Dystrybucja filmu

nabycie prawa do eksploatacji filmu

Dystrybucja filmu – nabycie prawa do eksploatacji filmu, w tym prawa do wykonywania kopii filmu i przystosowania filmu do eksploatacji w wersji językowej innej niż ta, w której został wytworzony, oraz przekazanie tego prawa innym podmiotom w celu rozpowszechniania filmu[1].

Przypisy edytuj

  1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz.U. z 2005 r. nr 132, poz. 1111).