Otwórz menu główne

Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego[1] (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).

Stanowi zwyczajową część miasta, pewien jego obszar o określonej nazwie bez dzielnicowych struktur administracyjnych, zarządzana odgórnie przez radę miejską[2].

Dzielnice miast w PolsceEdytuj

Dzielnica miasta oznacza w Polsce prawnie wydzielony obszar gminy miejskiej, tzw. jednostka pomocnicza gminy o określonej nazwie, kierowany przez radę dzielnicy i zarząd dzielnicy. [3]

Miasta w Polsce, w których występują dzielnice będące jednostkami pomocniczymi gminy w rozumieniu art. 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.:

Zielona Góra jest miastem, w którym utworzono jedną jednostkę pomocniczą pod nazwą dzielnica Nowe Miasto, podzieloną na jednostki pomocnicze niższego rzędu – sołectwa[22]. W pozostałej części miasta dzielnice nie mają statusu jednostek pomocniczych.

Miasta w Polsce, w których występują obszary potocznie zwane dzielnicami, niestanowiące oficjalnie wydzielonych jednostek pomocniczych gminy w myśl art. 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.:


PrzypisyEdytuj

 1. Anna Runge, Jerzy Runge: Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej. Videograf Edukacja, 2008, s. 72. ISBN 978-83-60763-48-3.
 2. Por. definicje słowa „dzielnica” w Słowniku Języka Polskiego PWN.
 3. Art. 5 i art. 37 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506).
 4. Uchwała Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w · sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów [dostęp 8.01.2016].
 5. Dzielnice Opola, Rada Miasta Opola [dostęp 11.12.2015].
 6. Białystok: Rady osiedli mogą wrócić, Portal Samorządowy z 11.04.2016 [dostęp 12.04.2016].
 7. Uchwała Nr LXVII/1093/2002 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 października 2002 w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli w Bielsku – Białej (pdf) [dostęp 8.01.2016].
 8. Rozdz. III Uchwały Nr XLIII/922/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie Statutu Miasta Gliwice (pdf) [dostęp 6.02.2016].
 9. Urząd Miejski w Gnieźnie - Rady osiedlowe, gniezno.eu [dostęp 2017-07-08] (pol.).
 10. Uchwała Nr VIII/96/2003 Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Kędzierzyn-Koźle [dostęp 8.01.2016].
 11. Uchwała Nr XVII/192/2003 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Kędzierzyn-Koźle [dostęp 8.01.2016].
 12. Jednostki pomocnicze miasta Łodzi (osiedla), Urząd Miasta Łodzi [dostęp 11.12.2015].
 13. Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Olsztyna - Podział Olsztyna na osiedla, bip.olsztyn.eu [dostęp 2019-01-15].
 14. Lista osiedli, Urząd Miasta Poznania [dostęp 11.12.2015].
 15. Uchwała nr 330/2012 w sprawie podziału Radomia na obszary Systemu Informacji Miejskiej. www.bip.radom.pl.
 16. Rady osiedli – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa, 28.08.2008 (aktualizacja: 20.11.2015) [dostęp 8.01.2016].
 17. Dzielnice Szczecina: Śródmieście, Zachód, Prawobrzeże i Północ.
 18. Uchwała Nr XX/110/91 Rady Miasta Wrocławia z dn. 20.03.1991 r. (z późn. zm.), BIP Urzędu Miasta Wrocławia [dostęp 11.12.2015].
 19. Nowy Dwór Mazowiecki, www.nowydwormaz.pl [dostęp 2018-01-16] (pol.).
 20. Jednostki pomocnicze, Biuletyn Informacji Publicznej Katowic [dostęp 11.12.2015].
 21. Zob. np. katowice.radydzielnic.pl [dostęp 11.12.2015].
 22. Sołectwa, Biuletyn Informacji Publicznej Dzielnica Nowe Miasto – Zielona Góra [dostęp 8.01.2016].