Dystrybucja geograficzna języka rumuńskiego

Rozmieszczenie osób mówiących w języku rumuńskim na świecie
Państwo Mówiący
(%)
Mówiący
(język narodowy)
Populacja
(2005)
Azja
nieoficjalny:
Izrael 2.9% 212,000 (2012) 6,800,000
Kazachstan 1 0.1% 14 666 14,953,126
Rosja 1 0.12% 159 601 (2011) 142,856,536
Europa
Rumunia 90.65% 17,263,561 19,043,767
Mołdawia ² 76.5% 2,588,355 3,383,332
Naddniestrze ³ 31.9% 177,050 555,500
Wojwodina (Serbia) 1.5% 29,332 2,031,992
nieoficjalny:
Timoc (Serbia) 5.0% 35,330 712,050
Budziak (Ukraina) 13% 78,300 617,000
Obwód czerniowiecki (Ukraina) 19.8% 181,800 904,400
Węgry 0.08% 13,886 9,937,628
Włochy 1.50% 997,000 60,600,000
Ameryka
nieoficjalny:
Kanada 0.2% 60,520 32,207,113
Stany Zjednoczone 0.11% 340,000 281,421,906

1 Głównie deportowani Mołdawianie
² Dane tylko dla prawego brzegu Dniestru (bez miasta Tighina i Naddniestrza.
W Mołdawii jako „język mołdawski
³ Naddniestrze nie jest uznawane na arenie międzynarodowej
Jako „język mołdawski”, zapisywany cyrylicą.

Język rumuński, jeden z języków romańskich, używany jest w kilku krajach i regionach, przede wszystkim zaś na terenie Rumunii i Mołdawii. Zbiorcze określenie użytkowników tego języka to românime.

Dystrybucja języka rumuńskiego w Europie

TerytoriaEdytuj

Język rumuński jest objęty statusem urzędowym w następujących krajach:

Ma on również duże znaczenie w:

Istnieją też duże społeczności rumuńskojęzyczne w Kanadzie, USA, Niemczech, Izraelu, Australii, Nowej Zelandii i Grecji, głównie dzięki migracjom po I i II wojnie światowej. Również upadek bloku komunistycznego i żelaznej kurtyny spowodowały falę migracji, zwłaszcza do krajów o kulturze romańskiej.

UżytkownicyEdytuj

Największa część osób posługujących się językiem rumuńskim mieszka w Rumunii oraz Mołdawii. Część Mołdawian uznaje jednak urzędowy język swego kraju za odrębną mowę – język mołdawski. Wg części językoznawców nie istnieje taki język – względnie uznaje się go za dialekt rumuńskiego, który był zapisywany cyrylicą.