Dział administracji rządowej

Część administracji rządowej właściwa w określonych sprawach, kierowana przez jednego ministra

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone pierwotnie art. 56 Małej Konstytucji[1], a następnie art. 149 Konstytucji RP[2] i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej[3], mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Rzeczywiste wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie od października do grudnia 1999 r., gdy ogłoszone zostały pierwsze rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

Działy istniejąceEdytuj

Administracja publicznaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 18 listopada 2011 [5][6][7][8][9][10][11][12][13]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [14][15]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [16][17][18][19][20][21]

Aktywa państwoweEdytuj

Dział utworzono 29 lutego 2020[22].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Aktywów Państwowych od 21 marca 2020 [23]

Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwoEdytuj

Dział utworzono 27 listopada 2015[24].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury i Budownictwa 27 listopada 2015[a] – 9 stycznia 2018 [25][26]
Minister Infrastruktury[b] 9 stycznia 2018 – 22 stycznia 2018 [27][28]
Minister Inwestycji i Rozwoju 22 stycznia 2018 – 20 września 2019 [29]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[c] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [30]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [31]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii[d] 6 października 2020 – 26 października 2021 [32][33]
Minister Rozwoju i Technologii od 26 października 2021 [34][35]

BudżetEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]
Minister Rozwoju i Finansów[e] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [47][48]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [49][50]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[f] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [30]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [51]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[g] 6 października 2020 – 26 października 2021 [52]
Minister Finansów od 26 października 2021 [53][54]

Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii EuropejskiejEdytuj

Dział utworzono 1 stycznia 2010[55].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych 1 stycznia 2010 – 5 marca 2020 [56][57][58][59][60][61][62]
Minister do Spraw Unii Europejskiej[h] od 5 marca 2020 [63]

EnergiaEdytuj

Dział utworzono 27 listopada 2015[24].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii 1 grudnia 2015 – 15 listopada 2019 [64][65]
Minister Aktywów Państwowych 15 listopada 2019 – 21 marca 2020 [66][23]
Minister Klimatu 21 marca 2020 – 6 października 2020 [67]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [68][69]

Finanse publiczneEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]
Minister Rozwoju i Finansów[i] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [47][48]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [49][50]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[j] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [30]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [51]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[k] 6 października 2020 – 26 października 2021 [52]
Minister Finansów od 26 października 2021 [53][54]

GospodarkaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 8 stycznia 2003 [70][71][72][73]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [74]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [75][76]
Minister Gospodarki 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [77][78][79][80][81][82]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 – 28 września 2016 [83]
Minister Rozwoju i Finansów[l] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [47][48]
Minister Przedsiębiorczości i Technologii 9 stycznia 2018 – 15 listopada 2019 [84]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [31]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii[m] 6 października 2020 – 26 października 2021 [32][33]
Minister Rozwoju i Technologii od 26 października 2021 [34][35]

Gospodarka morskaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [85][86]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [87][88][89][90][91]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [92]
Minister Gospodarki Morskiej 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [93][94][95]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [96]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 27 listopada 2013 [97]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [98][99]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [100][101][102][103]
Minister Infrastruktury od 6 października 2020 [104]

Gospodarka wodnaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska 10 listopada 1999 – 9 stycznia 2018 [105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 9 stycznia 2018 – 6 października 2020 [102][103]
Minister Klimatu i Środowiska 6 października 2020 – 13 listopada 2020 [68][117]
Minister Infrastruktury od 13 listopada 2020 [118]

Gospodarka złożami kopalinEdytuj

Dział utworzono 27 listopada 2015[24].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Energii 1 grudnia 2015 – 15 listopada 2019 [64][65]
Minister Aktywów Państwowych od 15 listopada 2019 [66]

InformatyzacjaEdytuj

Dział utworzono 1 lipca 2002[119].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[n] 1 lipca 2002 – 2 maja 2004 [120][121]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 – 31 października 2005 [122][123]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 października 2005 – 18 listopada 2011 [11][12][13]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [14][15]
Minister Cyfryzacji[o] od 16 listopada 2015 [124][125][126][127][128][129]

