Dwutygodnik

czasopismo wydawane w odstępach dwutygodniowych

Dwutygodnikczasopismo, które ukazuje się regularnie w odstępie dwóch tygodni, zazwyczaj dwa razy w miesiącu.

Okładka dwutygodnika Film, na zdjęciu Danuta Szaflarska

W odróżnieniu od tygodników liczba wychodzących dwutygodników jest raczej niska.

Przeważnie dwutygodniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. sztuce, nauce, technice, turystyce, grom komputerowym, a także konkretnym regionom geograficznym oraz problematyce politycznej i społecznej, co przybliża je do formy miesięczników.