Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (ang. Official Journal of the European Union, OJEU), wcześniej: do wejścia w życie traktatu nicejskiego[a] pod nazwą "Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich" - dziennik urzędowy wydawany przez Urząd Oficjalnych Publikacji w Luksemburgu w trzech seriach:

 • Seria S (od supplement – suplement) – zawiera zamówienia będące przedmiotem publicznego przetargu na terenie Wspólnot. Wydawana od 1978 r.

Dziennik wydawany jest co do zasady we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (z przejściowym wyjątkiem dla języka maltańskiego). Wraz z przystępowaniem do Unii nowych państw ukazują się również Wydania Specjalne Dziennika Urzędowego, w głównym języku urzędowym danego państwa. Zawierają one zbiór wszystkich przetłumaczonych aktów prawnych Unii obowiązujących w chwili przystąpienia. Polskie Wydanie Specjalne zostało ukończone w 2006 r.[1]

Obecnie Dziennik Urzędowy UE w Internecie – aktualizowany jest od poniedziałku do soboty, a w wyjątkowych przypadkach również w niedziele. Teksty prawne można wyszukiwać i przeglądać w portalu EUR-Lex, natomiast od 2006 r. zamówienia publiczne ogłaszane są w osobnej bazie danych TED [2].

Od dnia 1 lipca 2013 r. jedynie Dziennik Urzędowy publikowany w formie elektronicznej jest uznawany za autentyczny i wywołujący skutki prawne (zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej). Treść elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego jest od 2004 r. nieodpłatnie udostępniana obywatelom na stronie internetowej EUR-Lex w aktualnej formie przez nieograniczony czas.

Powoływanie się na źródłoEdytuj

Przy powoływaniu się na akty prawne opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy przytoczyć pełną nazwę aktu prawnego wraz z datą jego uchwalenia oraz jego numerem, a następnie po przecinku lub ewentualnie w nawiasie podać miejsce publikacji w następujący sposób:

 1. skrót: „Dz. Urz. UE” lub dla aktów opublikowanych przed 1 lutego 2003 r.: „Dz. Urz. WE
 2. wielką literę oznaczająca serię, czyli: L, C lub S
 3. numer pod którym akt jest opublikowany: XXX lub „Nr XXX”
 4. datę ukazania się Dziennika Urzędowego w postaci: „z XX.XX.XXX” lub „z XX miesiąc słownie XXXX r.”
 5. opcjonalnie numer lub numery stron: „s. XX-XX
 6. dla aktów opublikowanych przed dniem 1 maja 2004 r. (o ile w tym dniu obowiązywały) – także miejsce publikacji w Polskim Wydaniu Specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, na które składa się:
  1. nazwa „Polskie wydanie specjalne 2004” lub „PL.ES” (drugi skrót stosowany tylko w EUR-Lex)
  2. oznaczenie rozdziału i tomu (według kategorii tematycznych): „rozdz. XX, tom XX
  3. numer strony w Wydaniu Specjalnym: „s. XXX

Przykładowy zapis europejskiego aktu prawnego wraz ze wskazaniem źródła:

 • Rozporządzenie Rady Nr 2157/2001/WE z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki akcyjnej, Dz. Urz. UE L 294 z 10.11.2001, PL.ES rozdz. 06, t. 04, s. 251
 • Rozporządzenie Rady Nr 2157/2001/WE z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki akcyjnej (Dz. Urz. UE L 294 z 10 listopada 2001 r., Polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdz. 06, t. 04, s. 251)

Skrót „Dz. U.” jest zarezerwowany w Polsce dla Dziennika Ustaw i nie należy określać nim Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Aczkolwiek sam Dziennik UE w publikowanych w nim tekstach zamiast „Dz. Urz. UE” zawsze stosuje skrót „Dz. U.” lub „Dz.U.” (tj. bez spacji).

Posiadając sam numer aktu prawnego, datę jego wydania, datę jego publikacji albo sam numer Dziennika Urzędowego UE, zawsze można ustalić pozostałe elementy poprzez portal EUR-Lex.

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Wszedł w życie 1 lutego 2003 r.

PrzypisyEdytuj

 1. Komunikat OPOCE z 22.03.2006 [1].

Linki zewnętrzneEdytuj