Instytucje finansoweEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Finansów 3 grudnia 1999 – 28 września 2016 [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]
Minister Rozwoju i Finansów[p] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [47][48]
Minister Finansów 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [49][50]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[q] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [30]
Minister Finansów 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [51]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[r] 6 października 2020 – 26 października 2021 [52]
Minister Finansów od 26 października 2021 [53][54]

KlimatEdytuj

Dział utworzono 29 lutego 2020[22].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Klimatu 21 marca 2020 – 6 października 2020 [67]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [68][69]

Kultura fizycznaEdytuj

Dział utworzono 16 października 2010[130].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sportu i Turystyki 16 października 2010[s] – 15 listopada 2019 [131][132][133][134][135]
Minister Sportu 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [136][137]
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu[t] 6 października 2020 – 26 października 2021 [138][139]
Minister Sportu i Turystyki od 26 października 2021 [140]

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoEdytuj

Dział utworzono 10 września 1999[141].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 listopada 1999 – 23 października 2001 [142]
Minister Kultury 23 października 2001 – 31 października 2005 [143][144][145][146]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 31 października 2005 – 6 października 2020 [147][148][149][150][151][152][153][154]
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu[u] 6 października 2020 – 26 października 2021 [138][139]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 26 października 2021 [155]

ŁącznośćEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Łączności 3 grudnia 1999 – 23 lipca 2001[v] [156][157]
Minister Gospodarki 23 lipca 2001 – 23 października 2001 [158]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [87][88][89][90][91]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [92]
Minister Transportu 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [159][160]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [96]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [14][15]
Minister Cyfryzacji 16 listopada 2015 – 9 grudnia 2015 [124]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 9 grudnia 2015 – 9 stycznia 2018 [25][26]
Minister Infrastruktury[w] 9 stycznia 2018 – 8 października 2020 [27][28][161][162]
Minister Aktywów Państwowych od 8 października 2020 [163]

Obrona narodowaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4][x].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Obrony Narodowej od 1 kwietnia 1999 [164][165][166][167][168][169][170][171][172]

Oświata i wychowanieEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [173]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [174][175][176][177]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 – 31 października 2005 [178]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [179]
Minister Edukacji Narodowej 5 maja 2006 – 19 października 2020 [180][181][182][183][184][185][186][187][188]
Minister Edukacji i Nauki[y] od 19 października 2020 [189][190]

PracaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 – 8 stycznia 2003 [191][192][193]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [74]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [75][76]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [194][195][196][197][198][199][200]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [201][202][203][204]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 6 października 2020 – 12 sierpnia 2021 [32][33]
Minister Rodziny i Polityki Społecznej od 12 sierpnia 2021 [205]

RodzinaEdytuj

Dział utworzono 9 września 2010[206].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 9 września 2010[z] – 16 listopada 2015 [199][200]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [201][202][203][204]
Minister Rodziny i Polityki Społecznej od 6 października 2020 [207]

RolnictwoEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]

Rozwój regionalnyEdytuj

Dział utworzono 10 września 1999[141].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [70]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [224]
Minister Gospodarki 23 października 2001 – 8 stycznia 2003 [72][73]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [74]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [75][76]
Minister Rozwoju Regionalnego 31 października 2005 – 27 listopada 2013 [225][226][227][228][229][230]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [98][99]
Minister Rozwoju 16 listopada 2015 – 28 września 2016 [83]
Minister Rozwoju i Finansów[aa] 28 września 2016 – 9 stycznia 2018 [47][48]
Minister Inwestycji i Rozwoju 9 stycznia 2018 – 20 września 2019 [231][29]
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju[ab] 20 września 2019 – 15 listopada 2019 [30]
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [232]
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej[ac] 6 października 2020 – 26 października 2021 [52]
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej od 26 października 2021 [233]

Rozwój wsiEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]

RybołówstwoEdytuj

Dział utworzono 24 lutego 2007[234].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej 2 marca 2007 – 16 listopada 2007 [95]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 listopada 2007 – 16 listopada 2015 [215][216][217]
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [100][101][102][103]
Minister Infrastruktury 6 października 2020 – 2 listopada 2020 [104][235]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2 listopada 2020 [236][223]

