Otwórz menu główne

Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble

Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble – to wydarzenie tworzone w partnerstwie z publicznymi uczelniami artystycznymi, w szczególności plastycznymi, muzycznymi, teatralnymi i filmowymi, z zaproszonymi uczelniami niepublicznymi, a także z uniwersyteckimi wydziałami artystycznymi. Celem festiwalu jest promocja najlepszych absolwentów tych uczelni, zaproszonych do konkursu artNoble. Festiwal przyznaje nagrody w dwóch dziedzinach Muzyka i Plastyka; prezentuje najlepsze dyplomy plastyczne uczestników konkursu /każda Uczelnia typuje 3 kandydatów, następnie Jury składające się z 46 jurorów wybiera najlepszych/. W trakcie Festiwalu odbywa się Gala artNoble; debaty rektorskie, profesorskie, eksperckie; wystawy laureatów artNoble Plastyka w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu (Partner konkursu) oraz koncert laureatów artNoble Muzyka w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie (Partner konkursu).

Konkurs artNoble wyodrębnił się w oddzielny festiwal (Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble) z Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd i zwieńczony jest uroczystą Galą artNoble. Festiwal funkcjonuje od 2012 roku w postindustrialnym mieście Żyrardowie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Kultury i Sztuki – artHOLDING.

Spis treści

Gala artNobleEdytuj

Gala konkursowa artNoble, realizowana jest w partnerstwie z Interdyscyplinarnym Festiwalem Sztuk Miasto Gwiazd. Gala odbywa się w Żyrardowie w pofabrycznych, zabytkowych halach i zwyczajowo trwa dwa pierwsze dni. Nagrodą jest statuetka 1-Art przyznawana od 2012 r. w kategorii Plastyka, a od 2014 r. – w kategorii Muzyka. Gali towarzyszą: koncerty laureatów, koncerty i recitale wybitnych osobistości świata muzyki, zarówno klasycznej, jak i popularnej oraz artystyczne wydarzenia towarzyszące. Festiwal rozpoczyna się wystawą laureata i osób wyróżnionych artNoble Plastyka w poprzedniej edycji konkursu, od 2012 do 2015 roku w Galerii Studio /Teatr Studio/ w Pałacu Kultury i Sztuki w Warszawie, a od 2016 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, i kończy się koncertem laureata i osób wyróżnionych artNoble Muzyka w poprzedniej edycji konkursu, w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie. Laureat wybierany jest przez 46 jurorów spośród kandydatów zgłoszonych przez wszystkie uczelnie sztuk pięknych i uczelnie muzyczne w kraju. Jurorami konkursu artNoble są wybitne postaci świata nauki, kultury i sztuki.

NagrodaEdytuj

 
Statuetka artNoble

Statuetka „1-art” zaprojektowana została w symbolice polskiej złotówki, zwyczajowo nazwana artNoble /Sztuka Szlachetna/. Są dwa rodzaje statuetek: „duża” dla laureata konkursu i „mała” dla uczelni, która wytypowała nagrodzonego kandydata. Nagroda przyznawana jest od 2012 r. w ramach Edukacyjnego Festiwalu Sztuk artNoble. Jest to nagroda dla wyróżniającej się „Osobowości Twórczej” za najlepszy dyplom w zakresie sztuk plastycznych i muzycznych z publicznych uczelni artystycznych, dla oryginalnej osobowości artystycznej, pełnej pasji i energii twórczej, której prace zrealizowane są na europejskim poziomie i przykuwają uwagę odbiorców.

Statuetka 1-Art przyznawana jest także uczelni, której absolwent wygrał nagrodę artNoble w danej kategorii.

Kuratorzy artNobleEdytuj

Laureaci Konkursu artNobleEdytuj

2018Edytuj

artNoble Plastyka

Mateusz Kokot /ASP w Katowicach/

Wyróżnienia:

Magdalena Sadłowska /ASP w Krakowie/

Paulina Żmuda /ASP w Gdańsku/

2017Edytuj

artNoble Plastyka

Maciej Andrzejczak /UA w Poznaniu/

Wyróżnienia:

Justyna Janikowska /ASP w Krakowie/

Szymon Ryczek /ASP w Łodzi/

2016Edytuj

artNoble PlastykaEdytuj

Przemysław Jeżmirski /ASP w Katowicach/

Wyróżnienia:

Dawid Marszewski /UA w Poznaniu/

Ewelina Maksimiuk /AS w Szczecinie/

Dariusz Nowak /ASP w Krakowie/

2015Edytuj

artNoble PlastykaEdytuj

Nadia Świerczyna /ASP w Katowicach/

Wyróżnienia:

Anna Demidowicz /UA w Poznaniu/,

Jerzy Piątkowski /ASP w Krakowie/

artNoble MuzykaEdytuj

Alina Adamski /AM w Łodzi/

Wyróżnienia:

