Dziennik Rolniczy

Dziennik Rolniczy – dwutygodnik wydawany w Krakowie w latach 18621869 pod redakcją Marcelego Jawornickiego, organ Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego.

Dziennik Rolniczy
Częstotliwość

dwutygodnik

Państwo

 Austro-Węgry

Adres

Kraków

Wydawca

Towarzystwo Rolnicze Krakowskie

Pierwszy numer

15 października 1862

Ostatni numer

12 czerwca 1869

Redaktor naczelny

Marceli Jawornicki

Stanowił on kontynuację wydawanych wcześniej periodyków Towarzystwa które w swoim statucie zobowiązało się do wydawania dziennika dla obeznawiania ziemian z nauką gospodarską i podawania do ich wiadomości wszelkich odkryć i wynalazków dla zawodu rolniczego[1]. Od połowy 1851 wydawano „Roczniki C.K. Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego”, które niestety nie rozchodziły się w zbyt dużym nakładzie i przynosiły straty. W rezultacie w czerwcu 1853 r. postanowiono wydawać tygodnik. Był to „Tygodnik Przemysłowo-Rolniczy”, który wychodził w latach 1854–1862.

26 lutego 1862 na walnym zebraniu Towarzystwo Gospodarczo-Rolnicze Krakowskie uchwaliło wprowadzenie zmian w wydawanym piśmie. Pierwszy numer „Dziennika Rolniczego” ukazał się 15 października 1862 roku. W artykule wstępnym Od Komitetu czytamy, że zadaniem pisma będzie pokazywanie: 1. Obrazu działalności Towarzystwa na polu rolnictwa i przemysłu 2. Postępu i rozwoju rolnictwa i przemysłu w ogóle 3. Stanu i rozwoju rolnictwa i przemysłu w kraju[2] Wśród autorów byli m.in. Karol Langie, Kazimierz Wodzicki, Jerzy Jerzmanowski, Wiktor Bylicki, Felicjan Szybalski, Antoni Gostkowski, Robert Nabielak, Piotr Seiman[3].

Pismo było drukowane w Drukarni Czasu w Krakowie. Ostatni numer 12 ukazał się 15 czerwca 1869 roku. Jego wydawanie zawieszono 1 lipca 1869 z powodu zbyt małej liczby prenumeratorów[4].

PrzypisyEdytuj

  1. [Wstęp]Tygodnik Rolniczo-Przemysłowy” 1854 nr s. 1-2
  2. Od Komitetu Dziennik Rolniczy 1862 nr 1 s. 1-2
  3. Janina Kras, Życie umysłowe w Krakowie w latach 1848-1870, Kraków 1977, s. 64-65
  4. Pamiętnik Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego Kraków 1898 s. 44 online dostęp: 26 sierpnia 2017 dostępny w Internecie: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=6759