Rynki rolneEdytuj

Dział utworzono 10 września 1999[141].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 10 listopada 1999 [208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]

SprawiedliwośćEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Sprawiedliwości od 3 grudnia 1999 [237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249]

Sprawy wewnętrzneEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 18 listopada 2011 [5][6][7][8][9][10][11][12][13]
Minister Spraw Wewnętrznych 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [250][251]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [16][17][18][19][20][21]

Sprawy zagraniczneEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Zagranicznych od 3 grudnia 1999 [252][253][254][255][256][257][258][259][56][57][58][59][60][61][62][260][261]

Szkolnictwo wyższe i naukaEdytuj

Dział utworzono 1 października 2018[262].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 października 2018 – 19 października 2020 [263][264][265]
Minister Edukacji i Nauki[ad] od 19 października 2020 [189][190]

ŚrodowiskoEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Środowiska 10 listopada 1999 – 15 listopada 2019 [105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][266]
Minister Klimatu 15 listopada 2019 – 21 marca 2020 [267]
Minister Środowiska 21 marca 2020 – 6 października 2020 [268]
Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 [68][69]

TransportEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [85][86]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 31 października 2005 [87][88][89][90][91]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [92]
Minister Transportu 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [159][160]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [96]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 27 listopada 2013 [97]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [98][99]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 – 9 stycznia 2018 [269][25][26]
Minister Infrastruktury[ae] od 9 stycznia 2018 [27][28][161]

TurystykaEdytuj

Dział utworzono 10 września 1999[141].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [85]
Minister Gospodarki 21 czerwca 2000 – 8 stycznia 2003 [71][72][73]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [74]
Minister Gospodarki i Pracy 2 maja 2004 – 31 października 2005 [75][76]
Minister Gospodarki 31 października 2005 – 23 lipca 2007 [77][78]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 – 15 listopada 2019 [270][271][132][133][134][135]
Minister Rozwoju 15 listopada 2019 – 6 października 2020 [31]
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii[af] 6 października 2020 – 26 października 2021 [32][33]
Minister Sportu i Turystyki od 26 października 2021 [140]

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczneEdytuj

Dział utworzono 31 stycznia 2005[272].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 stycznia 2005 – 18 listopada 2011 [273][11][12][13]
Minister Administracji i Cyfryzacji 18 listopada 2011 – 16 listopada 2015 [14][15]
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji od 16 listopada 2015 [16][17][18][19][20][21]

Zabezpieczenie społeczneEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 10 listopada 1999 – 8 stycznia 2003 [191][192][193]
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 8 stycznia 2003 – 2 maja 2004 [74]
Minister Polityki Społecznej 2 maja 2004 – 31 października 2005 [274][275][276]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 października 2005 – 16 listopada 2015 [194][195][196][197][198][199][200]
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16 listopada 2015 – 6 października 2020 [201][202][203][204]
Minister Rodziny i Polityki Społecznej od 6 października 2020 [207]

ZdrowieEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Zdrowia od 10 listopada 1999 [277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291]

Żegluga śródlądowaEdytuj

Dział utworzono 27 listopada 2015[24].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 27 listopada 2015 – 6 października 2020 [292][101][102][103]
Minister Infrastruktury od 6 października 2020 [104]

Działy zniesioneEdytuj

Architektura i budownictwoEdytuj

Dział utworzono 10 września 1999[141].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 21 czerwca 2000 [5]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [224]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 1 stycznia 2002 [87]

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowaEdytuj

Dział utworzono 1 stycznia 2002[119].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Infrastruktury 1 stycznia 2002 – 31 października 2005 [88][89][90][91]
Minister Transportu i Budownictwa 31 października 2005 – 5 maja 2006 [92]
Minister Budownictwa 5 maja 2006 – 16 listopada 2007 [293][294]
Minister Infrastruktury 16 listopada 2007 – 18 listopada 2011 [96]
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 listopada 2011 – 1 stycznia 2013 [97]

1 stycznia 2013 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwoEdytuj

Dział utworzono 1 stycznia 2013[295].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1 stycznia 2013 – 27 listopada 2013 [296]
Minister Infrastruktury i Rozwoju 27 listopada 2013 – 16 listopada 2015 [98][99]
Minister Infrastruktury i Budownictwa 16 listopada 2015 – 27 listopada 2015 [269]

