Działalność pożytku publicznego

Działalność pożytku publicznego – rodzaj działalności prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[1]. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy jest to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 tej ustawy[2].

Nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców[3]. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być podejmowana tylko w sytuacji, gdy przychód służy wyłącznie prowadzeniu tej działalności.

Podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznegoEdytuj

Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego są organizacje pożytku publicznego oraz:

Przedmiot działalności pożytku publicznegoEdytuj

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona w następujących dziedzinach (stan na 2 grudnia 2015)[6]:

PrzypisyEdytuj

  1. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327
  2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, inne zadania oprócz tych wymienionych wprost w ustawie.
  3. Dz.U. z 2021 r. poz. 162
  4. Będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599).
  5. Art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  6. Art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  7. Dz.U. z 2022 r. poz. 633

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj