Dylatacjaprzekształcenie geometryczne, przeprowadzające dowolną prostą na prostą do niej równoległą. Inaczej mówiąc, jest to kolineacja, w której każda prosta jest równoległa do swojego obrazu[1].

Własności Edytuj

 • Dwa dane odcinki   i   leżące na prostych równoległych, określają dokładnie jedną dylatację   dla której obrazem punktu   jest punkt   a obrazem punktu   jest punkt  [2].
 • Odwrotność dylatacji   jest dylatacją  [3].
 • Dylatacja   jest przekształceniem tożsamościowym (czyli identycznością). Dylatacja   jest półobrotem, czyli symetrią środkową (dokoła środka odcinka AB). Jeżeli czworokąt   jest równoległobokiem, to dylatacja   jest translacją (czyli przesunięciem równoległym)[3].
 • Jeżeli dylatacja ma punkt stały, to obrazem prostej przechodzącej przez ten punkt jest ta sama prosta.
 • Każda dylatacja, która nie jest przesunięciem równoległym ma punkt stały, a jeśli nie jest identycznością, to jest to jedyny jej punkt stały[3].
 • Jeżeli punkt   i jego obraz dylatacyjny   nie pokrywają się (tzn.   nie jest stały), to obrazem prostej   jest ona sama.
 • Jeżeli dwie proste pokrywają się ze swoimi obrazami, to ich przecięcie (o ile istnieje) jest punktem stałym.

Z własności tych wynika klasyfikacja dylatacji ze względu na liczbę punktów stałych:

 • Jeżeli dylatacja ma co najmniej dwa różne punkty stałe, to jest identycznością,
 • Jeżeli dylatacja ma dokładnie jeden punkt stały, to jest jednokładnością,
 • Jeżeli dylatacja nie ma punktu stałego, to jest translacją.

Zbiór dylatacji jest grupą ze względu na ich składanie i podgrupą grupy podobieństw parzystych.

Niezmiennik definiujący grupę dylatacji:

 • kierunek wektora.

Ważniejsze niezmienniki dylatacji:

 • orientacja,
 • stosunek długości wektorów,
 • stosunek pól figur,
 • stosunek objętości figur,
 • współliniowość punktów.

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. H.S.M. Coxeter: Wstęp do geometrii dawnej i nowej. Warszawa: PWN, 1967, s. 212.
 2. H.S.M. Coxeter: Wstęp do geometrii dawnej i nowej. Warszawa: PWN, 1967, s. 85, 212.
 3. a b c H.S.M. Coxeter: Wstęp do geometrii dawnej i nowej. Warszawa: PWN, 1967, s. 85.

Bibliografia Edytuj

 • Marek Kordos, Lesław Włodzimierz Szczerba: Geometria dla nauczycieli. Warszawa: PWN, 1976.
 • H.S.M. Coxeter: Wstęp do geometrii dawnej i nowej. Warszawa: PWN, 1967.
 • M. Berger: Геометрия (tłum. ros.). Moskwa: Мир, 1984.
 • A.M. Комиссарук: Аффинная геометрия. Минсκ: Вышэйшая школа, 1977.