Dział administracji rządowej

Część administracji rządowej właściwa w określonych sprawach, kierowana przez jednego ministra

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej[1], mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Rzeczywiste wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie od października do grudnia 1999 r., gdy ogłoszone zostały pierwsze rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

Aktualne działyEdytuj

Administracja publicznaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 18 listopada 2011 [3][4][5][6][7][8][9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [14][15][16][17][18][19]

Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwoEdytuj

Dział utworzono 27 listopada 2015[20].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury i Budownictwa 27 listopada 2015[a] – 9 stycznia 2018 [21][22]
Minister Infrastruktury[b] 9 stycznia 2018 – 22 stycznia 2018 [23][24]
Minister Inwestycji i Rozwoju 22 stycznia 2018 – 20 września 2019 [25]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[c] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [26]
Minister Rozwoju od 15 listopada 2019 [27]

BudżetEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38]
Minister Rozwoju i Finansów[d] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [39][40]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [41][42]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[e] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [26]
Minister Finansów od 15 listopada 2019 [43]

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii EuropejskiejEdytuj

Dział utworzono 1 stycznia 2010[44].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 1 stycznia 2010 [45][46][47][48][49][50][51]

EnergiaEdytuj

Dział utworzono 27 listopada 2015[20].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii 1 grudnia 2015 – 15 listopada 2019 [52][53]
Minister Aktywów Państwowych od 15 listopada 2019 [54]

Finanse publiczneEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38]
Minister Rozwoju i Finansów[f] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [39][40]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [41][42]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[g] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [26]
Minister Finansów od 15 listopada 2019 [43]

GospodarkaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 8 stycznia 2003 [55][56][57][58]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [59]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [60][61]
Minister Gospodarki 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [62][63][64][65][66][67]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 – 28 września 2016 [68]
Minister Rozwoju i Finansów[h] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [39][40]
Minister Przedsiębiorczości i Technologii 9 stycznia 2018 – 15 listopada 2019 [69]
Minister Rozwoju od 15 listopada 2019 [27]

Gospodarka morskaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [70][71]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [72][73][74][75][76]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [77]
Minister Gospodarki Morskiej 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [78][79][80]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [81]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 27 listopada 2013 [82]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [83][84]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 16 listopada 2015 [85][86][87][88]

Gospodarka wodnaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska 10 listopada 1999 – 9 stycznia 2018 [89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 9 stycznia 2018 [87][88]

Gospodarka złożami kopalinEdytuj

Dział utworzono 27 listopada 2015[20].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii 1 grudnia 2015 – 15 listopada 2019 [52][53]
Minister Aktywów Państwowych od 15 listopada 2019 [54]

InformatyzacjaEdytuj

Dział utworzono 1 lipca 2002[101].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[i] 1 lipca 2002 – 2 maja 2004 [102][103]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 – 31 października 2005 [104][105]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 października 2005 – 18 listopada 2011 [9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [12][13]
Minister Cyfryzacji od 16 listopada 2015 [106][107][108][109][110]

Instytucje finansoweEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38]
Minister Rozwoju i Finansów[j] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [39][40]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [41][42]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[k] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [26]
Minister Finansów od 15 listopada 2019 [43]

Kultura fizycznaEdytuj

Dział utworzono 16 października 2010[111].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sportu i Turystyki 16 października 2010[l] – 15 listopada 2019 [112][113][114][115][116]
Minister Sportu od 15 listopada 2019 [117][118]

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoEdytuj

Dział utworzono 10 września 1999[119].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 listopada 1999 – 23 października 2001 [120]
Minister Kultury 23 października 2001 – 31 października 2005 [121][122][123][124]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 31 października 2005 [125][126][127][128][129][130][131][132]

ŁącznośćEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Łączności 3 grudnia 1999 – 23 lipca 2001[m] [133][134]
Minister Gospodarki 23 lipca 2001 – 23 października 2001 [135]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [72][73][74][75][76]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [77]
Minister Transportu 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [136][137]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [81]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [12][13]
Minister Cyfryzacji 16 listopada 2015 – 9 grudnia 2015 [106]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 9 grudnia 2015 – 9 stycznia 2018 [21][22]
Minister Infrastruktury[n] od 9 stycznia 2018 [23][24][138]

Obrona narodowaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2][o].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Obrony Narodowej od 1 kwietnia 1999 [139][140][141][142][143][144][145][146][147]

Oświata i wychowanieEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [148]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [149][150][151][152]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 – 31 października 2005 [153]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [154]
Minister Edukacji Narodowej od 5 maja 2006 [155][156][157][158][159][160][161][162][163]

PracaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 – 8 stycznia 2003 [164][165][166]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [59]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [60][61]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [167][168][169][170][171][172][173]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 [174][175][176][177]

RodzinaEdytuj

Dział utworzono 9 września 2010[178].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 9 września 2010[p] – 16 listopada 2015 [172][173]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 [174][175][176][177]

RolnictwoEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]

Rozwój regionalnyEdytuj

Dział utworzono 10 września 1999[119].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [55]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [193]
Minister Gospodarki 23 października 2001 – 8 stycznia 2003 [57][58]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [59]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [60][61]
Minister Rozwoju Regionalnego 31 października 2005 – 27 listopada 2013 [194][195][196][197][198][199]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [83][84]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 – 28 września 2016 [68]
Minister Rozwoju i Finansów[q] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [39][40]
Minister Inwestycji i Rozwoju 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [200][25]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[r] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [26]
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej od 15 listopada 2019 [201]

Rozwój wsiEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]

RybołówstwoEdytuj

Dział utworzono 24 lutego 2007[202].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej 2 marca 2007 – 16 listopada 2007 [80]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 listopada 2007 – 16 listopada 2015 [186][187][188]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 16 listopada 2015 [85][86][87][88]

Rynki rolneEdytuj

Dział utworzono 10 września 1999[119].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192]

SprawiedliwośćEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sprawiedliwości od 3 grudnia 1999 [203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215]

Sprawy wewnętrzneEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 18 listopada 2011 [3][4][5][6][7][8][9][10][11]
Minister Spraw Wewnętrznych 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [216][217]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [14][15][16][17][18][19]

Sprawy zagraniczneEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 3 grudnia 1999 [218][219][220][221][222][223][224][225][45][46][47][48][49][50][51]

Szkolnictwo wyższe i naukaEdytuj

Dział utworzono 1 października 2018[226].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 1 października 2018 [227][228]

ŚrodowiskoEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska 10 listopada 1999 – 15 listopada 2019 [89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][229]
Minister Klimatu od 15 listopada 2019 [230]

TransportEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [70][71]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [72][73][74][75][76]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [77]
Minister Transportu 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [136][137]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [81]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 27 listopada 2013 [82]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [83][84]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 – 9 stycznia 2018 [231][21][22]
Minister Infrastruktury[s] od 9 stycznia 2018 [23][24][138]

TurystykaEdytuj

Dział utworzono 10 września 1999[119].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [70]
Minister Gospodarki 21 czerwca 2000 – 8 stycznia 2003 [56][57][58]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [59]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [60][61]
Minister Gospodarki 31 października 2005 – 23 lipca 2007 [62][63]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 – 15 listopada 2019 [232][233][113][114][115][116]
Minister Rozwoju od 15 listopada 2019 [27]

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczneEdytuj

Dział utworzono 31 stycznia 2005[234].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 stycznia 2005 – 18 listopada 2011 [235][9][10][11]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [14][15][16][17][18][19]

Zabezpieczenie społeczneEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 – 8 stycznia 2003 [164][165][166]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [59]
Minister Polityki Społecznej 2 maja 2004 – 31 października 2005 [236][237][238]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [167][168][169][170][171][172][173]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 16 listopada 2015 [174][175][176][177]

ZdrowieEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Zdrowia od 10 listopada 1999 [239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252]

Żegluga śródlądowaEdytuj

Dział utworzono 27 listopada 2015[20].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 27 listopada 2015 [253][86][87][88]

Wcześniejsze działyEdytuj

Architektura i budownictwoEdytuj

Dział utworzono 10 września 1999[119].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 21 czerwca 2000 [3]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [193]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 1 stycznia 2002 [72]

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowaEdytuj

Dział utworzono 1 stycznia 2002[101].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury 1 stycznia 2002 – 31 października 2005 [73][74][75][76]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [77]
Minister Budownictwa 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [254][255]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [81]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 1 stycznia 2013 [82]

1 stycznia 2013 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwoEdytuj

Dział utworzono 1 stycznia 2013[256].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1 stycznia 2013 – 27 listopada 2013 [257]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [83][84]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 – 27 listopada 2015 [231]

27 listopada 2015 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowaEdytuj

Dział utworzono 10 września 1999[119].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [55]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [193]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 1 stycznia 2002 [72]

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Integracja europejskaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 1 kwietnia 1999 – 1 stycznia 2010 [258]

1 stycznia 2010 w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

KulturaEdytuj

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna i sportEdytuj

Dział utworzono 10 września 1999[119].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [148]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [149][150][151][152]
Minister Sportu 1 września 2005 – 23 lipca 2007 [259][260][261]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 – 16 października 2010 [232][233]

16 października 2010 w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

Kultura fizyczna i turystykaEdytuj

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

Mieszkalnictwo i rozwój miastEdytuj

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[2]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

NaukaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2][t]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[u] 10 listopada 1999 – 2 maja 2004 [262][263][102][103]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 – 31 października 2005 [104][105]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [154]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 – 1 października 2018 [264][265][266][267][268][269][270][271]

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu szkolnictwo wyższe utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Skarb PaństwaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Skarbu Państwa 3 grudnia 1999 – 1 stycznia 2017 [272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282]

1 stycznia 2017 dział został zlikwidowany[283].

Sprawy rodzinyEdytuj

Dział utworzono 24 lutego 2007[202].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 2 marca 2007 – 25 czerwca 2007 [169][284]
Minister Rozwoju Regionalnego 25 czerwca 2007 – 14 sierpnia 2007 [196]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 14 sierpnia 2007 – 9 września 2010 [170][171]

9 września 2010 w miejsce działu utworzono dział rodzina.

Szkolnictwo wyższeEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [148]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [149][150][151][152]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 – 31 października 2005 [153]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [154]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 – 1 października 2018 [264][265][266][267][268][269][270][271]

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu nauka utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Wyznania religijneEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[2]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 31 stycznia 2005 [3][4][5][6][7][8]