Aleksandra Świderek /UMFC w Warszawie/,

Martin Gregorius /AM w Gdańsku/

2014Edytuj

artNoble PlastykaEdytuj

Marcelina Groń /ASP we Wrocławiu/

Wyróżnienia:

Marlena Biczak /ASP w Krakowie/,

Krzysztof Sokolovski /ASP w Warszawie/

artNoble MuzykaEdytuj

Marta Kordykiewicz /UMFC w Warszawie/

Wyróżnienia:

Jekaterina Drzewiecka /AM w Bydgoszczy/,

Aleksandra Denga /AM w Gdańsku/

2013Edytuj

artNoble PlastykaEdytuj

Jacek Dudek /ASP w Krakowie/

Wyróżnienia:

Joanna Kurkiewicz /ASP w Łodzi/,

Grzegorz Klimek /ASP we Wrocławiu/

2012Edytuj

artNoble PlastykaEdytuj

Paweł Kwiatkowski /ASP w Łodzi/

Wyróżnienia:

Magdalena Grabowska /ASP w Warszawie/,

Maksymilian Ziobro /UA w Poznaniu/.

Jury artNobleEdytuj

JuryEdytuj

 • prof. Jacek Staszewski – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Warszawa)
 • prof. Marian Waldemar Kuczma – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Wrocław)
 • prof. Jan Tutaj – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP w Krakowie)
 • prof. Piotr Karczewski – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Łódź)
 • prof. Jacek Zdybel – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Gdańsk)
 • dr Witold Kanicki – Kurator konkursu artNoble Plastyka (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
 • dr hab. Jakub Adamek – Kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Katowice)
 • prof. Ewa Iżykowska-Lipińska – Kurator artNoble Muzyka (UMFC w Warszawie)
 • prof. Andrzej Strzelecki – Kurator artNoble Teatr (Akademia Teatralna w Warszawie)
 • prof. Anna Serafińska – Prodziekan Wydziału Aktorskiego (Akademia Teatralna w Warszawie)
 • prof. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas
 • prof. Artur Krajewski – Kurator Edukacyjnego Festiwalu Sztuk artNoble (ASP Warszawa)-
 • dr hab. Dawid Korzekwa – Prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU
 • dr Paweł Kwiatkowski – Laureat artNoble Plastyka 2012 (ASP Łódz)
 • Jacek Dudek – Laureat artNoble Plastyka 2013 (ASP Kraków)
 • Marcelina Groń – Laureatka artNoble Plastyka 2014 (ASP Wrocław)
 • Nadia Świerczyna – Laureatka artNoble Plastyka 2015 (ASP Katowice)
 • Przemysław Jeżmirski – Laureat artNoble Plastyka 2016 (ASP Katowice)
 • Maciej Andrzejczak – Laureat artNoble Plastyka 2017 (UA w Poznaniu)
 • Kaja Werbanowska – Kierownik Galerii Promocyjnej w Warszawie
 • Artur Krajewski – Właściciel, twórca ART GALLERY
 • Marek Wawrzkiewicz – Prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich
 • Marek Żydowicz – Prezes Fundacji TUMULT, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Camerimage
 • Roman Gutek – Założyciel firmy Gutek Film, twórca festiwalu Nowe Horyzonty
 • dr Tomasz Miłkowski – Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
 • Lidia Popiel – Fotografka, dziennikarka, modelka
 • Zbigniew Belowski – Dyrektor artystyczny Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu
 • Elżbieta Laskowska – Dyrektor Muzeum Karykatury
 • dr Alicja Węgorzewska – Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej
 • Adam Radoń – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier
 • Mateusz Matyszkowicz – Dyrektor TVP 1
 • Jacek Cegiełka – Prezes Fundacji Kino
 • Piotr Jasiak – Szef Działu Nowych Mediów (Telewizja Polsat)
 • Bogusław Chrabota – Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej
 • Paweł Łubowski – Redaktor Naczelny magazynu Artluk
 • Maciej Mazurek – Krytyk sztuki, publicysta, malarz
 • Monika Małkowska – Krytyk sztuki, publicystka
 • Matthew Tyrmand – publicysta, dziennikarz
 • Artur Wolski – Animator kultury, twórca portalu Entropia Słowa
 • Jarosław Marek Spychała – Filozof, twórca programu edukacji filozoficznej Lego-Logos
 • Norbert Biedrzycki – Vice President McKinsey Digital
 • Tomasz Tokarski – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP
 • Artur Waczko – Prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy
 • Robert Gonera – Aktor, reżyser, twórca Festiwalu Interscenario
 • Małgorzata Lewińska – Aktorka, instruktor teatralny
 • dr Piotr Perski – Malarz, wykładowca Barcelona Academy of Art
 • Jette Bierg – Dyrektor MSA / Metafora Studio Arts (Hiszpania)
 • Jarosław Pijarowski – Polski twórca awangardowy, wykładowca, kurator sztuki
 • Tomasz Kościelny – Dyrektor Zarządzający Agencji Agape

