Dyrektoriat (fr. Directoire) – pięcioosobowy rządowy organ egzekutywy w schyłkowym okresie rewolucji francuskiej (1789–1799), ustanowiony w 1795 r. przez Konwent Narodowy, który następnie, na mocy konstytucji roku III rozwiązał i przekształcił w dwuizbowy parlament złożony z Rady Starszych i Rady Pięciuset. Funkcjonował do przewrotu 18 brumaire’a, dokonanego 18 brumaire’a VIII roku Republiki (tj. 9 XI 1799) przez Napoleona Bonapartego.

W szerszym znaczeniu – okres w dziejach Francji od obalenia jakobinów na czele z Robespierre'em do zamachu stanu Napoleona (1794–1799).

Lista dyrektorów

edytuj

Lista dyrektorów Republiki francuskiej (jednocześnie urzędowało pięciu):

Członek Dyrektoriatu Początek członkostwa Zakończenie członkostwa Uwagi
Paul Barras   2 listopada 1795 10 listopada 1799 dyrektor do przewrotu 18 brumaire’a
Louis Marie de La Révellière-Lépeaux   2 listopada 1795 18 czerwca 1799 zastąpiony przez Ducosa
Étienne-François Letourneur   2 listopada 1795 26 maja 1797 zastąpiony przez Barthélemy
Jean-François Rewbell   2 listopada 1795 19 maja 1799 zastąpiony przez Sieyèsa
Lazare Carnot   4 listopada 1795 5 września 1797 zastąpiony przez Merlina
François Barthélemy   26 maja 1797 5 września 1797 zastąpiony przez Neufchâteau
Philippe-Antoine Merlin   8 września 1797 18 czerwca 1799 zastąpiony przez Moulina
François de Neufchâteau   9 września 1797 19 maja 1798 zastąpiony przez Treilharda
Jean Baptiste Treilhard   20 maja 1798 17 czerwca 1799 zastąpiony przez Gohiera
Emmanuel-Joseph Sieyès   20 maja 1799 10 listopada 1799 dyrektor do przewrotu 18 brumaire’a
Louis-Jérôme Gohier   17 czerwca 1799 10 listopada 1799 dyrektor do przewrotu 18 brumaire’a
Pierre Roger Ducos   19 czerwca 1799 10 listopada 1799 dyrektor do przewrotu 18 brumaire’a
Jean-François-Auguste Moulin   20 czerwca 1799 10 listopada 1799 dyrektor do przewrotu 18 brumaire’a

Zobacz też

edytuj