Dwór monarszy

Dwór monarszy – miejsce sprawowania władzy przez monarchę lub osoby przebywające w otoczeniu monarchy.

W skład dworu wchodzili zarówno dygnitarze, jak i osoby niepiastujące żadnych urzędów państwowych. Za dworzanina uznać zatem należy marszałka, czy kanclerza jak i nadwornego lekarza, malarza czy kuchmistrza.

Swoje dwory, wraz z oficjalistami, służbą, prywatnym wojskiem i klientami (nierzadko prawie stale przebywającymi na dworze), posiadali także wielcy feudałowie.