Jury 2016Edytuj

 • prof. Jan Tutaj – przewodniczący Kuratorów konkursu artNoble Plastyka, ASP w Krakowie
 • prof. Stanisław Wieczorek – kurator konkursu artNoble Plastyka ASP w Warszawie
 • prof. Marian Waldemar Kuczma – kurator konkursu artNoble Plastyka ASP we Wrocławiu
 • prof. Gabriel Kołat – kurator konkursu artNoble Plastyka ASP w Łodzi
 • prof. Jacek Zdybel – kurator konkursu artNoble Plastyka ASP w Gdańsku
 • prof. Bartosz Otocki – kurator konkursu artNoble Plastyka Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr Witold Kanicki – kurator konkursu artNoble Plastyka Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Miłosz Wnukiewicz – kurator konkursu artNoble Plastyka ASP w Katowicach
 • prof. Ewa Iżykowska-Lipińska – kurator artNoble Muzyka, UMFC w Warszawie
 • prof. Andrzej Strzelecki – kurator artNoble Teatr, Akademia Teatralna w Warszawie
 • prof. Artur Krajewski – Kurator Festiwalu Sztuk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Mocek – rektor Collegium Civitas
 • prof. inż. Maciej Krawczak – rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 • prof. Jan Łaszczyk – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • dr hab. Dawid Korzekwa – prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU
 • dr Paweł Kwiatkowski – laureat artNoble Plastyka 2012 (ASP w Łodzi)
 • Jacek Dudek – laureat artNoble Plastyka 2013 (ASP w Krakowie)
 • Marcelina Groń – laureatka artNoble Plastyka 2014 (ASP we Wrocławiu)
 • Nadia Świerczyna – laureatka artNoble Plastyka 2015 (ASP w Katowicach)
 • Marek Żydowicz – prezes Fundacji TUMULT, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Camerimage
 • Roman Gutek – założyciel firmy Gutek Film, twórca festiwalu Nowe Horyzonty
 • Tomasz Miłkowski – przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
 • Lidia Popiel – fotografka, dziennikarka, modelka
 • Wacław Kuczma – dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
 • Mateusz Matyszkowicz – dyrektor TVP Kultura
 • Paweł Lisicki – redaktor naczelny tygodnika „DoRzeczy”
 • Elżbieta Laskowska – dyrektor Muzeum Karykatury
 • Grzegorz Miecugow – dyrektor Programowy TVN 24
 • dr Alicja Węgorzewska – dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury
 • Jarosław Marek Spychała – filozof, twórca programu edukacji filozoficznej Lego-Logos
 • Bogusław Chrabota – redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”
 • Paweł Łubowski – redaktor naczelny magazynu „Artluk”
 • Maciej Mazurek – krytyk sztuki, publicysta, malarz
 • Adam Radoń – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier
 • Jacek Cegiełka – prezes Fundacji Kino
 • Piotr Jasiak – szef Działu Nowych Mediów (Telewizja Polsat)
 • Zdzisław Pietrasik – krytyk filmowy Tygodnika Polityka
 • Artur Waczko – prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy
 • Robert Gonera – aktor, reżyser, twórca Festiwalu Interscenario
 • Małgorzata Lewińska – aktorka, instruktor teatralny
 • Kaja Werbanowska – kierownik Galerii Promocyjnej w Warszawie
 • Aleksei Romashin – artysta, projektant, pedagog, członek Związku Plastyków Rosji

