EGEA (stowarzyszenie)

EGEA (European Geography Association for Students and Young Geographers, Europejskie Stowarzyszenie Młodych Geografów i Studentów Geografii) – organizacja tworząca sieć skupiającą studentów geografii z 36 głównie europejskich krajów. Stowarzyszenie ma za cel wspomagać rozwój młodych geografów poprzez możliwość poznania innych krajów i kultury rówieśników w nich żyjących, a także poprzez wymianę wiedzy geograficznej między nimi. Cele te są realizowane poprzez organizacje kongresów, wymian studenckich pomiędzy entities, warsztatów, wycieczek, a także poprzez wydawanie publikacji.

Sekretariat i serwery stowarzyszenia mieszczą się na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii.

Platformą komunikacji jest strona internetowa stowarzyszenia[1], a językiem używanym do komunikacji w organizacji jest język angielski.

Mottem EGEA jest Experience Geography, Explore Europe (Doświadczaj Geografii, Odkrywaj Europę). Opisuje ono ducha organizacji, by przez wymiany, wycieczki, kongresy i seminaria uzupełniać wiedzę geograficzną zdobywaną na uczelniach oraz poznawać Europę z jej wielością kultur i zawiązywać przyjaźnie z młodymi geografami z innych krajów.

Działalność

edytuj

Wymiany studenckie

edytuj

Podstawowa, najpowszechniejsza działalność w EGEA. Zazwyczaj polega ona na przyjęciu przez jedno entity kilku, kilkunastu studentów z innego entity. Zwiedzają oni interesujące miejsca i poznają odwiedzany region, a poprzez kontakt z gospodarzami poznają kulturę, zwyczaje i naturę zamieszkujących go ludzi. Młodzi ludzie z przyjmującego entity zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie i program dla gości. W założeniu nie powinni oni ponieść żadnych kosztów, poza, ewentualnymi, kosztami transportu. Później dochodzi do odwzajemnienia wizyty i odwiedzające entity przyjmuje przedstawicieli swoich niedawnych gospodarzy.

Kongresy

edytuj

Co roku jest organizowane pięć kongresów. Na wiosnę odbywają się cztery Kongresy Regionalne w każdym z czterech regionów. Kongres Roczny skupiający uczestników z całej EGEA odbywa się zazwyczaj we wrześniu. W trakcie kongresu zawsze są organizowane wykłady naukowe i sympozja (zarówno zaproszonych gości, jak i samych uczestników), warsztaty i wycieczki.

Seminaria, letnie i zimowe szkoły, narodowe weekendy

edytuj

Organizowane kilka razy w roku przez różne entity seminaria i letnie lub zimowe szkoły pozwalają poszerzyć swoją wiedzę z różnych dyscyplin geografii. Narodowe weekendy prezentują walory i charakterystykę regionów w których się odbywają. W tych wydarzeniach równie ważne są naukowe, jak i nieformalne płaszczyzny.

„European Geographer”

edytuj

EGEA wydaje magazyn, w którym członkowie mają możliwość publikować swoje prace.

Historia

edytuj

W kwietniu 1987 r. czterech studentów geografii z Warszawy, Barcelony, Wiednia i Utrechtu uczestniczących w X Spotkaniu Studentów Geografii i Młodych Geografów Hiszpańskich w Leon wpadło na pomysł powołania organizacji wspomagającej wymianę wiedzy geograficznej pomiędzy studentami z różnych europejskich krajów[2]. Pragnęli oni stworzyć organizację ułatwiającą przepływ informacji, ale i wymiany studenckie o charakterze naukowym i kulturalnym. Stowarzyszenie oficjalnie powstało rok później pod nazwą EUROGEO z siedzibą w Utrechcie. Podczas Pierwszego Kongresu Rocznego w Zaborowie k. Warszawy w lutym 1989 r. zmieniono nazwę na EGEA. Od tamtej pory organizacja dynamicznie się rozwija poszerzając spektrum swoich działań[3].

Struktura

edytuj

Podstawową jednostką działania w organizacji są tzw. entities (ang. jednostki; l.poj. entity) – lokalne ośrodki. Są one tworzone przez środowiska studentów i doktorantów geografii przy różnych uniwersytetach. Mogą one powstać samodzielnie lub przy lokalnej organizacji studenckiej (np. przy kole naukowym). Entities są pogrupowane w cztery regiony: Północny i Bałtycki, Wschodni, Zachodni i Euro-Śródziemnomorski. Każdy z nich posiada swoje Osoby Kontaktowe, które koordynują działania na swoim obszarze. W maju 2014 r. funkcjonowało 88 entities[4]. Dodatkowo członkowie EGEA mogą uczestniczyć w pracach wyspecjalizowanych Komitetów.

