Dziedziczenie autosomalne recesywne

Dziedziczenie autosomalne recesywne – w genetyce sposób dziedziczenia, w którym cecha dziedziczona jest w sprzężeniu z chromosomami innymi niż chromosomy płci i ujawnia się tylko w układzie homozygotycznym recesywnym, co oznacza, że obydwa allele genu muszą kodować daną cechę.

Schemat pokazujący mechanizm dziedziczenia autosomalnego recesywnego

W przypadku tego typu dziedziczenia homozygota dominująca pozostaje zdrowa, heterozygota jest nosicielem, a homozygota recesywna powoduje chorobę.

Przykłady chorób dziedziczących się autosomalnie recesywnie:

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj