Echokardiografia

Echokardiografia, echo serca, USG serca, ultrasonokardiografia – UKG – technika diagnostyki obrazowej polegająca na badaniu struktur serca i dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków (ultrasonografia). Zwykle stosuje się ultradźwięki o częstotliwości od 1 do 10 MHz. Na ekranie monitora uzyskuje się obraz powstający w wyniku odbicia fali ultradźwiękowej od badanych struktur. Obraz można zarejestrować na płycie DVD lub wydrukować.

Typowy obraz echokardiograficzny. Widoczne cztery jamy serca.

Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca, a także ocenę ruchu mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych oraz przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych (aorta, żyły główne, tętnica i żyły płucne) i naczyń wieńcowych. Stosuje się różne systemy echokardiograficzne (echokardiografia jedno-, dwu- i trójwymiarowa oraz dopplerowska).

Echokardiografia przezklatkowa (TTE – transthoracic echocardiography)Edytuj

To badanie wykonywane poprzez ścianę klatki piersiowej, umożliwiające obrazowanie serca w badaniu:

 • jednowymiarowym (M-mode) – pozwala na uzyskanie przekroju serca w jednej płaszczyźnie serca. Obecnie praktyczne nie używa się tych aparatów.
 • dwuwymiarowym (2D) – umożliwiającym pomiary powierzchni i objętości oraz obliczenie frakcji wyrzutowej;
 • trójwymiarowym (3D) – umożliwia ocenę struktur serca w perspektywie (obraz przestrzenny), co umożliwia dokładną ocenę serca w przypadku wad serca przed zabiegami kardiochirurgicznymi;
 • badanie dopplerowskie – oparte na wykorzystaniu zjawiska Dopplera, umożliwiające pomiar prędkości ruchu elementów odbijających emitowaną wiązkę ultradźwięków, np. przepływu krwi w tętnicach.
 
Prawidłowy obraz serca w echokardiogramie przezklatkowym

Echokardiografia przezprzełykowa (TEE – transesophageal echocardiography)Edytuj

Badanie wykonywane jest z użyciem specjalnej sondy o średnicy około 1 cm, która jest źródłem emitującym ultradźwięki i zostaje umieszczona w przełyku. W badaniu wykorzystuje się fakt bliskiego sąsiedztwa przełyku z lewym przedsionkiem i lewą komorą serca. Istnieje kilka odmian głowic przezprzełykowych. Starsze: jednopłaszczyznowa (monoplane), dwupłaszczyznowa (biplane) oraz nowsze – wielopłaszczyznowe (omniplane), w których płaszczyznę skanowania można zmieniać w zakresie od 0 do 180 stopni. Najnowocześniejsze rozwiązanie wśród tych urządzeń to głowica do badań trójwymiarowych (3D TEE).

Echokardiografia obciążeniowa (stress echocardiography)Edytuj

Służy do oceny kurczliwości mięśnia serca, w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię, co zostaje wywoływane przez:

 • obciążenie pacjenta wysiłkiem w trakcie badania;
 • podanie leków nasilających zapotrzebowanie mięśnia serca na tlen: dobutamina, dipirydamol, adenozyna;
 • szybką stymulację serca do uzyskania przyspieszenia jego akcji zwykle z wykorzystaniem elektrody przezprzełykowej.

Echokardiografia śródoperacyjnaEdytuj

Badanie wykonywane jest specjalną sondą, umożliwiającą bezpośrednie przyłożenie do mięśnia serca (sonda nasierdziowa) w trakcie zabiegu kardiochirurgicznego. Obecnie, w trakcie operacji serca, znacznie częściej wykorzystuje się głowice przezprzełykowe niż nasierdziowe.

Echokardiografia kontrastowa (contrast echocardiography)Edytuj

Badanie wykonywane w przypadku niedostatecznej jakości typowej TTE. W celu poprawy rozdzielczości obrazu podaje się dożylnie substancji mikropęcherzyków, najczęściej powietrza. Najprościej można to osiągnąć, podając wstrząśnięty roztwór 0,9% NaCl. Istnieją również specjalne środki kontrastowe zawierające mikropęcherzyki.

Interpretacja badaniaEdytuj

 • ocena kurczliwości mięśnia sercowego:
  • normokineza – stan prawidłowy – prawidłowa ruchomość mięśnia sercowego
  • hipokineza – zmniejszona ruchomość mięśnia sercowego, występująca w przypadku:
   • niedokrwienia
   • niepełnościennej martwicy
  • akineza – brak ruchu, występujący w przypadku:
  • dyskineza – paradoksalny ruch w kierunku przeciwnym do otaczającego mięśnia sercowego
 • ocena wymiarów struktur serca i dużych naczyń
  • LVEDd – wymiar końcoworozkurczowy lewej komory – 3,5–5,7 cm
  • LVESd – wymiar końcowoskurczowy lewej komory – 3,0–3,9 cm
  • RVEDd – wymiar końcoworozkurczowy prawej komory – 2,6–4,3 cm
  • PWd – grubość tylnej ściany serca w rozkurczu – 0,9–1,2 cm
  • PWs – grubość tylnej ściany serca w skurczu – 1,0–1,8 cm
  • IVSd – grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu – 0,9–1,2 cm
  • LA – lewy przedsionek – 2,0–4,0 cm
  • Ao – opuszka aorty – 2,0–3,8 cm
  • MPA – pień płucny – 1,5–2,7 cm
  • LVEF – frakcja wyrzutowa lewej komory – 55–70%
  • FS – frakcja skurczowa lewej komory – 28–44%
  • przepływ maksymalny przez zastawkę mitralną – 0,6–1,3 m/s
  • przepływ maksymalny przez zastawkę aortalną – 1,0–1,7 m/s
  • przepływ maksymalny przez zastawkę płucną – 0,6–0,9 m/s
  • przepływ maksymalny przez zastawkę trójdzielną – 0,3–0,7 m/s.

Linki zewnętrzneEdytuj