Region Północny i Bałtycki

edytuj

Region ten obejmuje kraje skandynawskie i kraje wschodu morza bałtyckiego: Danię, Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę i północno-zachodnią Rosję.

Entity Kraj
Bergen Norwegia
Helsinki Finlandia
Joensuu Finlandia
Królewiec Rosja
Kopenhaga Dania
Oslo Norwegia
Oulu Finlandia
Ryga Łotwa
Sankt-Petersburg Rosja
Tallin Estonia
Tampere Finlandia
Tartu Estonia
Trondheim Norwegia
Wilno Litwa


Region Wschodni

edytuj

Jest to największy powierzchniowo region EGEA. Obejmuje on entities z Polski, Ukrainy, większej części Rosji, Mołdawii, Rumunii, Bułgarii, Węgier, Słowacji, Czech, Białorusi i Gruzji.

Entity Kraj
Archangielsk Rosja
Bratysława Słowacja
Brno Czechy
Budapeszt Węgry
Bukareszt Rumunia
Gdańsk Polska
Gruzja Gruzja
Jassy Rumunia
Iżewsk Rosja
Kluż-Napoka Rumunia
Kraków Polska
Kijów Ukraina
Lwów Ukraina
Mińsk Białoruś
Mołdawia Mołdawia
Moskwa Rosja
Ołomuniec Czechy
Olsztyn Polska
Pecz Węgry
Poznań Polska
Praga Czechy
Syhot Marmaroski Rumunia
Sosnowiec Polska
Segedyn Węgry
Timișoara Rumunia
Toruń Polska
Twer Rosja
Warszawa Polska
Władykaukaz Rosja
Wrocław Polska


Kursywą zaznaczono entities kandydujące do pełnego członkostwa.

Region Zachodni

edytuj

Jest to najliczniejszy region EGEA. Obejmuje on Wielką Brytanię, kraje Beneluxu, Niemcy, Szwajcarię i Austrię.

Entity Kraj
Akwizgran Niemcy
Amsterdam Holandia
Augsburg Niemcy
Berlin Niemcy
Berno Szwajcaria
Bonn Niemcy
Bruksela Belgia
Erlangen Niemcy
Gandawa Belgia
Getynga Niemcy
Graz Austria
Groningen Holandia
Hanower Niemcy
Jena Niemcy
Kilonia Niemcy
Kolonia Niemcy
Leicester Wielka Brytania
Leuven Belgia
Moguncja Niemcy
Marburg Niemcy
Monachium Niemcy
Münster Niemcy
Nijmegen Holandia
Pasawa Niemcy
Trewir Niemcy
Tybinga Niemcy
Utrecht Holandia
Wiedeń Austria
Zurych Szwajcaria


Kursywą zaznaczono entities kandydujące do pełnego członkostwa.

Region Euro-Śródziemnomorski

edytuj

Ten region grupuje wszystkie kraje leżące wokół Morza Śródziemnego. Działają entities w Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Malcie, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowinie, Albanii, Macedonii, Grecji, Turcji, Izraelu i Francji.

Entity Kraj
Ateny Grecja
Banja Luka Bośnia i Hercegowina
Barcelona Hiszpania
Belgrad Serbia
Izrael Izrael
Izmir Turcja
Koper Słowenia
La Rochelle Francja
Lizbona Portugalia
Lublana Słowenia
Madryt Hiszpania
Malta Malta
Maribor Słowenia
Minho Portugalia
Mitylena Grecja
Mostar Bośnia i Hercegowina
Nowy Sad Serbia
Rzym Włochy
Sewilla Hiszpania
Skopje Macedonia
Tirana Albania
Walencja Hiszpania
Zagrzeb Chorwacja

Kursywą zaznaczono entities kandydujące do pełnego członkostwa.


Zarząd EGEA

edytuj

Zarząd jest reprezentantem organizacji na zewnątrz. Składa się on z prezydenta, wiceprezydenta, Sekretarza i Skarbnika. Jest on wybierany spośród przedstawicieli czterech Regionów na Kongresie Rocznym przez członków stowarzyszenia. Do Zarządu wchodzi również przedstawiciele entity, które organizuje najbliższy Kongres Roczny. Od 2005 r. utworzono również stanowisko dyrektora sekretariatu, który ma siedzibę w biurze EGEA w Utrechcie.