Jury 2015Edytuj

 • prof. Adam Myjak – rektor ASP w Warszawie
 • prof. Stanisław Tabisz – rektor ASP w Krakowie
 • prof. Ludmiła Ostrogórska – rektor ASP w Gdańsku
 • prof. Jolanta Rudzka-Habisiak – rektor ASP w Łodzi
 • prof. Piotr Kielan – rektor ASP we Wrocławiu
 • prof. Antoni Cygan – rektor ASP w Katowicach
 • prof. Marcin Berdyszak – rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 • prof. Ryszard Handke – rektor Akademii Sztuki w Szczecinie
 • prof. Andrzej Strzelecki – rektor Akademii Teatralnej w Warszawie
 • prof. Ewa Kutryś – rektor PWST w Krakowie
 • prof. Mariusz Grzegorzek – rektor Szkoły Filmowej w Łodzi
 • prof. Tomasz Miczka – rektor Akademii Muzycznej w Katowicach
 • prof. Jerzy Kaszuba – rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
 • prof. Cezary Sanecki – rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
 • prof. Ryszard Zimak – rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
 • prof. Maciej Sobczak – rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku
 • dr Halina Lorkowska – rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu
 • dr hab. Jerzy Paweł Nowacki – rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie
 • prof. Janusz Majewski – rektor Warszawskiej Szkoły Filmowej
 • prof. dr hab. Stanisław Mocek – rektor Collegium Civitas
 • prof. ndzw. dr hab. inż. Maciej Krawczak – rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzaniaprof. ndzw. dr hab. Jan Tutaj
 • prof. ndzw. dr hab. Jan Łaszczyk – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • prof. ndzw. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska – kurator artNoble Muzyka, UMFC w Warszawie
 • prof. ndzw. dr hab. Jan Tutaj – kurator artNoble Plastyka, ASP w Krakowie
 • prof. ndzw. dr hab. Artur Krajewski – kurator Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd, ASP w Warszawie
 • prof. Stanisław Wieczorek – dyrektor Instytutu Sztuki Mediów, ASP w Warszawie
 • dr hab. Dawid Korzekwa – prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU
 • Nina Terentiew – dyrektor Programowy Telewizji POLSAT
 • Grzegorz Miecugow – dyrektor Programowy TVN24
 • Sławomir Majcher – dyrektor TVP Warszawa
 • Marek Żydowicz – prezes Fundacji TUMULT, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Plus Camerimage
 • Roman Gutek – założyciel firmy Gutek Film, twórca festiwalu Nowe Horyzonty
 • Tomasz Miłkowski – przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
 • Elżbieta Laskowska – dyrektor Muzeum Karykatury
 • Alicja Węgorzewska – dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury
 • Agnieszka Zawadowska – dyrektor Galerii Studio
 • Jarosław Marek Spychała – filozof, twórca programu edukacji filozoficznej Lego-Logos
 • Bogusław Chrabota – redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”
 • Paweł Łubowski – redaktor naczelny magazynu „Artluk”
 • Maciej Mazurek – redaktor naczelny kwartalnika „Arttak”
 • Adam Radoń – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier
 • Jacek Cegiełka – prezes Fundacji Kino
 • Zdzisław Pietrasik – szef działu kultury tygodnika „Polityka”, krytyk filmowy
 • Artur Waczko – prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy

Debaty, panele dyskusyjneEdytuj

 • Debata - Finansowanie Kultury i Sztuki przez samorządy / gość honorowy debaty: Paweł Kukiz (2018)
 • Debata - Początek sztuki czy jej koniec? Jak młodzi funkcjonują na zawodowym rynku, jak się rozwijają i jak zdobywają laury/ gość honorowy debaty: Ernest Bryll (2017)
 • Debata – Czy Sztuka nas uleczy? Artterapia i inne historie /Akademia Pedagogiki Specjalnej, Fundacja po Drugie/ (2016)
 • Debata – O potrzebie prowadzenia konkursu artNoble i promocji studentów! (2016)
 • Wykłady prof. Agata Danielak-Kujda (ASP we Wrocławiu); prof. Hanna Michalak (AM w Bydgoszczy), prof. ndzw. dr hab. Jan Tutaj (ASP w Krakowie) (2015)
 • Debata – Planowanie ścieżki zawodowej studenta uczelni artystycznej w Polsce i za granicą (2015)
 • Debata – Student jako obywatel – co to dzisiaj oznacza w kontekście społecznym i kulturowym /Collegium Civitas/ (2015)
 • Debata – Promocja absolwentów uczelni artystycznych w kraju i za granicą (2014)
 • Debata – Sztuka a nauka i polityka /Collegium Civitas/ (2014)
 • Spotkanie – Gdzie biją legalne źródła /Legalna Kultura/ (2014)
 • Debata – Qvo vadis Kulturo? /Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu/ (2013)

Gali artNoble towarzyszyły wydarzeniaEdytuj

 • Koncert Same Suki (2018)
 • Koncert Smolik // Kev Fox (2017)
 • Koncert Summertime - Akademia Teatralna w Warszawie (2017)
 • Spektakl taneczny Teatru Rozbark /Złota Maska 2015 – Bytom/ – Podziemne Słońca (2016)
 • Koncert Aleksandry Nieśpielak /Witold Cisło – gitara, Jakub Szydło – perkusja, Paweł Puszczało – kontrabas/ (2016)
 • Wystawa Fotografie i spotkanie autorskie z Januszem Gajosem (2016)
 • Monodram Sławomira HollandaNic nowego pod słońcem (2016)
 • Monodram prof. Jana PeszkaScenariusz dla nieistniejącego, ale możliwego aktora instrumentalnego – Bogusława Scheffera (2015)
 • Recital dr hab. Anny SerafińskiejCały ten artJazz (2015)
 • Recital Włodek Pawlik (2014)
 • Rock-opera Jesus Christ Superstar – projekt Proscenium, Śródmiejski Teatr Muzyczny (2013)

Linki zewnętrzneEdytuj