E-GSM − zakres częstotliwości używanych przez sieci pracujące w standardzie GSM obejmujący 880 – 890 MHz (uplink) i 925 – 935 MHz (downlink). Termin ten używany jest przez różne organizacje standaryzujące i opisywany przez nie rozmiar spektrum radiowego może się różnić (zawsze jednak obejmuje wspomniane zakresy).

Pasma „w górę” i „w dół” przydzielone dla E-GSM na tle pasm P-GSM

Specyfikacje 3GPP Edytuj

Pierwotnie, gdy definiowano spektrum radiowe dla pierwszych sieci GSM zarezerwowano 124 częstotliwości rozłożone co 200 kHz, dla tak zwanego Standard GSM 900 band (inna nazwa – Primary GSM 900 Band), P-GSM.

  • 890 MHz do 915 MHz jako uplink, czyli częstotliwości na których telefony komórkowe nadają sygnał odbierany przez stacje bazowe.
  • 935 MHz to 960 MHz jako downlink, czyli częstotliwości na których stacje bazowe nadają sygnał odbierany przez telefony komórkowe.

Częstotliwości te sąsiadowały z częstotliwościami używanymi przez sieci analogowe NMT, te jednak zaczęły wychodzić z użycia i zdefiniowano nowy zakres, tzw. Extended GSM 900 Band, E-GSM (174 częstotliwości, rozłożone co 200 kHz):

  • 880 MHz to 915 MHz jako uplink
  • 925 MHz to 960 MHz jako downlink[1]

Konsorcjum 3GPP (rozwijające obecnie specyfikacje GSM) używa terminu E-GSM określając zakres częstotliwości 880-915 i 925-960 Mhz[1] (używany w sieciach pracujących w standardzie GSM900).

Rekomendacje CEPT Edytuj

Często termin „E-GSM” używany jest tylko dla opisania zakresów częstotliwości 880-890 i 925-935 MHz, będącego różnicą pomiędzy Extended GSM 900 Band a Primary GSM 900 Band opisanych przez 3GPP. Tak na przykład stosują nazwę „E-GSM” Urząd Komunikacji Elektronicznej[2] i operatorzy[3] w dokumentacji na temat przetargów na dostępne częstotliwości. UKE opiera się tutaj na rekomendacjach przedstawianych przez komitet wchodzący w skład Europejskiej Konferencjii Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT)[4].

Przypisy Edytuj

  1. a b Specyfikacja 3GPP TS 45.005 GSM/EDGE Radio Access Network;Radio transmission and reception. Rozdział 2. Frequency bands and channel arrangement.
  2. Np. [1] zarządzenie w sprawie zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 880 – 890 MHz oraz 925 – 935 MHz
  3. Np. [2] Stanowisko P4 dotyczące przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 880,0 – 890,0 MHz oraz 925,0 – 935,0 MHz
  4. ECC RECOMMENDATION (05)08 FREQUENCY PLANNING AND FREQUENCY COORDINATION FOR THE GSM 900, GSM 1800, E-GSM and GSM-R LAND MOBILE SYSTEMS