E (dźwięk)

E (nazwa solmizacyjna: mi) – dźwięk, którego częstotliwość dla wynosi 329,6 Hz. Stanowi tonikę gam E-dur i e-moll. W szeregu diatonicznym jest to trzeci dźwięk w każdej oktawie.


\new Staff \with
{
 \remove "Time_signature_engraver"
 fontSize = #5
 \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep 5)
 \override StaffSymbol.thickness = #(magstep 5)
 \override BarLine.hair-thickness = #3.2
 \override BarLine.thick-thickness = #10
 \override BarLine.kern = #5
}
{
 \time 8/1
 \clef treble
 \hideNotes r1 \unHideNotes
 e' e''
 \hideNotes r \unHideNotes
 \clef bass
 \hideNotes r \unHideNotes
 e, e
 \bar "|."
}
\layout {
 \context {
  \Score
  \override SpacingSpanner.base-shortest-duration = #(ly:make-moment 1)
 }
}
Dźwięki e na pięciolinii. W kolejności: e¹, e², E, e°.

W enharmonii dźwięki o tej samej wysokości to: disis i fes.