Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej

Dyrekcje Generalne (DG) Komisji Europejskiej – piony administracyjne Komisji Europejskiej, które odpowiadają ministerstwom w strukturach państwowych. To właśnie w DG sporządzane są projekty aktów prawnych, które po serii konsultacji są przyjmowane przez Kolegium Komisarzy jako projekty Komisji.

Struktura Edytuj

Na czele każdej DG stoi Dyrektor Generalny, będący jednocześnie przełożonym administracyjnym wszystkich pracowników danej DG. DG dzielą się z kolei na Dyrekcje a te na Działy/Jednostki (polska terminologia nie została jeszcze ustalona). Pieczę "polityczną" nad poszczególnymi Dyrekcjami Generalnymi sprawują Komisarze. Ich rolą jest stymulacja polityczna danej DG bez formalnej administracyjnej ingerencji w jej funkcjonowanie.

Dyrekcje Generalne Edytuj

Obecnie istnieje 24 DG, zasadniczo utworzonych do obsługi poszczególnych polityk wspólnotowych np.:

Istnieją jednak Dyrekcje Generalne pełniące zadania ogólne np.:

  • DG Budżet,
  • DG Tłumaczenia,
  • Sekretariat Generalny itp.

Inne służby Edytuj

Oprócz Dyrekcji Generalnych, struktura administracyjna Komisji Europejskiej przewiduje istnienie służb: np. Służba Audytu Wewnętrznego, Służba Prawna. Sumując DG oraz służby struktura organizacyjna Komisji składa się z 36 departamentów.

Wszystkie Dyrekcje Generalne, z wyjątkiem DG Tłumaczenia, częściowo DG Zatrudnienie, DG Społeczeństwo Informacyjne, DG Energia i Transport, DG Edukacja – które to położone są w Luksemburgu – mieszczą się w Brukseli.

Zobacz też Edytuj