27 listopada 2015 w miejsce działu utworzono dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowaEdytuj

Dział utworzono 10 września 1999[141].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Gospodarki 3 grudnia 1999 – 21 czerwca 2000 [70]
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 21 czerwca 2000 – 23 października 2001 [224]
Minister Infrastruktury 23 października 2001 – 1 stycznia 2002 [87]

1 stycznia 2002 w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

Integracja europejskaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej 1 kwietnia 1999 – 1 stycznia 2010 [297]

1 stycznia 2010 w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

KulturaEdytuj

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[4]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Kultura fizyczna i sportEdytuj

Dział utworzono 10 września 1999[141].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [173]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [174][175][176][177]
Minister Sportu 1 września 2005 – 23 lipca 2007 [298][299][300]
Minister Sportu i Turystyki 23 lipca 2007 – 16 października 2010 [270][271]

16 października 2010 w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

Kultura fizyczna i turystykaEdytuj

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[4]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

Mieszkalnictwo i rozwój miastEdytuj

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999[4]) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

NaukaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4][ag]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Nauki[ah] 10 listopada 1999 – 2 maja 2004 [301][302][120][121]
Minister Nauki i Informatyzacji 2 maja 2004 – 31 października 2005 [122][123]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [179]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 – 1 października 2018 [303][304][305][306][307][308][309][310]

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu szkolnictwo wyższe utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Skarb PaństwaEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Skarbu Państwa 3 grudnia 1999 – 1 stycznia 2017 [311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321]

1 stycznia 2017 dział został zlikwidowany[322].

Sprawy rodzinyEdytuj

Dział utworzono 24 lutego 2007[234].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Pracy i Polityki Społecznej 2 marca 2007 – 25 czerwca 2007 [196][323]
Minister Rozwoju Regionalnego 25 czerwca 2007 – 14 sierpnia 2007 [227]
Minister Pracy i Polityki Społecznej 14 sierpnia 2007 – 9 września 2010 [197][198]

9 września 2010 w miejsce działu utworzono dział rodzina.

Szkolnictwo wyższeEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4].

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Edukacji Narodowej 3 grudnia 1999 – 23 października 2001 [173]
Minister Edukacji Narodowej i Sportu 23 października 2001 – 1 września 2005 [174][175][176][177]
Minister Edukacji Narodowej 1 września 2005 – 31 października 2005 [178]
Minister Edukacji i Nauki 31 października 2005 – 5 maja 2006 [179]
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 maja 2006 – 1 października 2018 [303][304][305][306][307][308][309][310]

1 października 2018 w miejsce działu oraz działu nauka utworzono dział szkolnictwo wyższe i nauka.

Wyznania religijneEdytuj

Dział utworzono 1 kwietnia 1999[4]

Minister kierujący działem Okres kierowania działem Źródło
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 18 października 1999 – 31 stycznia 2005 [5][6][7][8][9][10]

