Dyrektor generalny służby zagranicznej

Dyrektor generalny służby zagranicznej – wyższe stanowisko w służbie zagranicznej, członek kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Utworzono je Ustawą z 27 lipca 2001 roku o służbie zagranicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 211), zastępując stanowisko Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 22 października 2018 funkcję tę pełni Andrzej Papierz[1].

Zgodnie z art. 6 Ustawy, stanowisko dyrektora generalnego służby zagranicznej powołuje minister spraw zagranicznych i jest dyrektorem generalnym Ministerstw Spraw Zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy o służbie cywilnej zarówno wobec członków służby zagranicznej jak i członków korpusu służby cywilnej. Dyrektor generalny służby zagranicznej zapewnia funkcjonowanie ministerstwa, warunki jego działania i organizację pracy oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w nim i realizuje politykę personalną. Dyrektor generalny służby zagranicznej współdziała ponadto z szefem służby cywilnej w realizowaniu przez niego zadań ustawowych.

Dyrektorem generalnym służby zagranicznej może zostać osoba posiadająca stopień dyplomatyczny. Zwyczajowo jest to osoba w stopniu ambasadora tytularnego, która kierowała placówką jako ambasador lub konsul generalny.

Dotychczasowi dyrektorzy generalniEdytuj

Dyrektorzy generalni MSZ

Dyrektorzy generalni służby zagranicznej

PrzypisyEdytuj

 1. Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej - Andrzej Papierz. www.msz.gov.pl. [dostęp 2018-10-23].
 2. Stanisław H. Kaj, Parę słów o roli kobiet we współczesnej dyplomacji, „Przegląd Ekonomiczny”, 17, Poznań: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, 2018, s. 42, ISSN 2082-3312 [dostęp 2019-04-05].
 3. Zbigniew Dembowski, Warszawa, 06.04.2018 - kondolencje. nekrologi.wyborcza.pl. [dostęp 2019-02-04].
 4. a b Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych. sejm.gov.pl, 25-08-2005. [dostęp 2019-01-28].
 5. Kierownictwo MSZ. 2006-07-17. [dostęp 2018-05-16].
 6. a b Barbara Wizimirska (red.), Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1997.
 7. Odpowiedź ministra spraw zagranicznych - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na ponowną interpelację posła Tadeusza Samborskiego na interpelację nr 2182. orka2.sejm.gov.pl, 13 lutego 2003. [dostęp 2018-12-31].
 8. Przebieg posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych. www.sejm.gov.pl/, 12-05-2004. [dostęp 2019-01-28].
 9. Podsekretarz stanu ds. polityki pozaeuropejskiej i agendy demokratyza…. archive.is, 2013-04-16. [dostęp 2018-05-16].
 10. a b Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych. www.sejm.gov.pl, 13-09-2016. [dostęp 2018-05-16].
 11. Mariusz Kazana – Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego. www.msz.gov.pl. [dostęp 2019-01-09].
 12. Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych. 25-06-2010.
 13. Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych. sejm.gov.pl, 17-04-2013. [dostęp 2018-05-16].
 14. Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych. www.sejm.gov.pl, 05-02-2015. [dostęp 2018-05-16].
 15. Wynik naboru na stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. www.msz.gov.pl. [dostęp 2018-05-16].
 16. Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą. www.sejm.gov.pl, 09-01-2018. [dostęp 2018-05-16].
 17. Andrzej Jasionowski nowym ambasadorem RP w Chorwacji. www.msz.gov.pl. [dostęp 2018-05-16].

Linki zewnętrzneEdytuj