Otwórz menu główne

Dziś i Jutrokatolicki tygodnik społecznyczasopismo wydawane od 25 listopada 1945 r. w Polsce przez grupę katolików popierających działania obozu komunistycznego.

Dziś i Jutro
Katolicki tygodnik społeczny
Częstotliwość tygodnik
Państwo  Polska
Pierwsze wydanie 1945
Ostatnie wydanie 1956
Redaktor naczelny Bolesław Piasecki

Inicjatorem pomysłu był Bolesław Piasecki, który uzyskał akceptację Władysława Gomułki na uruchomienie pisma i utworzenie wokół niego środowiska ludzi pragnących współtworzyć nową polską rzeczywistość[1]. Dnia 17 sierpnia 1945 r. Piasecki otrzymał oficjalną zgodę na wydawanie tygodnika „Dziś i Jutro”. Fundusze pochodziły jeszcze z czasów okupacji, dotacji Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda (500 dolarów) i z ofiarności założycieli pisma. Wiedząc, że zgromadzone środki finansowe wystarczą na kilka zaledwie miesięcy, B. Piasecki przystąpił do budowy zaplecza gospodarczego. Na bazie firm „Inco” i „Veritas” utworzył wielobranżowe przedsiębiorstwo ZZG. W ZZG znalazło zatrudnienie wielu byłych oficerów i żołnierzy Armii Krajowej[2].

„Dziś i Jutro” popierało większość zmian ustrojowych, jakie zamierzała wprowadzić PPR i jej sojusznicy. Na łamach pisma krytykowano szczególnie Stanisława Mikołajczyka i Karola Popiela.

Ze środowiska skupionego wokół tego czasopisma wywodzi się większość późniejszych działaczy Stowarzyszenia „Pax”. Czołowymi publicystami byli: Jan Dobraczyński, Dominik Horodyński, Konstanty Łubieński, Hanna Malewska, Wojciech Żukrowski.

PrzypisyEdytuj

  1. Andrzej Krzysztof Kunert, Piasecki Bolesław Bogdan (w:) Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t. 1, Warszawa 1987, s. 127.
  2. Arkadiusz Kołodziejczyk, Bolesław Piasecki i jego idea (w:) Sabina Bober (red.) Komu służył PAX, Warszawa 2008, s. 40.