31 stycznia 2005 w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w miejsce działu budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo weszło w życie dopiero 9 grudnia 2015.
 2. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 3. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 4. Obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo od 12 sierpnia 2021 zapewniało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
 5. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 6. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 7. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu budżet zapewniało Ministerstwo Finansów.
 8. Obsługę Ministra do Spraw Unii Europejskiej w zakresie działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 9. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 10. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 11. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu finanse publiczne zapewniało Ministerstwo Finansów.
 12. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu gospodarka zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 13. Obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie działu gospodarka od 12 sierpnia 2021 zapewniało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
 14. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu informatyzacja do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
 15. Obsługę Ministra Cyfryzacji w zakresie działu informatyzacja od 6 października 2020 zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 16. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 17. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 18. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu instytucje finansowe zapewniało Ministerstwo Finansów.
 19. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział kultura fizyczna w miejsce działu kultura fizyczna i sport weszło w życie dopiero 17 grudnia 2010.
 20. Obsługę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie działu kultura fizyczna do 1 marca 2021 zapewniało Ministerstwo Sportu.
 21. Obsługę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w zakresie działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do 1 marca 2021 zapewniało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 22. Dział łączność został przekazany Ministrowi Gospodarki 23 lipca 2001, natomiast uchylenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności nastąpiło dopiero 31 lipca 2001.
 23. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu łączność do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 24. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje swoje zadania na mocy ustawy o Ministrze Obrony Narodowej (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 56).
 25. Obsługę Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu oświata i wychowanie do 1 stycznia 2021 zapewniało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 26. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające dział rodzina w miejsce działu sprawy rodziny weszło w życie dopiero 18 listopada 2011.
 27. Obsługę Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Rozwoju.
 28. Obsługę Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 29. Obsługę Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działu rozwój regionalny zapewniało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 30. Obsługę Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu szkolnictwo wyższe i nauka do 1 stycznia 2021 zapewniało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 31. Obsługę Ministra Infrastruktury w zakresie działu transport do 22 stycznia 2018 zapewniało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 32. Obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie działu turystyka od 12 sierpnia 2021 zapewniało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
 33. Minister właściwy do spraw nauki do 5 lutego 2005 pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. z 1991 r. nr 8, poz. 28).
 34. Obsługę Ministra Nauki w zakresie działu nauka do 1 kwietnia 2003 zapewniał Urząd Komitetu Badań Naukowych, a następnie utworzone w jego miejsce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 1992 r. nr 84, poz. 426
 2. Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483
 3. Dz.U. z 2021 r. poz. 1893
 4. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Dz.U. z 1997 r. nr 141, poz. 943
 5. a b c d Dz.U. z 1999 r. nr 85, poz. 941
 6. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 590
 7. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1343
 8. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 35, poz. 325
 9. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1128
 10. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1436
 11. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1897
 12. a b c d Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 919
 13. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1604
 14. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1479
 15. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1254
 16. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1897
 17. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2326
 18. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 97
 19. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1058
 20. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1540
 21. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2264
 22. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 284
 23. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 496
 24. a b c d Dz.U. z 2015 r. poz. 1960
 25. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 2094
 26. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2322
 27. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 101
 28. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 176
 29. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 175
 30. a b c d e Dz.U. z 2019 r. poz. 1841
 31. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2261
 32. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1718
 33. a b c d Dz.U. z 2021 r. poz. 1472
 34. a b Dz.U. z 2021 r. poz. 1945
 35. a b Dz.U. z 2022 r. poz. 838
 36. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1118
 37. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1334
 38. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 301
 39. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1119
 40. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1427
 41. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1887
 42. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 908
 43. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1592
 44. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1481
 45. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1256
 46. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1900
 47. a b c d e Dz.U. z 2016 r. poz. 1595
 48. a b c d e Dz.U. z 2017 r. poz. 2331
 49. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 92
 50. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1059
 51. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2265
 52. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1719
 53. a b c Dz.U. z 2021 r. poz. 1947
 54. a b c Dz.U. z 2022 r. poz. 939
 55. Dz.U. z 2009 r. nr 161, poz. 1277
 56. a b Dz.U. z 2009 r. nr 220, poz. 1725
 57. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1492
 58. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1266
 59. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1899
 60. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2316
 61. a b Dz.U. z 2018 r. poz. 98
 62. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2260
 63. Dz.U. z 2020 r. poz. 363
 64. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 2087
 65. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2314
 66. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2256
 67. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 495
 68. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1720
 69. a b c Dz.U. z 2021 r. poz. 1949
 70. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1119
 71. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 588
 72. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1335
 73. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 867
 74. a b c d e Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 5
 75. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1120
 76. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1428
 77. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1888
 78. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 909
 79. Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 954
 80. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1593
 81. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1478
 82. Dz.U. z 2014 r. poz. 1252
 83. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1895
 84. Dz.U. z 2018 r. poz. 93
 85. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1124
 86. a b Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 591
 87. a b c d e Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1336
 88. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 24, poz. 247
 89. a b c d Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 302
 90. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1121
 91. a b c d Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1429
 92. a b c d Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1900
 93. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 539
 94. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 910
 95. a b Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 242
 96. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1594
 97. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1494
 98. a b c d Dz.U. z 2013 r. poz. 1391
 99. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1257
 100. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1909
 101. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2324
 102. a b c d Dz.U. z 2018 r. poz. 100
 103. a b c d Dz.U. z 2019 r. poz. 2262
 104. a b c Dz.U. z 2020 r. poz. 1722
 105. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1035
 106. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1345
 107. a b Dz.U. z 2002 r. nr 85, poz. 766
 108. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1130
 109. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1438
 110. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1899
 111. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 922
 112. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1606
 113. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1493
 114. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1267
 115. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1904
 116. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2323
 117. Dz.U. z 2020 r. poz. 2004
 118. Dz.U. z 2020 r. poz. 2006
 119. a b Dz.U. z 2001 r. nr 154, poz. 1800
 120. a b Dz.U. z 2002 r. nr 96, poz. 852
 121. a b Dz.U. z 2003 r. nr 55, poz. 480
 122. a b Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1123
 123. a b Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1431
 124. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1910
 125. Dz.U. z 2015 r. poz. 2090
 126. Dz.U. z 2017 r. poz. 2327
 127. Dz.U. z 2018 r. poz. 761
 128. Dz.U. z 2019 r. poz. 2270
 129. Dz.U. z 2020 r. poz. 1716
 130. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857
 131. Dz.U. z 2010 r. nr 238, poz. 1580
 132. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1489
 133. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1263
 134. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1911
 135. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2318
 136. Dz.U. z 2019 r. poz. 2253
 137. Dz.U. z 2019 r. poz. 2380
 138. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1717
 139. a b Dz.U. z 2021 r. poz. 361
 140. a b Dz.U. z 2021 r. poz. 1946
 141. a b c d e f g Dz.U. z 1999 r. nr 70, poz. 778
 142. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1031
 143. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1337
 144. Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 303
 145. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1122
 146. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1430
 147. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1889
 148. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 911
 149. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1595
 150. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1482
 151. Dz.U. z 2014 r. poz. 1258
 152. Dz.U. z 2015 r. poz. 1894
 153. Dz.U. z 2017 r. poz. 2321
 154. Dz.U. z 2019 r. poz. 2254
 155. Dz.U. z 2021 r. poz. 1951
 156. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1120
 157. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 841
 158. Dz.U. z 2001 r. nr 75, poz. 801
 159. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 541
 160. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 923
 161. a b Dz.U. z 2019 r. poz. 2257
 162. Dz.U. z 2020 r. poz. 1745
 163. Dz.U. z 2020 r. poz. 1746
 164. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1890
 165. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 913
 166. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1597
 167. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1484
 168. Dz.U. z 2014 r. poz. 1253
 169. Dz.U. z 2015 r. poz. 1898
 170. Dz.U. z 2017 r. poz. 2320
 171. Dz.U. z 2018 r. poz. 99
 172. Dz.U. z 2019 r. poz. 2259
 173. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1117
 174. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1333
 175. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 866
 176. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1118
 177. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1426
 178. a b Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1404
 179. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1886
 180. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 538
 181. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 907
 182. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1591
 183. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1480
 184. Dz.U. z 2014 r. poz. 1255
 185. Dz.U. z 2015 r. poz. 1903
