Dziękczynne Święto Żniw

Dziękczynne Święto Żniw – doroczne święto chrześcijańskie obchodzone w większości kościołów protestanckich, m.in. luterańskich, reformowanych, baptystycznych i adwentystycznych. Święto ma charakter dziękczynny, obchodzone jest po ukończeniu żniw, zaś jego istotą jest podziękowanie Bogu za wszystkie dary i łaski, zarówno o charakterze doczesnym (chleb powszedni), jak i duchowym. Święto koresponduje kulturowo z ludowym zwyczajem dożynek, choć treściowo niewiele ma z nim wspólnego. Święto przypomina również o diakonijnym posłannictwie wyznawców Chrystusa, którzy wezwani są do pracy na rzecz bliźniego. W jego centrum stoi sprzeciw wobec materializmu oraz współczucie i pomoc potrzebującym.

Dziękczynne Święto Żniw
Ilustracja
Dzień

I. niedziela po 29 września

Typ święta

protestanckie

Religie

większość protestanckich

Znaczenie

dziękczynienie za dary Boże

Podobne święta

Uroczystość Dziękczynienia, Dzień Dziękczynienia

Dekoracja ołtarza w Dziękczynne Święto Żniw w Kościele Ewangelickim w Krakowie

Podstawy biblijneEdytuj

Dziękczynne Święto Żniw ma uzasadnienie biblijne, znajdujące się w Księdze Wyjścia:

Trzy razy w roku będziesz świętował na moją cześć. Będziesz przestrzegał Święta Przaśników. Siedem dni jeść będziesz przaśniki, jak ci rozkazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca Abib, bo podczas niego wyszedłeś z Egiptu. A niech się nie pokazują przed obliczem moim z próżnymi rękami. I Święta Żniw, pierwszych plonów prac twoich, z tego, coś wysiał na polu. I Święta Zbiorów z końcem roku, gdy zbierzesz plony twoje z pola.

Druga Księga Mojżeszowa 23:14-19, Biblia warszawska

Obchody świętaEdytuj

Obchodom święta towarzyszy nabożeństwo spowiednio-komunijne, zwykle rozpoczynające się od procesjonalnego wejścia dzieci niosących dary do ołtarza. Kościół w tym dniu jest odpowiednio przystrojony darami natury (np. owocami i warzywami). Odczytywany jest fragment Księgi Izajasza:

(...) podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: Oto jestem! Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe, i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać.

Księga Izajasza 58:7-12, Biblia warszawska

W kościołach często przeprowadzane są zbiórki pieniędzy na cele charytatywne.