Rok Prezydent Wiceprezydent Sekretarz Skarbnik Koordynator Kongresu Rocznego* Dyrektor Sekretariatu
2013/14 Colette Caruana Christoph Götz Isabella Rojs Alexandra Savulescu Marius Vidac Cecile Kerssemakers
2012/13 Jirka Konietzny Niels Grootjans Petronela Bordeianu Maciej Radyno Anna Toloczko Rik de Kleijn
2011/12 Svetlana Samsonova Joanna Wawrynowicz Henning Kronen Michael Poulsen Kristel Sieprath Sanne Heijt
2010/11 Alexandru Drăgan Sven Vanderhaegen Kaija Murasov Mihovil Masic Carolin Ziegler Roos Saalbrink
2009/10 Claudia Iordache Slobodan Cvetkovic Milda Latakaite Samantha van der Sluis Catalina Ionita Jelle Gulmans
2008/09 Jeroen van Pelt Kamila Jankowska Milena Karanović Dennis Söderholm Martinus Spoelstra Lisette von Leijenhorst
2007/08 Aleš Oven Vlad Dumitrescu Kret Masik David Jochum Misha Lobanov Malou Weber
2006/07 Heli Rekiranta Alexandros Ziogas Anastasia Kazakova Tim van de Laar Lukasz Jankowski Gert Ruepert
2005/06 Alois Humer Vojkan Gajovic Anna Bieniasz Sandor Kreuze Florian Fischer Gert Ruepert
2004/05 Vita Valuinaite Igor Pilipenko Rok Godec Andrea Jordan Leftheris Eleftheriadis
2003/04 Leftheris Eleftheriadis Natalia Krivenok Kristjan Pärnamägi Kathrin Klei Gert Ruepert
2002/03 Jean-François André Joanna Markowska Kristjan Pärnamägi Heidi van Otten Tomasz Dusza
2001/02 Denis Ceric Magdalena Bednarz Erki Saluveer Winneke Lobeek Sylvain Rigollet
2000/01 Sylvain Rigollet Anna Tsukanova Ann Ideon Remco van der Hoogt Wojtek Zalewski
1999/2000 Vera Veranda Magda Rak Helle-Mai Pedastsaar Sebastian Mosler Primoz Pipan
1998/99 Erika Eloranta Primoz Pipan Svetlana Malysheva Dennis van der Avoort Tonia Koops
1997/98 Teresa Gomes Piotr Strubel Erika Eloranta Dennis van der Avoort Catrin Effe
1996/97 Teresa Gomes Mait Rei Piotr Strubel Henk Looijen Nadia Dida
1995/96 Catrin Effe Sebastian Pichinski Helder Santos Rebecca Haacker Ricardo Coutada
1994/95 Ricardo Coutada Ricardo Coutada Maciej Dabski Berend Bock Monika Dittrich
1993/94 Ricardo Coutada Adam Sniadowski Ingibjörg Bjornsdottir Berend Bock Tiit Tammaru

*Do 2012 r. – Organizator Kongresu Rocznego.

Partnerzy

edytuj

EGEA współpracuje z takimi organizacjami jak Europejskie Stowarzyszenie Geografów (EUROGEO), GeoDACH, IAAS, Nieformalne Forum Międzynarodowych Organizacji Studenckich (IFISO), brukselski think tank ThinkYoung, StudyPortals, Hostelworld.com, Vistaprint. Sponsorami EGEA są: ESRI, Uniwersytet w Utrechcie, Program UE “Youth in Action”, Rada Europy, European Youth Foundation (EYF).

Przypisy

edytuj
  1. egea.eu (ang.).
  2. Zaproszenie do EGEA. [w:] Globusik 3/2008 [on-line]. [dostęp 2014-05-06].
  3. Walczak I., 2006. EGEA. [w:] Sprawozdanie i historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1981–2006, Izabela Walczak (red.), Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 43.
  4. lista entities EGEA. 2014-05-06. [dostęp 2014-05-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-12)]. (ang.)..

Bibliografia

edytuj
  • Oficjalna strona EGEA (ang.)
  • Walczak I., 2006. EGEA. [w:] Sprawozdanie i historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1981–2006, Izabela Walczak (red.), Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  • Jankowski Ł., 2008. Przemierzamy Europę wzdłuż i wszerz, czyli wielka przygoda z EGEA!, „Globusik” Pismo Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 3/2008 [1]