Edukacja dla Wszystkich

Edukacja dla Wszystkich (ang. Education for All) – główny program edukacyjny UNESCO, zainicjowany w 1990 roku na Światowej Konferencji w Jomtien w prowincji Chonburi (Tajlandia).

Celem programu „Edukacja dla Wszystkich” jest doprowadzenie do zaspokojenia podstawowych potrzeb edukacyjnych wszystkich ludzi, dbając przy tym o wysoką jakość procesu kształcenia (Art. 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka o powszechnym prawie do edukacji).

Na Konferencji w Jomtien przyjęto dokument: Światowa Deklaracja „Edukacja dla Wszystkich” oraz plan działania na najbliższe 10 lat[1]. Za najpilniejsze uznano doprowadzenie do zaspokojenia podstawowych potrzeb edukacyjnych wszystkich ludzi, tj. opanowanie umiejętności czytania, pisania, liczenia, formułowania myśli, rozwiązywania problemów, a także wpojenie określonych postaw i wartości.

W 1999 roku została utworzona Światowa Kampania na rzecz Edukacji (ang. Global Campaign for Education , GCE) skupiająca tysiące osób i wiele organizacji, w tym związki nauczycielskie, z ponad 100 krajów. W 2000 roku GCE była obok UNESCO współorganizatorem i uczestnikiem obrad Światowego Forum Edukacyjnego w Dakarze[2].

Światowe Forum wyznaczyło sześć celów, które powinny zostać osiągnięte do 2015 roku:

  1. Edukacja przedszkolna – upowszechnienie i poprawa jakości oraz objęcie nią dzieci ze środowisk zaniedbanych i ubogich.
  2. Zapewnienie wszystkim dzieciom edukacji podstawowej, obowiązkowej, bezpłatnej i na odpowiednim poziomie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt oraz dzieci ze środowisk zaniedbanych i mniejszości etnicznych.
  3. Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych młodzieży i dorosłych, umożliwienie im zdobywania umiejętności i wiedzy niezbędnej w codziennym życiu.
  4. Zmniejszenie o 50% liczby analfabetów wśród dorosłych, zapewnienie im równego dostępu do edukacji bazowej i możliwości stałego dokształcania się.
  5. Eliminacja nierówności w dostępie kobiet do edukacji podstawowej i średniej oraz zapewnienie wszystkim kobietom edukacji bazowej.
  6. Poprawa jakości kształcenia we wszystkich jego aspektach w celu zapewnienia wszystkim ludziom wymiernych rezultatów kształcenia.

Celem kampanii GCE jest podniesienie świadomości społeczeństw na temat znaczenia edukacji dla wszystkich i niwelowanie różnic w dostępie ludzi, zwłaszcza młodych, do wykształcenia oraz osiągnięcie do 2015 roku pozostałych celów programu „Edukacja dla Wszystkich”. Od 2000 roku z tej okazji organizowany jest corocznie Światowy Tydzień Działań na rzecz Edukacji[2].

Obecnie (2012) w programie „Edukacja dla Wszystkich” uczestniczy 180 krajów, w tym Polska. W realizację programu zaangażowane są m.in. agendy ONZUNICEF i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz Bank Światowy.

PrzypisyEdytuj

  1. Polski Komitet ds. UNESCO: UNESCO i program „Edukacja dla Wszystkich”. www.unesco.org.pl. [dostęp 2012-04-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-20)].
  2. a b Polski Komitet ds. UNESCO: Światowy Tydzień Działań na rzecz Edukacji. www.unesco.pl. [dostęp 2012-04-21].

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj