Edoksaban

związek chemiczny

Edoksaban (łac. edoxabanum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek przeciwzakrzepowy, bezpośredni i odwracalny inhibitor czynnika Xa, stosowany w zapobieganiu zakrzepom u pacjentów z grup wysokiego ryzyka.

Edoksaban
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C24H30ClN7O4S

Masa molowa

548,06 g/mol

Wygląd

biały lub jasno żółty krystaliczny proszek[1]

Identyfikacja
Numer CAS

480449-70-5

PubChem

10280735

DrugBank

DB09075

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Klasyfikacja medyczna
ATC

B01AF03

Stosowanie w ciąży

kategoria C[3]

Mechanizm działania edytuj

Edoksaban jest bezpośrednim i odwracalnym inhibitorem czynnika Xa[4]. Poprzez zahamowanie czynnika Xa oraz protrombinazy zapobiega wytwarzaniu trombiny i poprzez to powstawaniu skrzepu[4].

Metabolizm edytuj

Edoksaban jest metabolizowany w niewielkim stopniu, w drodze hydrolizy przez karboksyesterazę, sprzęgania oraz oksydacji przez CYP3A4/5[5].

Zastosowanie edytuj

Unia Europejska edytuj

Stany Zjednoczone edytuj

 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu i zatorowości systemowej u pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową[3]

Edoksaban znajduje się na wzorcowej liście podstawowych leków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO Model Lists of Essential Medicines) (2019)[6].

Edoksaban jest dopuszczony do obrotu w Polsce (2020)[7].

Działania niepożądane edytuj

Edoksaban może powodować następujące działania niepożądane u ponad 1% pacjentów: niedokrwistość, krwawienie z nosa, krwawienie z przewodu pokarmowego, krwiomocz, nudności, krwiak, krwawienie z pochwy u kobiet poniżej 50 roku życia, świąd, wysypka oraz zwiększenie aktywności bilirubiny i γ-glutamylotranspeptydazy w osoczu[4].

Dawkowanie edytuj

Zalecane dawkowanie edoksabanu[4]:

 • w zapobieganiu udarom mózgu i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, wiek ≥ 75 lat, cukrzyca, udar lub przemijający napad niedokrwienny w wywiadzie – 60 mg jeden raz na dobę,
 • w leczeniu zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej – 60 mg jeden raz na dobę, po terapii lekiem przeciwzakrzepowym podawanym pozajelitowo przez co najmniej 5 dni,
 • w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej – 60 mg jeden raz na dobę.

Przypisy edytuj

 1. a b c Edoxaban, [w:] PubChem [online], United States National Library of Medicine, CID: 10280735 [dostęp 2020-10-31] (ang.).
 2. Safety Data Sheet. Edoxaban, Santa Cruz Biotechnology, 24 sierpnia 2015, SC-483508 [dostęp 2020-10-31] (ang.).
 3. a b Savaysa (edoxaban) tablets for oral use, Agencja Żywności i Leków, 2015 [dostęp 2020-10-31].
 4. a b c d e f g h i j k l m Lixiana 15 mg tabletki powlekane. Charakterystyka Produktu Leczniczego, Daiichi Sankyo Europe, Europejska Agencja Leków [dostęp 2020-10-31].
 5. Jan Podlewski, Alicja Chwalibogowska-Podlewska, Encyklopedia Leki Współczesnej Terapii, wyd. XXII, Warszawa: Medical Tribune Polska, 2019, s. 320–321, ISBN 978-83-951310-6-6.
 6. WHO Model List of Essential Medicines 21th List, Światowa Organizacja Zdrowia, 2019 [dostęp 2020-10-31] (ang.).
 7. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, „Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia”, 20 lipca 2020 [dostęp 2020-10-31].