Działania desantowo-szturmowe

Działania desantowo-szturmowe (inaczej działania powietrzno-szturmowe) – integralna część walki lądowej.

Charakterystyka działań edytuj

Wojska przeznaczone do działań desantowo-szturmowych mogą realizować zadania samodzielnie lub wspólnie z innymi rodzajami wojsk lądowych, w całej strefie odpowiedzialności związku operacyjnego (taktycznego). Realne zagrożenie ich użycia może zmusić przeciwnika do rozproszenia swoich sił, między innymi w celu osłony ważnych urządzeń i kluczowego terenu w rejonach tyłowych (w głębi ugrupowania). Podczas działań desantowo-szturmowych zwalcza się przeciwnika z powietrza, desantowanie w tego rodzaju działaniach nie występuje (albo występuje w ograniczonym zakresie), zaasadniczą rolę odgrywają siły wysadzone ze śmigłowców[1].

Wojska desantowo-szturmowe (kawaleria powietrzna) umożliwiają dowódcom szybką reakcję na zaistniałą sytuację w całym rejonie (obszarze) odpowiedzialności. Ich użycie może stanowić ważny element walki o uchwycenie i utrzymanie inicjatywy (swobody działania). Wojska te są przydatne również do spełnienia roli wysoce manewrowego powietrznego odwodu.

Działania desantowo-szturmowe prowadzone są zwykle w rejonach nie bronionych lub słabo bronionych. W wyjątkowych sytuacjach mogą one być prowadzone w rejonach zajętych przez przeciwnika, jednakże pod warunkiem posiadania potencjalnych możliwości jego rozbicia (zniszczenia, obezwładnienia) i przewagi w powietrzu. Mogą być one prowadzone we wszystkich rodzajach działań bojowych wojsk lądowych.

Cele działań edytuj

 • Opanowanie i utrzymanie kluczowych obiektów terenowych (przełęcze, wąwozy, mosty, przeprawy itp.);
 • Niszczenie ważnych celów (obiektów) w ugrupowaniu przeciwnika;
 • Osłona luk i otwartych skrzydeł w ugrupowaniu własnych wojsk;
 • Zamykanie wyłomów powstałych w obronie na skutek uderzeń przeciwnika;
 • Zwalczanie desantów i innych sił oraz środków przeciwnika, prowadzących działania w głębi ugrupowania własnych wojsk;
 • Wzmocnienie okrążonych sił;
 • Prowadzenie rozpoznania;
 • Wprowadzanie w błąd przeciwnika działaniami demonstracyjnymi (mylącymi).

Wojska desantowo-szturmowe (kawaleria powietrzna) są zdolne do:

 • uzyskania zaskoczenia poprzez atakowanie przeciwnika z dowolnego kierunku oraz w rejonach trudno dostępnych;
 • przelotu nad zaporami i omijania pozycji przeciwnika;
 • szybkiego ześrodkowania sił w decydującym miejscu i czasie;
 • rozśrodkowania się w krótkim czasie, w celu zmniejszenia skutków uderzeń przeciwnika;
 • szybkiej reakcji na zaistniałą sytuacje pola walki, również na duże odległości;
 • utrzymania wysokiego tempa działania przez szybkie przenoszenie wysiłku na inny kierunek lub w nowy rejon działania;
 • uniezależnienia się od lądowych linii komunikacyjnych.

W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej działania tego typu mogą prowadzić 6 Brygada Powietrznodesantowa, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej oraz Wojska Specjalne.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj