Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka

dykasteria Kurii Rzymskiej

Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka – jedna z dykasterii Kurii Rzymskiej, powołana przez Franciszka w 2016 roku. Działa od 2017 roku.

HistoriaEdytuj

Dykasterię powołał papież Franciszek listem papieskim Humanam progressionem, w formie motu proprio sygnowanego datą 17 sierpnia 2016 roku[1]. Na jego mocy rozpoczęła działalność 1 stycznia 2017 roku[2]. Przejęła kompetencje czterech likwidowanych papieskich rad: Iustitia et Pax, Cor Unum, ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.

Statut nowej dykasterii został 17 sierpnia 2016 roku zatwierdzony przez papieża ad experimentum[3].

W 2022 roku prefektem dykasterii mianowano kardynała Michael Czerny.

DziałalnośćEdytuj

Do kompetencji nowej dykasterii należą sprawy dotyczące migracji, potrzebujących, chorych i wyłączonych, zmarginalizowanych i ofiar konfliktów zbrojnych oraz katastrof naturalnych, więźniów, bezrobotnych i ofiar jakiejkolwiek formy niewolnictwa i tortury. Ponadto ma ona utrzymywać ścisłe więzi z Papieską Akademią Nauk Społecznych. Sprawuje też nadzór nad działalnością Caritas Internationalis i katolickimi dziełami charytatywnymi. Sekcją ds. uchodźców i migrantów kieruje osobiście papież Franciszek[4].

Zarząd DykasteriiEdytuj

23 kwietnia 2022 papież Franciszek powołał zarząd dykasterii w składzie[5]:

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj