Dystrykt kietrzański

Dystrykt kietrzański – zwyczajowa nazwa, jaką po wojnach śląskich i rozdzieleniu granicą terytorium diecezji ołomunieckiej (od 1777 archidiecezji) nadano temu jej obszarowi, który znalazł się w granicach Królestwa Prus. Od 1751 zorganizowany jako komisariat, po 173 latach, od 1924 jako Wikariat Generalny, w 1938 do 1945 powiększony o część archidiecezji ołomunieckiej w granicach Kraju Sudetów.

Dystrykt kietrzański
Ilustracja
Dystrykt kietrzański na mapie z 1890 roku
Siedziba Opawica (1751-1756),
Kietrz (1751-1916),
Branice (1916-1945)
Data powołania 1742~1751
Data zamknięcia 1945~1972
Archidiecezja ołomuniecka (do 1777 diecezja)

HistoriaEdytuj

 
Dekanat hulczyński w 1869, od 1919 większość w granicach Czechosłowacji

Do 1742 roku cały obszar diecezji ołomunieckiej znajdował się w granicach monarchii Habsburgów. W 1742 Prusy zajęły prawie cały Śląsk, w tym mały obszar wokół Głubczyc i Kietrza gdzie znajdowało się 26 parafii diecezji ołomunieckiej[1], podzielonych na trzy dekanaty: Kietrz, Hulczyn i Opawica, częściowo przekraczające ówczesną granicę. W 1750 roku Prusy zażądały od biskupa ołomunieckiego Ferdynanda Troyera powołania wikariusza dla tego obszaru. Tym samym w 1751 powołano biskupi komisariat do zarządzania pruską częścią diecezji ołomunieckiej, a pierwszym komisarzem został ks. Karl Fliez, proboszcz i dziekan z Opawicy. Po nim do 1916 roku urząd ten sprawowali proboszczowie Kietrza[2]. W latach 1916-1945 kiedy komisarzem był ks. Josef Martin Nathan siedziba Komisariatu mieściła się w Branicach[3].

W 1778 dla powyższych trzech dekanatów został zorganizowany archiprezbiteriat kietrzański[4] a rok później poprawiono ich granice aby pokrywały się z granicą państwowa[5]. W 1794 odtworzono dawny dekanat głubczycki. W 1850 zlikwidowano dekanat opawicki[5]. W 1863 dekanat kietrzański liczył 13 parafii i 3 lokalie, hulczyński 13 parafii i 1 lokalię, głubczycki 11 parafii, 2 administratury, 4 lokalie.

W 1916 Komisariat obejmował 136 tysięcy wiernych[3], w trzech dekanatach: Kietrz, Głubczyce i Hluczyn. W 1919 wyłączono obszar kraiku hulczyńskiego (i większą część dekanatu), który znalazł się w Czechosłowacji. Wobec pozostałego obszaru przestano używać określenia dystrykt kietrzański. Granice pozostałych dekanatów zmieniono i powołano nowy dekanat branicki. 19 kwietnia 1924 ks. Nathan został mianowany Wikariuszem Generalnym pruskiej części Archidiecezji Ołomunieckiej. Pozostałe w granicach Niemiec 3 dekanaty obejmowały 46 parafii i 86 042 katolików[3]. Po 1938 obszar branickiego Wikariatu Generalnego zostały poszerzony o 22 dekanaty archidiecezji ołomunieckiej z 270 parafiami, które znalazły się w granicach Kraju Sudetów. Część sudeckoniemiecka liczyła blisko 600 000 katolików, a pruska ponad 137 000[3]. Po II wojnie światowej biskup Nathan zrzekł się jurysdykcji kościelnej nad podległymi mu wcześniej parafiami. Pomimo zaniku Wikariatu Generalnego parafie w okolicach Głubczyc i Polski odtąd położone w Polsce, podlegały formalnie archidiecezji ołomunieckiej do 1972, kiedy to powstała diecezja opolska[6].

Komisarze[3]Edytuj

 1. ks. Karl Fleßl (1751-1756)
 2. ks. Franz Reittenharth (1756-1784)
 3. ks. Matthäus Wlokka (1784-1796)
 4. ks. Johann Stanjek (1796-1812)
 5. ks. Franz Lauffer (1812-1837)
 6. ks. Ignatz Molerus (1838-1948
 7. ks. Karl Ullrich (1848-1875)
 8. ks. Anton Richtarsky (1882-1893)
 9. ks. Robert Sterz (1893-1907)
 10. ks. Ignatz Maiß (1907-1916)
 11. ks. Josef Martin Nathan (1916-1924, 1924-1945 jako Wikariusz Generalny)

Uwaga: w latach 1875-1882 działalność Komisariatu została zawieszona.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Karol Tomecki. Organizacja kościelna na Śląsku austriackim w drugiej połowie XVIII wieku. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 1994. 
 2. Historia parafii w Kietrzu
 3. a b c d e Benedykt Pospiszyl. Wikariat Generalny z siedzibą w Branicach. „Informator Branicki”. 5 (83), s. 16, maj 2011. ISSN 1733-6821. 
 4. G. Wolný, 1863, s. 207
 5. a b K. Maler, 2015, s. 191
 6. Historia diecezji opolskiej

BibliografiaEdytuj