Dyskonto rzeczywiste proste

Dyskonto proste (rzeczywiste) – wartość, o jaką należy pomniejszyć przyszłą wartość (FV, ang. future value), aby otrzymać bieżącą wartość (PV, ang. present value) – przy założeniu oprocentowania prostego. Dyskontowanie proste jest działaniem odwrotnym do oprocentowania prostego.

Obliczanie dyskonta prostego edytuj

  •   – wartość bieżąca kapitału
  •   – wartość przyszła kapitału
  •   – dyskonto
  •   – stopa zwrotu
  •   – liczba okresów.

Dyskonto stanowi różnicę pomiędzy wartością przyszłą a wartością bieżącą:

 

Ponieważ zakładamy oprocentowanie proste, prawdziwa jest zależność:

 

Po przekształceniach otrzymuje się zależność:

 

Bibliografia edytuj

  • Maria Podgórska, Joanna Klimkowska: Matematyka finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.