Otwórz menu główne

Dywizja Strzelców Polskich (DSP) – wielka jednostka piechoty Wojska Polskiego na Wschodzie.

Dywizja Strzelców Polskich
Ilustracja
Generał Jan Rządkowski
Historia
Państwo  Imperium Rosyjskie
 Polska
Sformowanie 1917
Rozformowanie 1917
Tradycje
Rodowód Brygada Strzelców Polskich
Kontynuacja I Korpus Polski w Rosji
Dowódcy
Pierwszy gen. Tadeusz Bylewski
Działania zbrojne
Front galicyjski

Dzieje jednostkiEdytuj

Dywizja zaczęła formować się na bazie Brygady Strzelców Polskich, przeniesionej na rozkaz Brusiłowa pod Kijów na kilka tygodni przed wybuchem rewolucji lutowej 1917 r. Pod okiem generała gen. Bylewskiego sformowano cztery pułki piechoty, kompanię inżynieryjną i dywizjon ułanów. Artylerii własnej dywizja nie posiadała. Na polską komendę, korespondencję wewnętrzną w języku ojczystym, kolorowe otoki i orzełki zgodę uzyskano dopiero po likwidacji caratu. Mundury pozostały rosyjskie. Wiele do życzenia pozostawiał dobór kadry oficerskiej. W zasadzie jedynie w 1. pułku, opartym na elementach Legionu Puławskiego, istniały podwaliny pod budowę prawdziwie narodowej formacji.

Wiosną 1917 roku, mimo oporów ze strony rosyjskiej, stany liczbowe pułków zaczęły szybko rosnąć, wkrótce przekraczając określone limity. W lipcu 1917, po zakończeniu szkolenia w rejonie Płoskirowa dywizja została przerzucona na front galicyjski, pod Husiatyn. Walczyła pod Zbruczem i Czabarówką, Husiatyniem, Krechowicami, Stanisławowem. Armia rosyjska była już w stanie daleko posuniętego rozkładu. W tej sytuacji, na skutek nasilonej agitacji bolszewickiej, doszło w kilku pododdziałach dywizji do odmowy wykonania rozkazów, co zostało wykorzystane przez nieprzychylne Polakom dowództwo rosyjskie. Rozkazem z 18 lipca 1917 nakazano jej rozformowanie. Część żołnierzy przeszło do I Korpusu Polskiego; inni do 169 i 171 rosyjskiej DP, a sprzęt przekazano czechosłowackiej 2 DP.

22 lipca nakazano powtórnie zgrupować dywizję. Miała na to wpływ postawa bojowa ogromnej większości żołnierzy, którzy bez masek gazowych wytrzymali w okopach kilkudniowy ostrzał pociskami iperytowymi. Dywizja była w tym momencie jedynym wartościowym oddziałem w rejonie Husiatyna. W panice ogarniającej wojska rosyjskie, w ciężkich bojach odwrotowych, 27 lipca stoczyła dywizja zacięty bój pod Czabarówką, kilka dni później pod Olchowczykiem, cofając się jednocześnie na północny wschód, ku Białorusi.

Tymczasem dywizjon ułanów, wydzielony z dywizji na samym początku jej istnienia, przeszedł pod Charków i – wykorzystując bałagan panujący w sztabach rosyjskich – przekształcił się samowolnie w pułk. Wkrótce, rozbudowany do czterech szwadronów, ruszył w rejon zakwaterowania dywizji. Nie dotarł tam jednak, przerzucony nagłym rozkazem pod Stanisławów, gdzie bronił mieszkańców przed bandami grasantów. Tam też, pod wsią Krechowce, walczył z piechotą nieprzyjacielską ponosząc dotkliwe straty (30 zabitych, ponad 40 rannych), ale zyskując uznanie tak Rosjan, jak i Niemców. Nieustanne boje z nacierającymi oddziałami niemieckimi doprowadziły do tego, że dopiero we wrześniu, okrężną drogą przez Besarabię, dotarł pułk do Mińska, gdzie tworzył się I Korpus Polski.

Organizacja i obsada personalna dywizjiEdytuj

Dowództwo i sztab

dowódca - gen. ppor. Tadeusz Bylewski (od 8 marca do 17 maja 1917), płk Lucjan Żeligowski, płk Rzadkowski, (od pocz. kwietnia do połowy maja), gen. A Szymon (od 17 maja)
dowódca brygady - płk Jan Rządkowski
dowódca brygady - płk Daniel Konarzewski
szef sztabu - płk Szewczenko (Rosjanin), kpt. Kisielow (Rosjanin),
 • 1 Pułk Strzelców Polskich - Kijów,
dowódca - płk Pieńkowski, potem płk Lucjan Żeligowski
kapelan - ks. Stanisław Czyżewski
 • 2 Pułk Strzelców Polskich - Borysojewo
dowódca - płk Wysocki
kapelan - ks. Męciński, a później ks. Gerwel
 • 3 Pułk Strzelców Polskich - Połtawa
dowódca - płk Bolesław Frej, płk T. Gałecki,
kapelan - ks. Hilary Daniłowicz
kapelan - ks. Tadeusz Jachimowski
dowódca - płk Winnicki
 • 1 Pułk Ułanów (do 3 kwietnia - Dywizjon Ułanów), później Pułk Ułanów Krechowieckich - Czugajew
dowódca - ppłk Władysław Obuch-Woszczatyński, później płk Bolesław Mościcki
 • samodzielna kompania inżynieryjna - sztabskapitan Mieczysław Wężyk
 • Szpital dywizyjny (lazaret)
  • kapelan - ks. Eugeniusz Kapusta
 • Polowy Szpital Ruchomy Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej
 • Dywizyjna Czołówka Opatrunkowa
 • Czołówka Sanitarna Nr 70 Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej
 • Czołówka Sanitarna Nr 71 Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej
 • 4 Oddział Epidemiczny

Dywizja liczyła ok. 35 tysięcy żołnierzy, w tym Pułk Rezerwowy - 12 tys.

BibliografiaEdytuj