31 stycznia 2005 w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w miejsce działu budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo weszło w życie dopiero 9 grudnia 2015.
 2. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 3. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 4. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 5. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 6. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 7. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 8. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu gospodarka zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 9. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu informatyzacja do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 10. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 11. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział kultura fizyczna w miejsce działu kultura fizyczna i sport weszło w życie dopiero 17 grudnia 2010.
 13. Dział łączność został przekazany Ministrowi Gospodarki 23 lipca 2001, natomiast uchylenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności nastąpiło dopiero 31 lipca 2001.
 14. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu łączność do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 15. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje swoje zadania na mocy ustawy o Ministrze Obrony Narodowej (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 56).
 16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział rodzina w miejsce działu sprawy rodziny weszło w życie dopiero 18 listopada 2011.
 17. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 18. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 19. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu transport do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 20. Minister właściwy do spraw nauki do 5 lutego 2005 pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. z 1991 r. nr 8, poz. 28).
 21. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu nauka do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 2019 r. poz. 945
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943
 3. a b c d Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 941
 4. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 590
 5. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1343
 6. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 35, poz. 325
 7. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1128
 8. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1436
 9. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1897
 10. a b c d Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 919
 11. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1604
 12. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1479
 13. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1254
 14. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1897
 15. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2326
 16. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 97
 17. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1058
 18. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1540
 19. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2264
 20. a b c d Dz.U. z 2015 r. poz. 1960
 21. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 2094
 22. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2322
 23. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 101
 24. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 176
 25. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 175
 26. a b c d e Dz.U. z 2019 r. poz. 1841
 27. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2261
 28. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1118
 29. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1334
 30. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 301
 31. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1119
 32. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1427
 33. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1887
 34. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 908
 35. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1592
 36. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1481
 37. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1256
 38. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1900
 39. a b c d e Dz.U. z 2016 r. poz. 1595
 40. a b c d e Dz.U. z 2017 r. poz. 2331
 41. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 92
 42. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1059
 43. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2265
 44. Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277
 45. a b Dz.U. z 2009 r. nr 220, poz. 1725
 46. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1492
 47. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1266
 48. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1899
 49. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2316
 50. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 98
 51. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2260
 52. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 2087
 53. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2314
 54. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2256
 55. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1119
 56. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 588
 57. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1335
 58. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 867
 59. a b c d e Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 5
 60. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1120
 61. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1428
 62. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1888
 63. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 909
 64. Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 954
 65. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1593
 66. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1478
 67. Dz.U. z 2014 r. poz. 1252
 68. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1895
 69. Dz.U. z 2018 r. poz. 93
 70. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1124
 71. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 591
 72. a b c d e Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1336
 73. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 24, poz. 247
 74. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 302
 75. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1121
 76. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1429
 77. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1900
 78. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 539
 79. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 910
 80. a b Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 242
 81. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1594
 82. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1494
 83. a b c d Dz.U. z 2013 r. poz. 1391
 84. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1257
 85. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1909
 86. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2324
 87. a b c d Dz.U. z 2018 r. poz. 100
 88. a b c d Dz.U. z 2019 r. poz. 2262
 89. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1035
 90. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1345
 91. a b Dz.U. z 2002 r. nr 85, poz. 766
 92. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1130
 93. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1438
 94. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1899
 95. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 922
 96. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1606
 97. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1493
 98. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1267
 99. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1904
 100. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2323
 101. a b Dz.U. z 2001 r. nr 154, poz. 1800
 102. a b Dz.U. z 2002 r. nr 96, poz. 852
 103. a b Dz.U. z 2003 r. nr 55, poz. 480
 104. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1123
 105. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1431
 106. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1910
 107. Dz.U. z 2015 r. poz. 2090
 108. Dz.U. z 2017 r. poz. 2327
 109. Dz.U. z 2018 r. poz. 761
 110. Dz.U. z 2019 r. poz. 2270
 111. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857
 112. Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1580
 113. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1489
 114. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1263
 115. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1911
 116. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2318
 117. Dz.U. z 2019 r. poz. 2253
 118. Dz.U. z 2019 r. poz. 2380
 119. a b c d e f g Dz.U. z 1999 r. nr 70, poz. 778
 120. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1031
 121. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1337
 122. Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 303
 123. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1122
 124. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1430
 125. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1889
 126. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 911
 127. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1595
 128. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1482
 129. Dz.U. z 2014 r. poz. 1258
 130. Dz.U. z 2015 r. poz. 1894
 131. Dz.U. z 2017 r. poz. 2321
 132. Dz.U. z 2019 r. poz. 2254
 133. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1120
 134. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 841
 135. Dz.U. z 2001 r. nr 75, poz. 801
 136. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 541
 137. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 923
 138. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2257
 139. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1890
 140. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 913
 141. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1597
 142. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1484
 143. Dz.U. z 2014 r. poz. 1253
 144. Dz.U. z 2015 r. poz. 1898
 145. Dz.U. z 2017 r. poz. 2320
 146. Dz.U. z 2018 r. poz. 99
 147. Dz.U. z 2019 r. poz. 2259
 148. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1117
 149. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1333
 150. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 866
 151. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1118
 152. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1426
 153. a b Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1404
 154. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1886
 155. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 538
 156. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 907
 157. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1591
 158. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1480
 159. Dz.U. z 2014 r. poz. 1255
 160. Dz.U. z 2015 r. poz. 1903
 161. Dz.U. z 2017 r. poz. 2315
 162. Dz.U. z 2019 r. poz. 1055
 163. Dz.U. z 2019 r. poz. 2268
 164. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1033
 165. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1339
 166. a b Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 304
 167. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1891
 168. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 914
 169. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 243
 170. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1041
 171. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1598
 172. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1485
 173. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1260
 174. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1905
 175. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2329
 176. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1054
 177. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2267
 178. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1035
 179. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1034
 180. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1340
 181. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 305
 182. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1125
 183. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1433
 184. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1892
 185. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 915
 186. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1599
 187. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1486
 188. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1261
 189. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1906
 190. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2325
 191. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 1250
 192. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2258
 193. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 589
 194. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1893
 195. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 916
 196. a b Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 761
 197. Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1042
 198. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1600
 199. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1487
 200. Dz.U. z 2018 r. poz. 94
 201. Dz.U. z 2019 r. poz. 2263
 202. a b Dz.U. z 2007 r. nr 21, poz. 125
 203. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1122
 204. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1342
 205. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 869
 206. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1127
 207. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1435
 208. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1896
 209. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 921
 210. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1603
 211. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1490
 212. Dz.U. z 2014 r. poz. 1264
 213. Dz.U. z 2015 r. poz. 1901
 214. Dz.U. z 2017 r. poz. 2330
 215. Dz.U. z 2019 r. poz. 2271
 216. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1491
 217. Dz.U. z 2014 r. poz. 1265
 218. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1123
 219. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1344
 220. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 870
 221. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1129
 222. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1437
 223. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1898
 224. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 920
 225. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1605
 226. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669
 227. Dz.U. z 2018 r. poz. 1998
 228. Dz.U. z 2019 r. poz. 2255
 229. Dz.U. z 2018 r. poz. 96
 230. Dz.U. z 2019 r. poz. 2266
 231. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1907
 232. a b Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 953
 233. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1602
 234. Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141
 235. Dz.U. z 2005 r. nr 19, poz. 164
 236. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1124
 237. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1432
 238. Dz.U. z 2004 r. nr 265, poz. 2643
 239. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1036
 240. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1346
 241. Dz.U. z 2002 r. nr 93, poz. 833
 242. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1131
 243. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1439
 244. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1901
 245. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 924
 246. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1607
 247. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1495
 248. Dz.U. z 2014 r. poz. 1268
 249. Dz.U. z 2015 r. poz. 1908
 250. Dz.U. z 2017 r. poz. 2328
 251. Dz.U. z 2018 r. poz. 95
 252. Dz.U. z 2019 r. poz. 2269
 253. Dz.U. z 2015 r. poz. 2091
 254. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 537
 255. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 906
 256. Dz.U. z 2012 r. poz. 951
 257. Dz.U. z 2012 r. poz. 1396
 258. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 494
 259. Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1405
 260. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1895
 261. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 918
 262. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1032
 263. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1338
 264. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 540
 265. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 912
 266. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1596
 267. a b Dz.U. z 2011 r. nr 63, poz. 324
 268. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1483
 269. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1259
 270. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1896
 271. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2317
 272. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1121
 273. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1341
 274. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 868
 275. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1126
 276. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1434
 277. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1894
 278. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 917
 279. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1601
 280. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1488
 281. Dz.U. z 2014 r. poz. 1262
 282. Dz.U. z 2015 r. poz. 1902
 283. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260
 284. Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 760