 186. Dz.U. z 2017 r. poz. 2315
 187. Dz.U. z 2019 r. poz. 1055
 188. Dz.U. z 2019 r. poz. 2268
 189. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1848
 190. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 2335
 191. a b Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1033
 192. a b Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1339
 193. a b Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 304
 194. a b Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1891
 195. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 914
 196. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 38, poz. 243
 197. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1041
 198. a b c Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1598
 199. a b c Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1485
 200. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1260
 201. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1905
 202. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2329
 203. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 1054
 204. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2267
 205. Dz.U. z 2021 r. poz. 1473
 206. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1035
 207. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 1723
 208. a b c Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1034
 209. a b c Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1340
 210. a b c Dz.U. z 2002 r. nr 32, poz. 305
 211. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1125
 212. a b c Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1433
 213. a b c Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1892
 214. a b c Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 915
 215. a b c d Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1599
 216. a b c d Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1486
 217. a b c d Dz.U. z 2014 r. poz. 1261
 218. a b c Dz.U. z 2015 r. poz. 1906
 219. a b c Dz.U. z 2017 r. poz. 2325
 220. a b c Dz.U. z 2018 r. poz. 1250
 221. a b c Dz.U. z 2019 r. poz. 2258
 222. a b c Dz.U. z 2020 r. poz. 1721
 223. a b c d Dz.U. z 2021 r. poz. 1950
 224. a b c Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 589
 225. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1893
 226. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 916
 227. a b Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 761
 228. Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1042
 229. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1600
 230. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1487
 231. Dz.U. z 2018 r. poz. 94
 232. Dz.U. z 2019 r. poz. 2263
 233. Dz.U. z 2021 r. poz. 1948
 234. a b Dz.U. z 2007 r. nr 21, poz. 125
 235. Dz.U. z 2020 r. poz. 1927
 236. Dz.U. z 2020 r. poz. 1928
 237. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1122
 238. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1342
 239. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 869
 240. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1127
 241. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1435
 242. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1896
 243. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 921
 244. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1603
 245. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1490
 246. Dz.U. z 2014 r. poz. 1264
 247. Dz.U. z 2015 r. poz. 1901
 248. Dz.U. z 2017 r. poz. 2330
 249. Dz.U. z 2019 r. poz. 2271
 250. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1491
 251. Dz.U. z 2014 r. poz. 1265
 252. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1123
 253. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1344
 254. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 870
 255. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1129
 256. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1437
 257. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1898
 258. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 920
 259. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1605
 260. Dz.U. z 2020 r. poz. 362
 261. Dz.U. z 2020 r. poz. 1469
 262. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669
 263. Dz.U. z 2018 r. poz. 1998
 264. Dz.U. z 2019 r. poz. 2255
 265. Dz.U. z 2020 r. poz. 724
 266. Dz.U. z 2018 r. poz. 96
 267. Dz.U. z 2019 r. poz. 2266
 268. Dz.U. z 2020 r. poz. 494
 269. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1907
 270. a b Dz.U. z 2007 r. nr 135, poz. 953
 271. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1602
 272. Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141
 273. Dz.U. z 2005 r. nr 19, poz. 164
 274. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1124
 275. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1432
 276. Dz.U. z 2004 r. nr 265, poz. 2643
 277. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1036
 278. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1346
 279. Dz.U. z 2002 r. nr 93, poz. 833
 280. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1131
 281. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1439
 282. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1901
 283. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 924
 284. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1607
 285. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1495
 286. Dz.U. z 2014 r. poz. 1268
 287. Dz.U. z 2015 r. poz. 1908
 288. Dz.U. z 2017 r. poz. 2328
 289. Dz.U. z 2018 r. poz. 95
 290. Dz.U. z 2019 r. poz. 2269
 291. Dz.U. z 2020 r. poz. 1470
 292. Dz.U. z 2015 r. poz. 2091
 293. Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 537
 294. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 906
 295. Dz.U. z 2012 r. poz. 951
 296. Dz.U. z 2012 r. poz. 1396
 297. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 494
 298. Dz.U. z 2005 r. nr 168, poz. 1405
 299. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1895
 300. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 918
 301. Dz.U. z 1999 r. nr 91, poz. 1032
 302. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1338
 303. a b Dz.U. z 2006 r. nr 76, poz. 540
 304. a b Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 912
 305. a b Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1596
 306. a b Dz.U. z 2011 r. nr 63, poz. 324
 307. a b Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1483
 308. a b Dz.U. z 2014 r. poz. 1259
 309. a b Dz.U. z 2015 r. poz. 1896
 310. a b Dz.U. z 2017 r. poz. 2317
 311. Dz.U. z 1999 r. nr 96, poz. 1121
 312. Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1341
 313. Dz.U. z 2002 r. nr 97, poz. 868
 314. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1126
 315. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1434
 316. Dz.U. z 2005 r. nr 220, poz. 1894
 317. Dz.U. z 2006 r. nr 131, poz. 917
 318. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1601
 319. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1488
 320. Dz.U. z 2014 r. poz. 1262
 321. Dz.U. z 2015 r. poz. 1902
 322. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260
 323. Dz.U. z 2007 r. nr 110, poz. 760