwa pochodzi od gór Dun w Nowej Zelandii.

Duniit

W Polsce dunit występuje w Sudetach w Górach Bialskich, Rudawach Janowickich oraz w okolicach Sobótki, gdzie występuje ze skałami z klasy gabra i bazaltu.

Zastosowanie: stosowana w przemyśle do wyrobu materiałów ogniotrwałych.

Gleby powstałe ze skał dunitowych charakteryzują się dużą ilością magnezu w swym składzie, uwolnionego w procesie wietrzenia oliwinu.

Bibliografia edytuj

  • Multimedialna Encyklopedia Powszechna PWN (edycja 2009). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. ISBN 978-83-61492-04-7.
  • Multimedialna Encyklopedia Powszechna WIEM edycja 2006. Young Digital Poland S.A., 2006.