Dziedzina ideałów głównych

Dziedzina ideałów głównych (PID, od ang. Principal Ideal Domain) – to pierścień ideałów głównych, który jest pierścieniem całkowitym.

Równoważna definicjaEdytuj

Dziedzina ideałów głównychpierścień komutatywny, będący dziedziną całkowitości, w której każdy ideał tej dziedziny jest główny.

BibliografiaEdytuj