Otwórz menu główne

Dynamika liczebności populacji

Dynamika liczebności populacji – zmiany liczby osobników należących do populacji w czasie.

Zależności liczebności (N) od czasu (t) są przedstawiane graficznie na wykresach nazywanych krzywymi wzrostu. Ich kształt zależy m.in. od rozrodczości, śmiertelności, migracji (głównie w przypadku zwierząt), rodzaju oddziaływań międzygatunkowych (interakcji, zob. np. drapieżnictwo i równanie Lotki-Volterry) lub intensywności eksploatacji przez człowieka.

Krzywe wzrostu pojedynczych populacji mogą przybierać kształt:

Liczebność populacji określa się m.in. metodą wielokrotnych złowień.

1
Krzywa wykładnicza
2
Krzywa wzrostu S-kształtna
3
Krzywa wzrostu oscylacyjna
3
Krzywa wzrostu fluktuacyjna
Typy krzywych wzrostu; Y = N – liczebność populacji; X = t – czas, A – pojemność środowiska,

UwagiEdytuj

  1. Zamieszczone w multimedialnej encyklopedii pwn.pl hasło „Dynamika populacji” zawiera, poza animacjami ze słownym komentarzem, program "Spróbuj sam", umożliwiający samodzielne zbadanie wpływu parametrów modelu matematycznego na kształt krzywej wzrostu; zob. np. „Dynamika populacji” w: dziale Ńatura, CD 13 „Nauki przyrodnicze”, pwn.pl Wrocław 2001.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj