Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje (ang. Jamgon Kongtrul Lodrö Thaye, wylie: 'jam mgon kong sprul blo gros mtha’ yas, ur. 1813 Kham, zm. 1899) – uczony, uważany za odnowiciela współczesnego buddyzmu tybetańskiego, pierwszy z linii Kongtruli tradycji Kagju zwany również Dziamgonem Kongtrulem Wielkim.

Był współtwórcą i czołowym reprezentantem ujęcia Rime, który w szczególności zebrał, usystematyzował w ramach spójnego i kompleksowego encyklopedycznego podejścia nauki niemal wszystkich linii przekazu tantr tradycji Ningma, Sakja, Kagju, Dzionang, Gelug, uwzględniając nawet religię Bon. Ponadto wielki mistrz i dzierżawca w szczególności przekazów tantr Jogi Najwyższej oraz Dzogczen. Jego obszerne i wnikliwe „encyklopedie” głównie związane ze Skarbnicą Wiedzy Encyklopedycznej oraz Skarbnicą Drogocennych Term, obejmują oprócz wiedzy teoretycznej również przekazy praktyk kluczowe dla edukacji współczesnych mistrzów tantrycznych różnych tradycji, a ze względu na obecne tłumaczenia na język angielski są przełomowe dla zrozumienia buddyzmu tybetańskiego również na Zachodzie.

Wykaz głównych dzieł Dziamgona Kongtrula Wielkiego edytuj

 • Skarbnica Wiedzy Encyklopedycznej, ang. The Treasury of Encyclopedic Knowledge (wylie. shes bya kun la khyab pa’i mdzod), obejmująca podejścia sutr i tantr
 • Skarbnica Drogocennych Pouczeń, ang The Treasury of Precious Instructions (wylie. gdams ngag rin po che’i mdzod), kompendium inicjacji i ustnych instrukcji Ośmiu wielkich systemów praktyk Buddyzmu tybetańskiego
 • Skarbnica Mantr Kagju, ang. The Treasury of Kagyü Mantras (wylie. bka’ brgyud sngags kyi mdzod), kompendium rytuałów, inicjacji i ustnych instrukcji dla jidamów Yangdak, Wadżrakilaja i Jamantaka tradycji Ningma, i linii Sarma mistrzów Marpa i Ngok.
 • Skarbnica Drogocennych Term, ang The Treasury of Precious Termas (rin chen gter mdzod)
 • Skarbnica Nietuzinkowa, ang. The Uncommon Treasury (wylie. thun mong ma yin pa’i mdzod), która zawiera ponadto nauki term odkryte przez samego autora
 • Skarbnica Rozległej Wiedzy, ang. The Treasury of Extensive Teachings (wylie. rgya chen bka’ mdzod), która zawiera różnorodne prace na temat nauk medycznych, przyrodniczych, nauk ścisłych...

Skarbnica Wiedzy Encyklopedycznej edytuj

Skarbnica Wiedzy Encyklopedycznej (wylie. shes bya kun la khyab pa’i mdzod) to dzieło magnum opus obejmujące pełny zakres buddyjskiej filozofii, praktyki i historii, które dzieli się na następujące księgi:

•Księga pierwsza: ang. Myriad Worlds (Snow Lion, 2003. ISBN 1-55939-188-X)
Część pierwsza: ang. The Cosmology of Mahayana
Część druga: ang. Our Universe according to Hinayana and Mahayana
Część trzecia: ang. Space and Time in the Kalachakra
Część czwarta: ang. The Causes of Samsara
•Księga druga: ang. The Advent of the Buddha (parts 2, 3, and 4 forthcoming)
Część pierwsza: ang. The Teacher’s Path to Awakening
Część druga: ang. The Buddha’s Enlightenment
Część trzecia: ang. The Buddha’s Twelve Deeds
Część czwarta: ang. Enlightenment’s Bodies and Realms
•Księga trzecia: ang. The Buddha’s Doctrine – The Sacred Teachings
Część pierwsza: ang. What Are the Sacred Teachings?
Część druga: ang. Cycles of Scriptural Transmission
Część trzecia: ang. Compilations of the Buddha’s Word
Część czwarta: ang. Origins of the Original Translations’ Ancient Tradition (Nyingma)
•Księga czwarta: ang. Buddhism’s Spread Throughout the World
Część pierwsza: ang. Buddhism’s Spread in India
Część druga: ang. How Buddhist Monastic Discipline and Philosophy Came to Tibet
Część trzecia: ang. Tibet’s Eight Vehicles of Tantric Meditation Practice
Część czwarta: ang. The Origins of Buddhist Culture
•Księga piąta: ang. Buddhist Ethics (Snow Lion, 2003. ISBN 1-55939-191-X)
Część pierwsza: ang. The Qualities of the Spiritual Teacher and Student
Część druga: ang. Vows of Personal Liberation
Część trzecia: ang. Commitments of Bodhicitta
Część czwarta: ang. Vows of Secret Mantra
•Księga szósta: ang. The Topics for Study
Część pierwsza: ang. A Presentation of the Common Fields of Knowledge and Worldly Paths
Część druga: ang. The General Topics of Knowledge in the Hinayana and Mahayana
Część trzecia: ang. Frameworks of Buddhist Philosophy (Snow Lion, 2007. ISBN 1-55939-277-0)
Część czwarta: ang. Systems of Buddhist Tantra (Snow Lion, 2005. ISBN 1-55939-210-X)
•Księga siódma: ang. The Training in Higher Wisdom
Część pierwsza: ang. Gaining Certainty about the Keys to Understanding
Część druga: ang. Gaining Certainty about the Provisional and Definitive Meanings in the Three Turnings of the Wheel of Dharma, the Two Truths and Dependent Arising
Część trzecia: ang. Gaining Certainty about the View
Część czwarta: ang. Gaining Certainty about the Four Thoughts that Turn the Mind
•Księga ósma: ang. The Training in Higher Meditative Absorption (Samadhi)
Część pierwsza: ang. Shamatha and Vipashyana;
Część druga: ang. The Stages of Meditation in the Cause-Based Approaches (forthcoming)
Część trzecia: ang. The Elements of Tantric Practice (Snow Lion, 2008. ISBN 1-55939-305-X)
Część czwarta: ang. Esoteric Instructions, A Detailed Presentation of the Process of Meditation in Vajrayana (Snow Lion, 2008. ISBN 1-55939-284-3)
•Księga dziewiąta: ang. An Analysis of the Paths and levels to Be Traversed (forthcoming)
Część pierwsza: ang. The Paths and Levels in the Cause-Based Dialectical Approach
Część druga: ang. The Levels and Paths in the Vajrayana
Część trzecia: ang. The Process of Enlightenment
Część czwarta: ang. the Levels in the Three Yogas
•Księga dziesiąta: ang. An Analysis of the Consummate Fruition State (forthcoming)
Część pierwsza: ang. the Fruition in the Dialectical Approach
Część druga: ang. The More Common Attainment in the Vajrayana
Część trzecia: ang. The Fruition in the Vajrayana
Część czwarta: ang. The Fruition State in the Nyingma School

Zobacz też edytuj

Trzech największych reformatorów buddyzmu tybetańskiego:

Bibliografia edytuj

 • Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé: „THE TREASURY OF KNOWLEDGE, Book One: Myriad Worlds”, Snow Lion Publications, ISBN 1-55939-033-6.
 • Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé: „THE TREASURY OF KNOWLEDGE, Book Five: Buddhist Ethics”, Snow Lion Publications, ISBN 1-55939-066-2.
 • Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé: „THE TREASURY OF KNOWLEDGE, Book Six, Part Three: Frameworks of Buddhist Philosophy”, Snow Lion Publications, ISBN 978-1-55939-277-8.
 • Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé: „THE TREASURY OF KNOWLEDGE: Book Six, Part Four: Systems of Buddhist Tantra”, Snow Lion Publications, ISBN 1-55939-210-X.
 • Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé: „THE TREASURY OF KNOWLEDGE, Book Eight, Part Three: The Elements of Tantric Practice”, Snow Lion Publications, ISBN 1-55939-305-X.
 • Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé: „THE TREASURY OF KNOWLEDGE, Book Eight, Part Four: Esoteric Instructions, A Detailed Presentation of the Process of Meditation in Vajrayana”, Snow Lion Publications, ISBN 1-55939-284-3.
 • Ringu Tulku: „The Ri-me Philosophy of Jamgon Kongtrul the Great: A Study of the Buddhist Lineages of Tibet”, Shambhala, London, 2006