EXEC (od ang. executive) – podstawowy system operacyjny komputerów rodzin ICL 1900 i Odra 1300 oraz komputera SKOK, napisany w całości w kodzie maszynowym, o następujących cechach:

 • ładowanie do pamięci operacyjnej (ang. core) metodą programu rozruchowego (ang. bootstrap),
 • konwersacyjny tryb pracy,
 • ochrona pamięci procesów,
 • wielopotokowość pod warunkiem, że:
  • potok nie próbuje powiększyć przydzielonego mu obszaru pamięci,
  • potok nie współdzieli swoich zasobów z innymi potokami.

EXEC umożliwiał:

 • przeszukiwanie zasobów w celu odnalezienia konkretnego programu exe i załadowania go do pamięci,
 • logiczne przydzielenie programowi urządzeń zewnętrznych zawierających zasoby,
 • uruchomienie, zatrzymanie lub usunięcie programu z pamięci.

Wszystkie inne operacje takie chociażby jak kopiowanie czy kasowanie plików, wykonywane były poprzez wyszukanie odpowiedniego programu (kopiującego lub kasującego), załadowanie go do pamięci, przydzielenie urządzeń zewnętrznych i uruchomienie przebiegu.

Wbrew pozorom, rozwiązania przyjęte przy konstrukcji EXEC-a stały się dziedzictwem wszystkich systemów operacyjnych, chociaż jako bardzo pierwotne zostały ukryte w najgłębszych warstwach systemu, od dawna niewidocznych dla użytkownika.

Fragment przykładowej sesji pod EXEC-iem (sprawdzenie zawartości pamięci i uruchomienie programu #XCLP od wejścia 20). Komendy wydawane przez operatora małymi literami.

...
12:20>          (monitor czasu – system cyklicznie wyświetla na konsoli operatora komputera)
12:21>          (monitor czasu)
12:22> pr        (pytanie operatora o programy załadowane już do pamięci. Inne trzeba załadować przez komendy fi(znajdź) i lo(załaduj))
OK            (akceptacja komendy operatora systemu i odpowiedź – raport pamięci)
#XALM S 2048       (załadowany kompilator Algol bez przydziału zadania o rozmiarze 2048 kB na sześcio bitowym bajcie)
#XCLP S 3062       (załadowany program kopiujący)
12:22> go #xclp 20 14 36 (uruchomienie kopiowania pomiędzy czytnikiem a przewijakiem taśmy magnetycznej bez śledzenia – wejście 20, były inne od 20 do 29)
OK            (akceptacja systemu)
12:22> pr        (ponowne sprawdzenie stanu pamięci)
OK
#XALM S 2048
#XCLP R 3062
12:23>
12:24>
...

Zobacz teżEdytuj

 • Nakładki na system operacyjny EXEC:
  • GEORGE 2 – wsadowy; mógł pracować bez dysków sztywnych
  • GEORGE 3 – wielodostępny; wymagał dysków sztywnych