Utwór literacki

tekst słowny napisany w celach estetycznych
(Przekierowano z Dzieło literackie)

Utwór literacki, dzieło literackie – tekst słowny w formie pisanej, bądź ustnej, ukształtowany za pomocą językowych środków artystycznych, mający możliwość wytworzenia odpowiedzi na estetyczne oczekiwanie odbiorcy.

Utwór literacki

Tak rozumiane dzieło literackie ma szczególny charakter. Jest odmienne od dzieła naukowego lub utworu użytkowego. Teksty spoza literatury pięknej, spełniające głównie cele użytkowe, składają się na literaturę stosowaną

Literatura piękna i literatura stosowana składają się na całość literatury.

Zobacz też edytuj

Główne opracowania edytuj

  • Stefania Skwarczyńska: Wstęp do nauki o literaturze. Warszawa 1954–1965, tomy I–III
  • Stanisław Dąbrowski: Literatura i literackość. Kraków 1977