Dyrektor generalny służby zagranicznej

Dyrektor generalny służby zagranicznej (DGSZ) – wyższe stanowisko w służbie zagranicznej, członek kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

DGSZ według ustawy z 2001

edytuj

Utworzono je uchyloną Ustawą z 27 lipca 2001 roku o służbie zagranicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1854), zastępując stanowisko Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zgodnie z art. 6 ustawy, stanowisko dyrektora generalnego służby zagranicznej powoływał minister spraw zagranicznych. Dyrektor generalny służby zagranicznej był dyrektorem generalnym Ministerstw Spraw Zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy o służbie cywilnej zarówno wobec członków służby zagranicznej, jak i członków korpusu służby cywilnej. Dyrektor generalny służby zagranicznej zapewniał funkcjonowanie ministerstwa, warunki jego działania i organizację pracy oraz dokonywał czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w nim i realizował politykę personalną. Dyrektor generalny służby zagranicznej współdziałał ponadto z szefem służby cywilnej w realizowaniu przez niego zadań ustawowych.

Dyrektorem generalnym służby zagranicznej mogła zostać osoba posiadająca stopień dyplomatyczny. Najczęściej była to osoba w stopniu ambasadora tytularnego, która kierowała placówką jako ambasador lub konsul generalny.

DGSZ według ustawy z 2021

edytuj

Według art. 12 Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 85), dyrektor generalny służby zagranicznej jest dyrektorem generalnym urzędu w rozumieniu przepisów ustawy o służbie cywilnej. Wykonuje zadania dyrektora generalnego urzędu wobec członków służby zagranicznej będących członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zgodnie z art. 9 Ustawy za koordynację procesu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zagranicznej odpowiada utworzony na mocy tej Ustawy Szef Służby Zagranicznej.

Dotychczasowi dyrektorzy generalni

edytuj

Dyrektorzy generalni MSZ

Dyrektorzy generalni służby zagranicznej

Przypisy

edytuj
 1. Stanisław H. Kaj, Parę słów o roli kobiet we współczesnej dyplomacji, „Przegląd Ekonomiczny”, 17, Poznań: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, 2018, s. 42, ISSN 2082-3312 [dostęp 2019-04-05].
 2. Zbigniew Dembowski, Warszawa, 06.04.2018 - kondolencje. nekrologi.wyborcza.pl. [dostęp 2019-02-04].
 3. a b Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych. sejm.gov.pl, 25-08-2005. [dostęp 2019-01-28].
 4. Kierownictwo MSZ. 2006-07-17. [dostęp 2018-05-16].
 5. a b Barbara Wizimirska (red.), Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1997.
 6. Odpowiedź ministra spraw zagranicznych - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na ponowną interpelację posła Tadeusza Samborskiego na interpelację nr 2182. orka2.sejm.gov.pl, 13 lutego 2003. [dostęp 2018-12-31].
 7. Przebieg posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych. www.sejm.gov.pl/, 12-05-2004. [dostęp 2019-01-28].
 8. Podsekretarz stanu ds. polityki pozaeuropejskiej i agendy demokratyza…. archive.is, 2013-04-16. [dostęp 2018-05-16].
 9. a b Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych. www.sejm.gov.pl, 13-09-2016. [dostęp 2018-05-16].
 10. Mariusz Kazana – Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego. www.msz.gov.pl. [dostęp 2019-01-09].
 11. Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych. 25-06-2010.
 12. Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych. sejm.gov.pl, 17-04-2013. [dostęp 2018-05-16].
 13. Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych. www.sejm.gov.pl, 05-02-2015. [dostęp 2018-05-16].
 14. Wynik naboru na stanowisko Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. www.msz.gov.pl. [dostęp 2018-05-16].
 15. Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za Granicą. www.sejm.gov.pl, 09-01-2018. [dostęp 2018-05-16].
 16. Andrzej Jasionowski nowym ambasadorem RP w Chorwacji. www.msz.gov.pl. [dostęp 2018-05-16].
 17. Maciej Szymański nowym ambasadorem RP w Bułgarii - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Portal Gov.pl [online], Ministerstwo Spraw Zagranicznych [dostęp 2023-12-31] (pol.).
 18. Organigram funkcjonalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gov.pl, 29 grudnia 2023 [zarchiwizowane 2023-12-30].
 19. Organigram funkcjonalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gov.pl, 13 grudnia 2023 [zarchiwizowane 2023-12-13].

Linki zewnętrzne

edytuj